Gå til sidens indhold
Socialdemokratiets miljøpolitik bygger på en vision om en bæredygtig fremtid med mere ren luft og færre kemikalier i dagligdagen.

Miljø

En fremtid med mere natur og en sundere hverdag

Det er svært at se, og måske lægger vi ikke så meget mærke til det, men den danske natur er i krise. Mere end 2000 dyre- og plantearter er i fare for at forsvinde.

Lærken, haren og sommerfuglen er alle dyrearter, som er truede. Men uden en mangfoldig natur og et rigt dyreliv, vil verden blive et fattigere sted. For oplevelser i det fri er en kilde til livskvalitet for rigtig mange mennesker.

Med nye naturnationalparker og urørt skov, giver vi naturen mere plads, og får gode muligheder for mere spændende oplevelser i naturen.

Vi skal passe godt på vores grundvand, så vi fortsat kan åbne for vandhanen og nyde det rene vand. Vi skal mindske luftforurening, som i dag betyder, at alt for mange danskere dør for tidligt hvert år. Og vi skal bekæmpe plastforurening, som alt for ofte ender i vores natur.

Vi skal have en fremtid med meget mere natur og en sundere hverdag.

Vi skylder både vores børn og de kommende generationer at passe bedre på vores klode.

Mette Frederiksen

Mere plads til naturen

Naturen går tilbage med en hidtil uset hast. Mange arter er truet og i fare for at forsvinde. Der er brug for mere urørt skov og flere sammenhængende naturområder, hvor naturen får plads til at udfolde sig på mere naturlige præmisser end i dag.

Med en natur- og biodiversitetspakke på 888 mio. kr. giver vi et historisk løft af naturen, så dyr og planter får bedre levevilkår. Med tusinder hektar urørt skov, hvor den kommercielle skovdrift stoppes, og nye naturnationalparker med store græssende dyr, får naturen en tiltrængt hjælpende hånd.

Udover at dyr og planter vil få bedre levesteder, så giver en vildere og rigere natur mere spændende naturoplevelser. Ugler, der flyver rundt i mørket, biller i træernes bark, og store dyr, der gumler løs på græsset, er billeder på oplevelser, vi vil få mange flere af i de kommende naturnationalparker og urørte skove.

Derudover har vi oprettet en Klimaskovfond med 100 mio. kr. som gør det muligt for borgere og virksomheder at give et klimabidrag gennem plantning af nye skove og udtagning af lavbundsjorde. Vi har vedtaget et forbud mod sprøjtning, gødskning og omlægning af særligt sårbare områder, som er beskyttet under Naturbeskyttelseslovens § 3.

Adobestock 389099386

15 nye naturnationalparker

I en naturnationalparker styrker vi naturen og biodiversiteten ved at etablere store sammenhængende områder, hvor naturen så vidt muligt kan udvikle sig på naturlige præmisser og hvor store græssende dyr skaber nye levesteder til planter og insekter. Samtidig vil naturnationalparkerne give mere spændende naturoplevelser, hvor det fra stisystemer og udkigstårn bliver muligt for besøgende at tage alle indtryk ind.

Vi er ved at etablere 15 nye naturnationalparker i Danmark. De første fem er udpeget ved Fussingø i Randers, Gribskov i Nordsjælland, Stråsø mellem Herning og Holstebro, Almindingen på Bornholm og Tranum ved Jammerbugt.

Adobestock 37345915

75.000 hektar urørt skov

I en urørt skov stopper vi skovdriften, så de store, gamle træer og døde stammer får lov til at blive stående eller liggende. Det er til gavn for biodiversitet, da de store, gamle træer er levested for en lang række arter og omkring 1/5 af de rødlistede skovarter er knyttet til de døde træer.

Vi er ved at udlægge 75.000 hektar urørt skov i Danmark.

En hverdag uden forurening

Det er fuldstændig naturligt for os danskere at åbne for vandhanen og drikke vandet. Det skal det også være i fremtiden. Vi har noget af verdens bedste vand, og det skal vi trygt kunne drikke. Derfor skal vi teste grundvandet for flere stoffer, samt styrke kontrollen og beskyttelsen af vores drikkevand.

Alt for meget plastik ender i vores natur i stedet for at blive genanvendt. Derfor skal vi sortere ens på tværs af kommunerne, og begynde at genanvende meget mere affald, end tilfældet er i dag. Det skal samtidig være slut med at importere plastikaffald til forbrænding, hvor ressourcerne blot går op i røg. Vi skal væk fra en ”brug og smid væk-kultur” og omstille til en mere cirkulær økonomi, hvor vi designer og forbruger smartere.

Vi skal rydde op efter fortidens synder, hvor tidligere tiders kemiproduktion har forurenet vores natur og jord. Der er 10 generationsforureninger i Danmark, som er kendetegnet ved at være ekstraordinært store jordforureninger fra en tid, hvor miljøreguleringen så anderledes ud end i dag. Med en aftale på et trecifret millionbeløb, sætter vi gang i en oprensning af en række af de største forureninger.

Hvert år er der tusindvis af menneske, der dør for tidligt på grund af luftforurening. Busser, lastbiler og brændeovne er blandt årsagerne. Vi har derfor gjort det obligatorisk at skifte eller nedlægge en gammel brændeovn, hvis den er fra før 2003, når man køber en bolig. Vi skal skærpe miljøzonerne og har allerede skærpet håndhævelsen af miljøzonerne. Men luftforurening kender ingen grænser, og derfor skal vi gøre en indsats for, at alle lande bidrager til renere luft over Europa.

Se udspillet

Grøn Stormagt 2

En klima- og miljøpolitik, der samler Danmark

Der er ét område, hvor Danmark kan gøre den absolut største forskel for verden. Det kan vi, når det gælder vores klima og miljø.

Vi har før realiseret epokegørende visioner. Spørger du Socialdemokratiet, kan vi gøre det igen.

Der er brug for en klima- og miljøpolitik, der samler Danmark.

Se udspillet

Apropos...

Klima

Et grønt foregangsland

Se mere

Landbrug og fødevarer

En fødevareproduktion i balance

Se mere

Tættere på

Flere uddannelser og levende lokalsamfund

Se mere

Erhvervs­uddannelser

Erhvervsuddannelser gør Danmark rigere

Se mere

Vil du være med i fællesskabet?

Som intromedlem af Socialdemokratiet bliver du en del af et stærkt politisk fællesskab, der arbejder for at sikre solidariteten, styrke velfærden og gennemføre den grønne omstilling.

Meld dig ind i dag og vær gratis medlem til den 31.12.2022.

Bliv gratis intromedlem

Gå til indmeldelse