Gå til sidens indhold

Ekstern privatlivspolitik for Socialdemokratiet

1. Formål med politik

Formålet med denne privatlivspolitik er at informere dig om, hvordan Socialdemokratiet [CVR-nummer 31368111] og Den Socialdemokratiske Sekretærordning [CVR-nummer 64879413] (fremadrettet Socialdemokratiet eller ”vores”, ”vi”, ”os”) behandler dine personoplysninger.

Med denne politik ønsker vi at gøre dig bevidst om, hvilke oplysninger der indsamles og behandles, og hvor længe de opbevares.

Privatlivspolitikken omhandler behandling af personoplysninger hos Socialdemokratiet når du bliver medlem, interagerer eller på anden måde udveksler personoplysninger med os. 

2. Den korte version

Socialdemokratiet behandler dine oplysninger til et eller flere specifikke formål og i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.

Vi behandler bl.a. dine oplysninger, hvis du er medlem (ordinært medlem, DSU-medlem eller Intromedlem) hos os, frivillig, deltager i vores arrangementer som medlem eller gæst, bestiller skolemateriale, er samarbejdspartner eller leverandør, besøger vores hjemmeside eller vores sociale medie, deltager i fokusgrupper, yder økonomisk bidrag, er nærmeste pårørende til vores medarbejdere, hvis du skriver dig op til vores nyhedsbrev, modtager markedsføring samt hvis søger job hos os eller i forbindelse med borgerhenvendelser.

Oplysningerne vil som alt overvejende udgangspunkt komme direkte fra dig, og vi behandler alene dine oplysninger, så længe det er nødvendigt af hensyn til det formål, hvortil de blev indsamlet. Oplysningerne kan dog også behandles og opbevares længere i anonymiseret form.

I resten af dokumentet kan du finde mere information om:

  • Det fælles dataansvar vi har på tværs af vores organisationer
  • Uddybning af vores konkrete behandlinger og hjemmelsgrundlag
  • Andre modtagere af personoplysninger
  • Dine rettigheder
  • Kontaktoplysninger

3. Fælles dataansvar

Socialdemokratiet har indgået en aftale om fælles dataansvar med hhv. lokalforeningerne, dvs. Foreninger, Kommuner, Kreds og Regioner (fremadrettet lokalforeningerne) samt internt mellem Socialdemokratiet og Den Socialdemokratiske Sekretærordning, da både formålene med og hjælpemidlerne til behandling af personoplysninger fastlægges i fællesskab jf. GDPR art. 26, stk. 1.

3.1 Aftale om fælles dataansvar med lokalforeningerne

Det fælles dataansvar begrundes i, at Socialdemokratiet og lokalforeningerne behandler personoplysninger til dels fælles formål, herunder udbredelse af kendskab til Socialdemokratiet, samt til formål der er komplementære f.eks. i forbindelse med lokale aktiviteter. Endelig begrundes det fælles dataansvar i, at der sker en fælles fastlæggelse af midler til behandlingen.

Oplysningspligt

Ifølge aftalen om fælles dataansvar er det den part, der indsamler personoplysningerne, som er forpligtet til at opfylde oplysningsforpligtelsen overfor de berørte registrerede. Det kan således både være Socialdemokratiet og lokalforeningen, afhængig af hvem der indsamler oplysningerne.

De registreredes rettigheder og håndtering af databrud

Såfremt en registeret henvender sig til en af Parterne og ønsker at gøre en rettighed gældende, da varetages denne henvendelse af Socialdemokratiet. Derimod håndteres et evt. brud på datasikkerheden af den part, hvor databruddet har fundet sted.

3.2 Aftale om fælles dataansvar internt mellem Socialdemokratiet og Den Socialdemokratiske Sekretærordning.

Det fælles dataansvar begrundes i, at Socialdemokratiet og Den Socialdemokratiske Sekretærordning behandler personoplysninger til dels fælles formå med behandling af personoplysninger, samt udbredelse af kendskab til Socialdemokratiet. Desuden begrundes det fælles dataansvar i, at der sker en fælles fastlæggelse af midler til behandlingen af personoplysninger mellem Socialdemokratiet og Den Socialdemokratiske Sekretærordning.

Oplysningspligt, de registreredes rettigheder og håndtering af databrud

Opfyldelse af oplysningsforpligtelsen overfor de berørte registrerede varetages af Socialdemokratiet. Håndtering af henvendelse fra registeret i forbindelse med at gøre en rettighed gældende samt håndtering af databrud varetaget ligeledes af Socialdemokratiet.

