Gå til sidens indhold
Socialdemokratiets klimapolitik bygger på en vision om en fremtid, hvor vi lever, bor, producerer og transporterer os selv på en måde, der ikke ødelægger vores klima og miljø.

Klima

Klimalov og målsætninger

I Socialdemokratiet tager vi klimakrisen dybt alvorligt. Klimaforandringerne er vor tids vigtigste udfordring. Som den første regering i Danmark har vi ved lov forpligtet os til at reducere Danmarks drivhusgasudledninger.

Med et bredt flertal i Folketinget vedtog vi en klimalov med et reduktionsmål på 70 pct. i 2030.

Vores vision er at være et konkret eksempel for resten af verden på et grønt velfærdssamfund, hvor den grønne omstilling går hånd i hånd med høj beskæftigelse, lav ulighed og en ansvarlig økonomisk politik.

Da Socialdemokratiet gik til valg i 2019, var det med ambitionen om, at ’Danmark skal igen være en grøn stormagt’. Det er Danmark blevet.

Socialdemokratiet har i denne regeringsperiode stået i spidsen for en ny og ambitiøs retning for klimaet.

Socialdemokratiet har i denne regeringsperiode indgået mere end 75 grønne aftaler, der tilsammen har bragt os næsten tre fjerdedele af vejen mod 2030-målet. På blot tre år.

Det har vi gjort

 • Vi har lavet en af verdens mest ambitiøse klimalove med et reduktionsmål på 70 pct. i 2030 og klimaneutralitet senest i 2050.

 • Vi har sat et indikativt reduktionsmål på 50-54 pct. i 2025. Det gør Danmark til et af verdens absolut mest ambitiøse lande for den grønne omstilling.

 • Vi har prioriteret over 110 mia. kroner til den grønne omstilling i mere end 75 grønne aftaler, og vi har via en grøn køreplan vist, hvordan vi kommer i mål med klimamålsætningerne.

Vores grønne aftaler

 • Klimaaftale for energi og industri med verdens første energiøer
  I Danmark er vi verdensmestre til havvind, og med verdens første energiøer baner vi vejen for en ny epoke i havvindudbygningen. Samtidig investerer vi massivt i nye teknologier, der er afgørende for, at vi globalt når i mål med en grøn omstilling, som fangst- og lagring af CO2, og udvikling af nye brændstoffer til skibe og fly.

 • Grøn vejtransportaftale med en million grønne biler i 2030
  I første halvår af 2020 var knap hver tiende nye bil i Danmark grøn. Efter regeringens aftale med Folketingets partier om grøn omstilling af vejtransporten var den andel steget til hver fjerde nye bil i 2021. Samtidig har vi sammen med andre ambitiøse lande i EU sikret en slutdato for salg af nye fossile biler i 2035.

 • Klimaplan for landbruget med markant bidrag fra landbruget til den grønne omstilling
  Danmark skal være et udstillingsvindue for produktion af kvalitetsfødevarer også i fremtiden. Samtidig skal produktionens klimaaftryk reduceres væsentligt. Landbruget har nu et bindende mål på 55-65 pct. i 2030.

 • Grøn skattereform med omlægning af skatter og afgifter
  Skatte- og afgiftssystemet er indrettet i et samfund, der har været afhængigt af fossile brændsler. De danske klimaambitioner lykkes ikke uden, at skatter og afgifter følger med. Derfor har regeringen arbejdet for at gøre det dyrere at være sort og billigere at være grøn. Inklusiv en høj og langt mere ensartet CO2-afgift.

 • Klimaplan for affaldssektoren med mere sortering og genanvendelse af affald og mindre forbrænding
  Danmark skal importere mindre affald fra udlandet. Vi skal sortere vores affald hver især, genanvende meget mere og brænde meget mindre af. Det er hovedessensen i den aftale, regeringen har indgået med et bredt flertal af de politiske partier om en grøn affaldssektor i 2030.

 • Afslutning på olieeventyret i Nordsøen
  Som det næststørste olieproducerende land i EU har Danmark sat en slutdato for olie og gas i Nordsøen i 2050. På verdensplan er Danmark ligeledes den største olieproducerende nation, der har taget det skridt. Det er et punktum for den fossile æra i Danmark. Og samtidig en aftale der har fokus på de arbejdspladser, der er forbundet med produktionen.

