Gå til sidens indhold
Vi vil investere i den kollektive trafik og vejnettet og sætte en stopper for social dumping i transporterhvervet.

Transport

Danmark skal bindes bedre sammen

Vi ønsker at fastholde et højt, men realistisk og økonomisk ansvarligt investeringsniveau i vores trafikale infrastruktur. Gode transportforbindelser både i form af et godt vejnet og en god kollektiv trafik er afgørende for at skabe vækst og beskæftigelse og for et mere sammenhængende Danmark. Vi vil også sætte fart på den grønne omstilling af transportsektoren. 

Togfonden

Socialdemokratiet ønsker at gennemføre Togfonden. Med Togfonden får danskerne en hurtigere og mere klimavenlig jernbane, som sikrer, at landet hænger bedre sammen. Togfonden vil betyde en rejsetid på en time mellem København-Odense, Odense-Esbjerg, Odense-Aarhus og Aarhus-Aalborg. Men også kortere rejsetider uden for de store byer.

Hastighedsopgraderinger af regionale baner vil sammen med forbedrede forbindelser til timemodellens tog gavne rejsende i hele landet. Togfonden indebærer også en elektrificering af jernbanenettet til gavn for klimaet og miljøet.

Investeringer i kollektiv trafik

Socialdemokratiet vil investere i at forbedre hele den kollektive trafik. Vi har været med til at beslutte at bygge mere metro i Hovedstaden og letbaner i de største byer. Vi har satset massivt på at styrke cyklisme med supercykelstier, bedre overgang til kollektiv transport og bedre cykelparkering. Og vi har gjort billetterne billigere uden for myldretiden.

Investeringer i vejnettet

Vi vil i de kommende år opleve mere transport på vejene, når flere personer og varer skal transporteres. Socialdemokratiet vil mindske trængsel og tidsspilde i kø på vejene, og derfor skal vi sikre en rimelig balance mellem investeringer i vejnettet og kollektiv transport.

Socialdemokratiet har f.eks. været med til at beslutte at bygge en ny motorvej fra Holstebro til Herning, en ny Storstrømsbro og en ekstra etape af Kalundborgmotorvejen samt en udbygning af Køge Bugt Motorvejen.

Nye teknologiske muligheder

Vi byder de nye muligheder, som teknologien giver, velkommen. Blandt andet ser vi positivt på de muligheder, som opstår med udviklingen af førerløse biler. Færre vil vælge at have en privat bil, der optager parkeringspladserne, og bilparken vil kunne blive taget i anvendelse også om natten, hvor den kan køre med varer.

Vi mener dog ikke, at førerløse biler vil gøre den kollektive trafik overflødig. Det handler om at kombinere forskellige transportformer hurtigt og bekvemt, så de enkelte transportformers styrke udnyttes optimalt.

Men de nye teknologiske muligheder åbner desværre også for en lang række lovgivningsmæssige huller, som udfordrer vores fællesskab og skaber helt nye muligheder for at unddrage sig eksisterende lovgivning.

Derfor ønsker vi, at de juridiske gråzoner, der opstår som følge af de nye teknologiske muligheder, bliver identificeret og håndteret. Alle aktører på taxiområdet skal betale skat, og der skal slås hårdt ned på dem, der forsøger at omgå den gældende lovgivning.

Vær med i fællesskabet!

Medlemmerne er rygraden hos Socialdemokratiet.

Som medlem bliver du en del af et stærkt politisk fællesskab, der arbejder for at sikre solidariteten, styrke velfærden og gennemføre den grønne omstilling.

Bliv medlem nu

Gå til indmeldelse

Grøn omstilling af transportsektoren

Vi ved, at transportsektoren er en af de største kilder til Danmarks samlede udledning af klimagasser. Derfor vil vi sætte fart på den grønne omstilling af transportsektoren. Det gælder først og fremmest gennem en fuld gennemførelse af Togfonden, som både vil gøre den kollektive trafik grønnere og få flere til at vælge toget frem for bilen. Men en bedre kollektiv trafik kan ikke stå alene.

Den grønne omstilling skal også være et fokus i de næste store investeringer i vejnettet, hvor Socialdemokratiet blandt andet har et bindende mål om 500.000 grønne biler i 2030. Vi vil også have flere elbusser i Danmarks store byer.

Social dumping

Socialdemokratiet vil bekæmpe social dumping, også på transportområdet. Vi skal derfor blandt andet holde fast i sociale klausuler, der sikrer, at vi i Danmark benytter organiseret arbejdskraft med danske løn- og arbejdsvilkår samt lærlinge i forbindelse med byggeriet af Femern og under udrulningen af Togfonden.

Apropos...

Beskæftigelse

Flere i arbejde

Se mere

Boliger

Byer med plads til alle

Se mere

Erhverv

Et rigere Danmark

Se mere

Klima og miljø

Danmark skal igen være en grøn stormagt

Klima og miljø

Vil du være med i fællesskabet?

Som intromedlem af Socialdemokratiet bliver du en del af et stærkt politisk fællesskab, der arbejder for at sikre solidariteten, styrke velfærden og gennemføre den grønne omstilling.

Meld dig ind i dag og vær gratis medlem til den 31.12.2022.

Bliv gratis intromedlem

Gå til indmeldelse