4. Uddybning af vores konkrete behandlinger og hjemmelsgrundlag

I dette skema kan du få et overblik over de forskellige typer af behandlinger, som vi foretager. Under skemaet har du mulighed for at læse nærmere om de specifikke behandlinger.

4.1 Medlemmer

I forbindelse med din indmelding i Socialdemokratiet behandler vi oplysninger om dig, Vi behandler dine oplysninger i forbindelse med vores arbejde som politisk parti jf. GDPR art. 9(2)(a) og GDPR art. 9(2)(d). Disse oplysninger omfatter medlemsnummer, navn, tillidshverv, status som medlem, fødselsdato/alder, køn, postadresse, telefonnummer, e-mailadresse, oplysninger om type af betalingskort, kontooplysninger i anonymiseret form, evt. navn på person til samsending, dødsdato og dødsdato anmeldt af ”navn” samt eventuelle tillidshvervskoder. 

Vi opbevarer dine kontaktoplysninger under hele medlemskabet, og slettes dem igen 5 år plus løbende regnskabsår efter udmeldelse. Betalingsoplysninger slettes løbende dog senest 5 år plus løbende regnskabsår efter seneste opkrævning jf. bogføringslovens § 12, stk. 1.

Dokumentation for dit samtykke opbevares dog i op til 2 år efter tilbagetrækning eller udmeldelse, idet vores retskrav ophører herefter.

4.2 Frivillige

Hvis du har meld dig som frivillig ved Socialdemokratiet, behandler vi dine personoplysninger i forbindelse med tilmeldingen. De oplysninger som vi behandler, omfatter navn, køn, telefonnummer, e-mail, stillingsbetegnelse samt evt. medlemsnummer. Behandlingen af dine personoplysninger foregår i overensstemmelse med GDPR art. 9(2)(a) og GDPR art. 9(2)(d).

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe du arbejder som frivillig for Socialdemokratiet. Hvorfor dine oplysninger slettes, når du ikke længere ønsker at arbejde som frivillig.

4.3 Ikke-medlemmer (gæst)

Det hænder endvidere at Socialdemokratiet modtager tilmeldinger til arrangementer fra ikke-medlemmer (gæst). I forbindelse med din tilmelding til arrangementer behandler vi dine personoplysninger jf. GDPR art. 9(2)(d). De oplysninger som vi behandler, vil som udgangspunkt omfatte navn, telefonnummer, adresse og e-mail.

Dine oplysninger bliver anonymiseret efter 30 dage efter deltagelse.

4.4 Borgerhenvendelser

Hvis du retter henvendelse til os i forbindelse med spørgsmål om vores politik eller om Socialdemokratiet, da vil vi ligeledes behandle dine personoplysninger. Vi behandler i den sammenhæng oplysninger så som navn, telefonnummer, adresse, e-mail samt oplysninger vedr. din henvendelse. Oplysningerne behandles i overensstemmelse med GDPR art. 6(1)(f).

Mundtlige henvendelser registreres ikke, hvorimod skriftlige henvendelser slettes 30 dage efter borgerhenvendelsen, såfremt henvendelsen er færdigbehandlet. Hvis behandling af henvendelse går udover de 30 dage, da vil oplysninger, som bliver behandlet i forbindelse med henvendelsen blive slettet, når henvendelsen er færdigbehandlet.

4.5 Fokusgrupper

Socialdemokratiet nedsætter til tider fokusgrupper, som det er mulighed at deltage i. Formålet med etableringen af fokusgrupperne er udarbejdelse af analyserapporter.

I forbindelse med deltagelse i fokusgruppen behandler vi oplysninger i form af videooptagelser af gruppesamtaler. Behandlingen sker jf. GDPR art. 9(2)(a) og GDPR art. 9(2)(d).

Videooptagelserne slettes efter udarbejdelse af analyserapport.

4.6 Jobsøgning

Når du søger et job ved enten Socialdemokratiet eller Den Socialdemokratisk Sekretærordning vil vi behandle de oplysninger, som du på eget initiativ aktivt overlader til Socialdemokratiet i forbindelse med fremsendelse af en jobansøgning, herunder selve ansøgningen, CV, referencer m.v.

Behandlingen sker i overensstemmelse med GDPR art. 6(1)(f) som led i vores legitime interesse for at afklare om du er kvalificeret til den relevante stilling.