 • Turbo på havvind i Nordsøen og Østersøen
  Vi har indgået en historisk aftale mellem regeringsledere fra Danmark, Tyskland, Belgien og Nederlandene om at gøre Nordsøen til et grønt kraftcenter for hele Europa ved mindst at tidoble kapaciteten af havvind frem mod 2050. Samtidig har man med Marienborg-erklæringen aftalt, at landene i Østersøregionen vil syvdoble den nuværende havvindskapacitet i Østersøen fra 2,8 GW til 19,6 GW frem mod 2030.

Grøn skattereform og CO2-afgift

Klimakrisen er vor tids vigtigste udfordring. Håndteringen af den er afgørende for vores egen, vores børns og vores børnebørns fremtid.

For Socialdemokratiet er det altafgørende, at vi i Danmark lever op til det ambitiøse mål om en 70 procent-reduktion i CO2-udledningen i 2030, som vi fastsatte med klimaloven.

Et centralt redskab til at nå derhen er en historisk grøn skattereform med en ny dansk CO2-afgift. En aftale som vi indgik før sommer. Og som udgør det største enkeltstående bidrag til 70 procent-målet.

Skattesystemet skal indrettes på en måde, som sikrer, at det er forureneren, der betaler, og så det tilskynder til omstilling og udvikling af samfundet og erhvervslivet.

Vi skal sikre, at virksomheder og lønmodtagere vinder på den grønne omstilling. Vi skal ikke bare flytte vores udledning til andre lande. Vi skal gå forrest og vise, at grøn omstilling kan gå hånd i hånd med et stærkt velfærdssamfund, hvor de bredeste skuldre skal bære de tungeste byrder.

For den grønne omstilling skal samle danskerne – ikke splitte dem.

Det har vi gjort

 • Vi har lavet en grøn skattereform med en ny CO2-afgift, der vil sikre reduktioner på 4,3 mio. ton CO2 i 2030. Aftalen er det største, enkeltstående bidrag til målet om 70 pct.

 • Vi har sikret, at der afsættes 7 mia. kroner til blandt andet omstillingsstøtte, så de virksomheder, der har sværest ved den grønne omstilling, kan få hjælp.

 • Vi har i aftalen afsat 100 mio. kroner til at sikre grøn efteruddannelses- og opkvalificering til lønmodtagerne.

 • Vores udspil til en grøn skattereform baserede sig på anbefalingerne fra ‘Ekspertgruppen for en grøn skattereform’ med økonomiprofessor Michael Svarer i spidsen.

Tempo i den grønne omstilling

Danmark kan gøre den største forskel for klimaet ved at være et udstillingsvindue for resten af verden.

Vores reduktioner alene redder ikke klimaet. Men kan vi udvikle og implementere grønne løsninger og bevise, at et moderne, rigt velfærdssamfund kan være grønt, kan vi inspirere andre lande til at gå samme vej som Danmark.

Vi skal derfor understøtte danske virksomheder i at udvikle og udbrede deres grønne løsninger, så vi kan bidrage til andre landes reduktioner. På den måde kan vi gøre en forskel for klimaet og samtidig skabe tusindvis af arbejdspladser herhjemme.

Den grønne omstilling af Danmark skal gå hurtigere. Vi har fremlagt en grøn køreplan, der viser vejen til 2030-målet.

Alle beslutninger skal senest være truffet i 2025. Det bliver ikke nemt, men det er muligt.

Det har vi gjort

 • Vi har indgået mere end 75 grønne aftaler og prioriteret over 110 mia. kroner til den grønne omstilling, der får os trefjerdedel i mål med 70 procent-reduktion i 2030. Blandt andet med en aftale om en CO2-afigift og et bindende reduktionsmål for landbruget på 55-65 pct. i 2030.

 • Vi har stået i spidsen for, at Danmark, som det næststørste olieproducerende land i EU, har sat en slutdato for olie- og gasindvinding i Nordsøen fra 2050.

 • Vi har sikret, at vi overopfylder EU’s krav om energibesparelser med 127 pct. mod den tidligere regerings underopfyldelse.

Apropos...

Miljø

En fremtid med mere natur og en sundere hverdag

Se mere

Uddannelse

Uddannelse for alle

Se mere

Transport

Danmark skal bindes bedre sammen

Se mere

Klima og Miljø

Danmark er igen en grøn stormagt

Se mere

Vil du være med i fællesskabet?

Som intromedlem af Socialdemokratiet bliver du en del af et stærkt politisk fællesskab, der arbejder for at sikre solidariteten, styrke velfærden og gennemføre den grønne omstilling.

Meld dig ind i dag og vær gratis medlem til den 30.06.2024.

Bliv gratis intromedlem

Gå til indmeldelse