Gå til sidens indhold
Socialdemokratiets klima og miljøpolitik: Danmark skal igen være en grøn stormagt.

Klima og miljø

Danmark skal igen være en grøn stormagt

Selvom Danmark er et lille land, kan vi gøre en stor forskel for verden, når det gælder vores klima og miljø. Vi er før gået forrest med store visioner, og det gør vi igen.

Vi skal lave en grøn omstilling, der reducerer vores drivhusgasudledning i 2030 med 70 % sammenlignet med 1990, og gør Danmark klimaneutralt i 2050. Det skal vi gøre på en klog måde. 

Samtidig skal vores trængte natur have et massivt løft. Med naturnationalparker og urørt skov skal vi give dyr og planter mere plads. Vi skal fortsat kunne drikke rent vand fra vores vandhaner, og vores natur skal være fri for plastikforurening.

Men på ét område kan vi virkelig gøre en forskel for resten af verden. Det handler om vores klima og vores miljø.

Mette Frederiksen

Klima

Vi skal lave en ambitiøs grøn omstilling af Danmark. Men det kræver, at vi finder de gode balancer. Hvor arbejdspladser bliver i Danmark, hvor vi holder hånden under vores velfærd, og hvor vi fortsat nyder danskernes opbakning hertil.

Vi skal investere i udvikling og forskning i teknologier, som er afgørende for, at vi lykkes med den grønne omstilling. Det har vi gjort før med vindmølleeventyret. Netop vindmøllerne er et stærkt vidne om den store forskel Danmark gør, når vi går forrest, og leverer fremtidens grønne løsninger.

Se mere om vores klimapolitik

Det vigtigste er, at vi gør det på en klog måde. Vi skal investere i udvikling og forskning i de teknologier, der rummer fremtidens løsninger.

Mette Frederiksen

Eksempler på resultater

 • En klimalov
  Vi har vedtaget en klimalov, der forpligter os på et bindende reduktionsmål på 70 % i 2030 sammenlignet med 1990 og klimaneutralitet i 2050. Klimaloven sikrer en ambitiøs, dansk klimaindsats. Så Danmark igen viser grønt lederskab.

 • To nye energiøer
  Som det første land i verden vil Danmark etablere to energiøer – ved en kunstig Ø i Nordsøen og ved Bornholm i Østersøen. Det er en ny epoke i havvindudbygningen. I stedet for enkeltstående havvindmølleparker skal vi udbygge med og koble dem til energiøer.

Miljø

En mangfoldig natur. Et rigt dyreliv. Det har en værdi i sig selv. Men foruroligende mange dyr og planter er i fare for at uddø. Mangel på plads og for lidt sammenhængende natur er blandt hovedårsagerne.

Vi skal give vores natur og miljø et massivt løft. Til gavn for vores dyr og planter, der skal have bedre betingelser. Til gavn for alle, der holder af spændende oplevelser i naturen. Og ikke mindst til gavn for fremtidens generationer, som vil vokse op i et Danmark med mere natur, rent drikkevand og færre skadelige kemikalier.

Se mere om vores miljøpolitik

Eksempler på resultater

 • 75.000 hektar urørt skov
  Til stor gavn for vores trængte dyr og planter, udlægger vi 75.000 hektar urørt skov, hvor den kommercielle skovdrift stoppes og gamle træer får lov til at blive stående og liggende som levested for en lang række truede arter.

 • 15 nye naturnationalparker
  Naturen har brug for store sammenhængende arealer, hvor naturen så vidt muligt kan udvikle sig på naturlige præmisser, med store græssende dyr, der skaber levesteder til planter og insekter. Derfor etablerer vi op til 15 nye naturnationalparker. Det vil give os alle mere spændende naturoplevelser.

Se udspillet

Grøn Stormagt 2

En klima- og miljøpolitik, der samler Danmark

Der er ét område, hvor Danmark kan gøre den absolut største forskel for verden. Det kan vi, når det gælder vores klima og miljø.

Se udspillet

Apropos...

Klima

Et grønt foregangsland

Se mere

Miljø

En fremtid med mere natur og en sundere hverdag

Se mere

Erhvervs­uddannelser

Erhvervsuddannelser gør Danmark rigere

Se mere

Landbrug og fødevarer

En fødevareproduktion i balance

Se mere

Vil du være med i fællesskabet?

Som intromedlem af Socialdemokratiet bliver du en del af et stærkt politisk fællesskab, der arbejder for at sikre solidariteten, styrke velfærden og gennemføre den grønne omstilling.

Meld dig ind i dag og vær gratis medlem til den 31.12.2022.

Bliv gratis intromedlem

Gå til indmeldelse