De oplysninger som vi behandler i relation til jobsøgningen slettes 180 dage efter endt rekrutteringsprocessen. Opbevaringsperiode kan dog forlænges i yderligere 180 dage på baggrund af dit samtykke jf. GDPR art. 6(1)(a).

I forbindelse med en jobsøgning vil vi fremsende yderligere oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger og dine rettigheder.

4.7 Cookies og hjemmeside

I forbindelse med den almindelige drift af vores hjemmeside indsamler vi personoplysninger om dig via cookies for at forbedre hjemmesidens udsende og brugeroplevelse, samt til at udarbejde statistikker. De oplysninger som vi indsamler via cookies, omfatter bl.a. din IP-adresse, browsertype, enhed (type, version, operativsystem m.v.) samt brugeradfærd, herunder sidevisninger.

Vi indsamler kun dine oplysninger, hvis du har givet samtykke hertil jf. GDPR art. 6(1)(a). Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Læs mere om dette i vores cookiedeklaration som fremgår af vores cookiebanner på Socialdemokratiets hjemmeside.

Du har via vores hjemmeside mulighed for at kontakte os via følgende kontaktformularer ”bliv medlem nu” eller ”bliv gratis intromedlem”. Vi behandler i den forbindelse ligeledes dine personoplysninger. De oplysninger som vi behandler, er navn, e-mailadresse og telefonnummer. Der er også mulighed for at skrive i et fritekstfelt, men vi fraråder at skrive personoplysninger i dette felt, medmindre det er relevant for henvendelsen. Det retlige grundlag for denne behandling er GDPR art. 9(2)(a) og GDPR art. 9(2)(d).

Vi sletter oplysninger behandlet i forbindelse med udfyldelse af ovenstående kontaktformularer 3 til 5 dage efter udmeldelse.

Du har også via vores hjemmeside mulighed for at kontakte os via kontaktformularen ”bestil skolemateriale”. I den forbindelse behandler vi personoplysninger så som e-mailadresse, telefonnummer, klasse og skolens adresse. Der er også mulighed for at skrive i et fritekstfelt, men vi fraråder at skrive personoplysninger i dette felt, medmindre det er relevant for henvendelsen. Behandlingen af dine oplysninger sker i overensstemmelse med GDPR art. 6(1)(f).

De oplysninger vi behandler i tilknytning med denne kontaktformular slettes ved afsendelse af skolematerialet.

4.8 Trackingværktøjer

På vores hjemmeside har vi desuden integrerede plugins fra sociale medier, som den vej igennem har mulighed for at indsamle data om dig, hvis du har givet dit samtykke hertil jf. GDPR art. 6(1)(a). Vi har i den forbindelse et fælles dataansvar med hvert medie. Vi anvender integrerede plugins fra Facebook, Instagram, YouTube, X og LinkedIn. 

For at kunne foretage målrettet markedsføring på Facebook anvender vi trackingværktøjer fra Meta Ireland Ltd., herunder Meta Business værktøjer i form af Meta-pixel og Meta Lead Ads. Den vej igennem indsamler vi data om dig.

Det betyder, at når du besøger vores hjemmeside, indsamler værktøjerne oplysninger om din IP-adresse, at du har besøgt vores hjemmeside, tidspunktet for dit besøg, oplysninger om din browser og operativsystem samt oplysninger om andre onlineidentifikatorer, der er blevet indsamlet via cookies. Oplysningerne behandles med det formål at kunne målrette vores markedsføring på Facebook.

Vi er fælles dataansvarlig sammen med Meta Ireland Ltd. for behandling af personoplysninger, der indsamles og transmitteres i forbindelse med dit besøg på vores hjemmeside. Meta Ireland Ltd. behandler oplysningerne til egne formål f.eks. forbedring og effektivisering af deres reklameplatform.

Vi indsamler kun dine personoplysninger, hvis du har givet dit samtykke hertil, jf. GDPR art. 6(1)(a). Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage i dine browserindstilling eller ved at rette henvendelse til databeskyttelse@socialdemokratiet.dk.

Du kan læse mere om Meta Ireland Ltd.’s behandling af dine personoplysninger i deres privatlivspolitik her, og om det fælles dataansvar samt den indgåede fælles dataansvarsaftale her.

