Gå til sidens indhold
Socialdemokratiets klimapolitik bygger på en vision om en fremtid, hvor vi lever, bor, producerer og transporterer os selv på en måde, der ikke ødelægger vores klima og miljø.

Klima

Et grønt foregangsland

Danmark er før gået forrest i den grønne omstilling. Nu gør vi det igen. Vi har sat et ambitiøst mål for en reduktion af vores drivhusgasudledning i 2030 på 70 pct. sammenlignet med 1990. Og senest i 2050 skal Danmark være klimaneutralt. Det har vi forpligtet hinanden på med Klimaloven.

Vi ser ind en fremtid, der udelukkende er baseret på ren energi. En fremtid, hvor en stor del af vores samfund er elektrificeret. Og en fremtid, hvor vores bygninger og industri er energieffektive.

Vi er før lykkedes med at gøre store visioner til virkelighed. Det gjorde vi med vindmølleeventyret. Og det skal vi lykkes med igen.

Danmark er før gået forrest i den grønne omstilling. Nu skal vi gøre det igen.

Mette Frederiksen

En klog grøn omstilling

Klimaloven stiller høje krav. Og høje krav til, hvordan vi gør Klimaloven til virkelighed. For Socialdemokratiet skal vi lave en klog grøn omstilling. Det er vi i gang med.

Siden Folketingstingsvalget i 2019 har vi indgået mange brede aftaler på tværs af Folketinget, som reducerer vores drivhusgasudledninger og som ikke leder til, at danske arbejdspladser og virksomheder rykker ud af Danmark. Et godt eksempel er, at vi har sat en slutdato for indvinding af olie- og gas i Nordsøen, hvor vi samtidig hjælper beskæftigede i olieindustrien godt videre til nye jobmuligheder.

Nogle vil alligevel sige, at vi ikke kan lave en grøn omstilling uden, at det vil gøre ondt. Men det kan vi, og det gør vi.

Vi tager konkrete skridt med virkemidler, vi allerede kender, som udskiftning af olie- og gasfyr, flere grønne biler på vejene og udtagning af lavbundsjord. Men skal vi nå vores ambitiøse målsætninger, så har vi brug for at udvikle og skalere teknologi. Derfor investerer vi markant i grøn forskning, i nye puljer og programmer, som sætter fart på udviklingen.

En klog grøn omstilling vil gøre Danmark rigere og stærkere i fremtiden.

Som socialdemokrat er jeg ikke i tvivl. Danmark skal igen være en grøn stormagt.

Mette Frederiksen

Et lille land med store ambitioner

Danmark står for 0,1 % af de globale udledninger af drivhusgasser. Men vi kan alligevel gøre en stor forskel.

I EU har vi presset på for at hæve EU’s reduktionsmål fra 40 % i 2030 til mindst 55 %. Det er nu vedtaget. Og nu presser vi på for at hæve EU’s mål for vedvarende energi fra mindst 32 % til 45 % og EU’s mål for energieffektivitet fra 32,5 % til 40 % i 2030.

Det er ikke nok kun at have høje målsætninger, vi skal også levere på dem. Og vi har løsningerne i Danmark. Danske virksomheder eksporterede grøn miljøteknologi for næsten 20 mia. kr. og grøn energiteknologi for næsten 80 mia. kr. i 2019. Vi er ikke kun et lille land med store ambitioner, vi er også et lille land med de grønne løsninger, som verden har brug for.

Vær med i fællesskabet!

Medlemmerne er rygraden hos Socialdemokratiet.

Som medlem bliver du en del af et stærkt politisk fællesskab, der arbejder for at sikre solidariteten, styrke velfærden og gennemføre den grønne omstilling.

Bliv medlem nu

Gå til indmeldelse

Vi er godt på vej

For at nå 70 pct. målet i 2030 blev der i 2020 identificeret en såkaldt manko på 20 mio. tons CO2-udledninger. Mankoen er udtryk for det gab, der er mellem aftalte reduktioner og 70 pct. målet i 2030.

Siden Folketingsvalget i 2019 har vi truffet beslutninger, der reducerer mankoen til 70 pct. med 8,2 mio. tons. Det betyder, at vi allerede er nået 40 % af den vej, vi har indtil 2030 til at nå.

Danmark bliver en ø rigere

I fremtiden vil Danmark være blevet en ø rigere. I Nordsøen udbygger vi vores havvind med en kunstig ø, som i første omgang skal etableres med 3 GW, og på sigt 10 GW. Samtidig gør vi Bornholm til en energiø med 2 GW i Østersøen. I dag er Danmarks havvindkapacitet på 1,7 GW, men når første fase af energiøerne er færdig, vil vi have næsten fire gange så meget grøn strøm fra havvind, som i dag.

Se udspillet

Grøn Stormagt 2

En klima- og miljøpolitik, der samler Danmark

Der er ét område, hvor Danmark kan gøre den absolut største forskel for verden. Det kan vi, når det gælder vores klima og miljø.

Vi har før realiseret epokegørende visioner. Spørger du Socialdemokratiet, kan vi gøre det igen.

Der er brug for en klima- og miljøpolitik, der samler Danmark.

Se udspillet

Apropos...

Miljø

En fremtid med mere natur og en sundere hverdag

Se mere

Uddannelse

Uddannelse for alle

Se mere

Erhverv

Et rigere Danmark

Se mere

Transport

Danmark skal bindes bedre sammen

Se mere

Vil du være med i fællesskabet?

Som intromedlem af Socialdemokratiet bliver du en del af et stærkt politisk fællesskab, der arbejder for at sikre solidariteten, styrke velfærden og gennemføre den grønne omstilling.

Meld dig ind i dag og vær gratis medlem til den 31.12.2022.

Bliv gratis intromedlem

Gå til indmeldelse