Gå til sidens indhold
Vi vil investere i den kollektive trafik og vejnettet og sætte en stopper for social dumping i transporterhvervet.

Transport

Infrastruktur

Socialdemokratiet ønsker at binde Danmark bedre sammen. Vi ønsker at reducere trængsel, bekæmpe vejstøj og give vores jernbaner og kollektive transport et løft. Vi vil også investere i cyklisme og i ladeinfrastruktur til alle fremtidens grønne køretøjer.

Vi har indgået en bred og ambitiøs aftale om en Infrastrukturplan frem mod år 2035. Planen omfatter investeringer for mere end 160 mia. kroner i kollektiv trafik, veje, støjbekæmpelse, ladeinfrastruktur og cykelstier Og vil gøre hverdagen nemmere for mange og sikre gode vilkår for danske virksomheder.

Det er samlet set en god politisk aftale med den rigtige balance mellem investeringer i vej og kollektive transportprojekter. Det var det, vi lovede før sidste valg, og det vi nu har leveret.

Det har vi gjort

 • Vi har besluttet – og er i gang med – at løfte den kollektive transport markant med hurtigere rejser på tværs af landet, nye transit- og letbaneløsninger og metrolignende S-togs-drift i København – for i alt mere end 86 mia. kroner.

 • Vi har besluttet – og er i gang med – anlæg af nye veje, der skal bidrage til at løse centrale trængselsudfordringer og binde Danmark bedre sammen for i alt mere end 64 mia. kroner.

 • Vi har afsat 3 mia. kroner til nye cykelinitiativer, der skal få flere til at vælge cyklen, ved for eksempel anlæg af nye cykelstier i kommuner og langs statsveje.

 • Vi har afsat 3 mia. kroner til bekæmpelse af støj, som belaster mange danskere i hverdagen.

 • Vi har afsat store puljer til en mere grøn transportsektor med blandt andet 250 mio. kroner til flere grønne busser og grøn flextrafik, 100 mio. kroner til el-delebiler og 500 mio. kroner til ladeinfrastruktur til elbiler.

Grønne biler

For Socialdemokratiet er det helt afgørende med en grøn omstilling af transportsektoren for at nå vores ambitiøse klimamål. Med aftalen om grøn omstilling af vejtransporten fra december 2020 har vi lavet et markant grønt gearskifte, hvor vi baner vejen for flere elbiler, stiller krav til grønnere brændstoffer og sørger for, at de benzin- og dieselbiler, der allerede er på vejene, bliver mere klimavenlige.

Det skal ske med en god balance, så helt almindelige danskere stadig har råd til at have en bil, der for mange er helt nødvendig for at få hverdagen til at hænge sammen.

For Socialdemokratiet har det også været afgørende at sikre, at man kan få ladet sin elbil op. Aktuelt er der fart på udrulningen af ladestandere, der slog rekord i marts, hvor over 600 nye offentligt tilgængelige ladepunkter blev sat op. Der er nu mere end 6.500 steder at oplade sin elbil i Danmark. I juni 2019 var der kun omtrent 2.500 offentlige ladepunkter.

Det har vi gjort

 • Vi har fastsat en ambition om 1 mio. grønne biler i 2030.

 • Vi har besluttet at omlægge registreringsafgiften for person- og varebiler, så den også baseres på bilens CO2-udledning.

 • Vi har forlænget den lave elafgift til opladning af biler til 2030 og afsat 500 mio. kroner til mere ladeinfrastruktur til elbiler langs motorvejsnettet. Med målet om, at man aldrig skal vente mere end 10 minutter på at kunne lade op, når man kører på tværs af Danmark.

 • Vi har indført et CO2-fortrængingskrav for brændstoffer, så benzin og diesel bliver mere grønt.

 • Vi har besluttet, at der skal indføres en CO2-differentieret og kilometerbaseret afgift på lastbiler fra 2025 så det bliver mere attraktivt at køre i en grøn lastbil.

Grøn luftfart

Socialdemokratiet vil gøre det grønt at flyve. Derfor har vi sat to helt konkrete mål – og fremlagt en plan for, hvordan de kan gøres til virkelighed. For det første skal danskerne senest i 2025 have mulighed for at flyve grønt på en indenrigsrute. Og for det andet skal vi i 2030 kunne flyve helt grønt, når vi flyver indenrigs i Danmark.

De to tiltag kan vi finansiere ved at indføre en passagerafgift på 13 kroner per afrejsende fra enhver dansk lufthavn fra 2025. Så vi kan skabe det marked, der ikke eksisterer i dag for grønne flyvninger. Og skubbe på for storskalaproduktion af grønne brændstoffer til fly.

I en global sammenhæng er danske udledninger fra luftfarten ganske små. Men Danmark kan som grønt foregangsland spille en vigtig rolle ved at finde løsninger, som kan inspirere resten af verden. Samtidig vil vi presse på for en ambitiøs international regulering i EU og ICAO, som kan fremme grøn omstilling af den globale luftfartssektor.

Det har vi gjort

 • Foreslået et mål om, at danskerne senest i 2025 skal kunne flyve grønt på én indenrigsrute, og et mål om at vi senest i 2030 skal vi kunne flyve helt grønt, når vi flyver indenrigs i Danmark. Dette vil vi finansiere ved at indføre en passagerafgift på 13 kroner per afrejsende fra enhver dansk lufthavn fra 2025.

 • Vi har indgået en aftale om at indføre en ny og ambitiøs CO2-afgift, som vil betyde at indenrigsluftfarten, på lige vilkår med øvrige transportformer, skal betale for sin CO2-udledning.

 • Vi har afsat over 3 mia. kroner i støtte til PtX-teknologi og projekter, der bruger grøn strøm og vand til at lave brint. Den grønne brint kan derefter bruges til at producere bæredygtige flybrændstoffer.

 • Vi arbejder for en ambitiøs international regulering i EU og ICAO, der fremmer den grønne omstilling af den globale luftfartssektor.

Apropos...

Beskæftigelse

Flere i arbejde

Se mere

Et Danmark tættere på hverdagen

Danmark er for lille til store forskelle

Se mere

Boliger

Byer med plads til alle

Se mere

Klima og miljø

Danmark skal igen være en grøn stormagt

Se mere

Vil du være med i fællesskabet?

Som intromedlem af Socialdemokratiet bliver du en del af et stærkt politisk fællesskab, der arbejder for at sikre solidariteten, styrke velfærden og gennemføre den grønne omstilling.

Meld dig ind i dag og vær gratis medlem til den 30.06.2024.

Bliv gratis intromedlem

Gå til indmeldelse