4.9 Sociale medier

Vi anvender visse sociale medier, bl.a. Facebook, Instagram, YouTube, X og LinkedIn til at komme i kontakt med vores medlemmer og potentielle medlemmer, samt fremme vores markedsføring. Hvis du har været inde og ”like” vores fanside på det sociale medie eller har været i kontakt med os igennem dette, behandler vi undgåeligt dine personoplysninger. Vi behandler hertil kun oplysninger om dit navn og e-mail. Du kan læse mere om vores behandling af personoplysninger i regi af Socialdemokratiets fansider på Facebook og Instagram her.

Hvis du kontakter os via sociale medier, behandler vi dine personoplysninger på baggrund af vores interesse i at kunne kontakte dig og svare på dine henvendelser jf. GDPR art. 6(1)(f). Oplysningerne vil stamme fra dig og det sociale medie, som du kontakter os igennem.

Vi har et såkaldt fælles dataansvar med de sociale medier vi anvender, idet vi begge behandler dine personoplysninger til egne formål. Du kan læse mere om de sociale mediers behandling af dine personoplysninger i det følgende:

  • Meta, herunder Facebook og Instagrams behandling af dine personoplysninger her, og om det fælles dataansvar her.
  • Du kan læse mere de om LinkedIns behandling af dine personoplysninger her og om det fælles dataansvar her.
  • YouTubes (Googles) behandling af dine personoplysninger her.
  • Xs behandling af dine personoplysninger her.

Oplysninger behandlet ifm. sociale medier, som omhandler direkte kommunikation via de sociale medier, slettes med det samme. Opslag på f.eks. Facebook-sider eller i offentlige grupper slettes ikke, idet et opslag eller en kommentar på Facebook-sider eller i offentlige grupper betragtes som værende offentlige områder. Du kan læser mere om offentlige områder her.

4.10 Markedsføring

Vi behandler kun dine personoplysninger til brug for markedsføring, hvis du har givet dit samtykke i overensstemmelse med GDPR art. 9(2)(a) til f.eks. at modtage nyhedsbreve om begivenheder, invitationer og politiske budskaber. Omfanget af vores behandling fremgår af det konkrete samtykke.

Hvis du har samtykket til at modtage markedsføring fra os, behandler vi som udgangspunkt oplysninger om navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse samt status på medlemskab. Der er også mulighed for at skrive i et fritekstfelt, men vi fraråder at skrive personoplysninger i dette felt, medmindre det er relevant for henvendelsen.

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage ved at benytte linket ”afmeld” i de nyhedsbreve, du modtager samt ved at sende en e-mail til databeskyttelse@socialdemokratiet.dk eller ringe til +45 7230 0800.

Ved modtagelse af nyhedsbrev via vores medlemssystemet sættes udsendelse af nyhedsbreve i bero ved afmelding. Oplysningerne opbevares dog fortsat indtil udmeldelse grundet udsendelse af servicemeddelelser.

Vi opbevarer dokumentationen for dit samtykke, så længe du modtager markedsføring eller deltager i vores markedsføring og i 2 år efter, at du har tilbagekaldt dit samtykke, da vores eventuelle straffeansvar forældes efter dette tidsrum.

4.11 Økonomisk bidrag

Det er muligt via vores hjemmeside www.socialdemokratiet.dk at indbetale et økonomisk bidrag til Socialdemokratiet. Du har mulighed for at bidrag økonomisk enten via mobilepay, kortbetaling eller via bankoverførsel. Vi behandler i den forbindelse personoplysninger om dig som f.eks. kontaktoplysninger (navn, adresse, telefonnummer og e-mail). Derudover behandler vi oplysninger så som de sidste 4 cifre fra dit mobilepay telefonnummer, type af kreditkort og det indbetalte beløb. 

Vi behandler oplysninger i overensstemmelse med GDPR artikel 9, stk. 2, litra d, dvs. som led i vores legitime aktivitet som politisk parti. Vi sletter oplysninger senest 5 år plus løbende regnskabsår efter indbetalingen jf. bogføringsloven.

4.12 Nærmeste pårørende kontakter

Vi indsamler oplysninger om vores medarbejderes nærmeste kontaktpersoner i form af kontaktoplysninger. Det gør vi for at kunne kommunikere med relevante pårørende, hvis der skulle opstå en nødsituation med en af vores medarbejdere.

Vi behandler dine personoplysninger på grundlag af vores legitime interesse i at kunne informere dig om medarbejderens nødsituation, så du har mulighed for at agere jf. GDPR art. 6(1)(f).

Vi opbevarer oplysningerne om nærmeste pårørende, så længe ansættelsen varer. Oplysningerne slettes derfor, når ansættelsen ophører. Du eller den relevante medarbejder kan altid kontakte os for at få slettet oplysningerne ved at sende en e-mail databeskyttelse@socialdemokratiet.dk

4.13 Leverandører og samarbejdspartnere

Når vi indgår aftaler med leverandører og samarbejdspartnere, behandler vi oplysninger om disses kontaktpersoner. Dette omfatter oplysninger om navn på kontaktperson, stillingsbetegnelse, firmanavn, adresse, telefonnummer, e-mail, CVR-nummer og om nødvendigt bank- og/eller betalingsoplysninger.

Oplysningerne behandles enten, fordi det er nødvendigt af hensyn til opfyldelse af aftalen med den pågældende leverandør eller samarbejdspartner jf. GDPR art. 6(1)(b), eller fordi vi som led i aftalen har en legitim interesse i at behandle den pågældendes kontaktoplysninger jf. GDPR art. 6(1)(f).

Vi opbevarer relevante kontaktoplysninger igennem vores samarbejde. Skriftlige korrespondancer slettes løbende, og oplysninger som er nødvendige til at opfylde vores forpligtelser efter bogføringsloven opbevares i 5 år plus løbende regnskabsår.

5. Andre modtagere af personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger med fortrolighed, og vi videregiver som udgangspunkt ikke oplysningerne til tredjeparter. Vi kan dog videregive dine personoplysninger, hvis du har givet dit samtykke, hvis vi har en berettiget interesse i videregivelsen eller hvis vi har en retlig forpligtelse.

Vi udveksler dog i nogle tilfælde dine personoplysninger med Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (fremadrettet DSU) i forbindelse med at tilbyde medlemmerne gratis medlemskab af Socialdemokratiet, hvorfor der er behov for at verificere medlemskab i DSU og verificere at betaling af medlemskab har fundet sted.  De oplysninger som vi behandler, er som udgangspunkt dit stamkortnummer, navn, adresse, e-mail, alder og dit DSU-nummer. Videregivelse af dine oplysninger sker i overensstemmelse med GDPR art. 9(2)(a).

Vi kan overlade personoplysninger til vores systemleverandører, der behandler personoplysninger på vores vegne og efter vores specifikke instruks i henhold til den indgåede databehandleraftale.

I nogle tilfælde benytter vi databehandlere uden for EU/EØS, hvorved personoplysninger kan blive overført til tredjelande, bl.a. i forbindelse med vores brug af cloudløsninger. Hertil anvender vi et gyldigt overførselsgrundlag i form af enten EU-U.S. Data Privacy Framework eller Standard Contractual Clauses inden vi overfører personoplysningerne.

Overførelsen sker alene under iagttagelse af de nødvendige sikkerhedsgarantier som krævet efter gældende databeskyttelseslovgivning og der foretages altid en individuel vurdering vedrørende behov for supplerende foranstaltninger.

Du kan kontakte os på databeskyttelse@socialdemokratiet.dk for at få oplysninger om det konkrete behandlingsgrundlag i den sammenhæng.

6. Dine rettigheder

Når vi indsamler oplysninger om dig, har du en række grundlæggende rettigheder efter persondatareglerne, som du kan gøre brug af. Læs mere om dine rettigheder her.

Ovenfor nævnte rettigheder kan være tilknyttet betingelser og begrænsninger. Hvorvidt du som registreret kan anmode om f.eks. at få dine personoplysninger slettet, vil i alle tilfælde afhænge af en konkret vurdering.

Hvis du har givet dit samtykke til vores behandling af dine oplysninger, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dette samtykke.

Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du indgive en klage til Datatilsynet via deres hjemmeside www.datatilsynet.dk eller ved at ringe på tlf. 33 19 32 00.

7. Kontaktoplysninger

Den virksomhed, som er ansvarlig for behandling af dine personoplysninger, er:

Socialdemokratiet og Den Socialdemokratiske Sekretærordning
CVR.nr.: 31368111 og 64879413
Christiansborg Slotsplads 1
1218 København K
E-mail: databeskyttelse@socialdemokratiet.dk
Telefon: +45 7230 0800

Vi har udpeget Morten Bjørn Nielsen som intern persondatakoordinator. Hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af dine personoplysninger, kan du derfor kontakte Morten Bjørn Nielsen på databeskyttelse@socialdemokratiet.dk eller på telefon +45 7230 0800.