Gå til sidens indhold
God uddannelse og en SU, man kan leve af, er hjørnesten i velfærdssamfundet.

Uddannelse

Uddannelse for alle

Ingen skal betale for at tage en uddannelse i Danmark. Vi har et generøst SU-system. Vores lærere er dygtige og engagerede, og hver generation er blevet bedre uddannet end den forrige.

Alligevel forlader hver sjette stadig grundskolen uden at kunne læse og skrive ordentligt. Der er ingen enkel forklaring på, hvorfor det er sådan, men uddannelsessystemet spiller en stor rolle.

I årevis har mantraet været: Uddannelse, uddannelse, uddannelse. Og uddannelse er vigtigt. Vi skal satse på uddannelse. Især i et land som Danmark. Vi lever af det, vi kan med vores hænder og det, vi har imellem ørerne.

Dygtige håndværkere, HK’ere, sygeplejersker og ingeniører. Men undervejs har fokus flyttet sig for entydigt imod de lange videregående uddannelser.

Ingen rigtig eller forkert uddannelse: Et opgør med uddannelsessnobberi

I dag kan man møde unge, der næsten undskylder, at de har valgt en erhvervsuddannelse eller står i butikslære. Det er udtryk for et usundt syn på uddannelse. En lang uddannelse er ikke den rigtige uddannelse for alle.

Det er lige så fint at bygge et hus, som det er at tegne det. Det er lige så fint at stå i butikken, som det er at lede den. Det er lige så fint at hjælpe ældre op af sengen, som det er at udvikle teknologien, du bruger til at løfte dem.

Socialdemokratiet vil tage et opgør med det uddannelsessnobberi, som har sat sit præg på Danmark det seneste årti.

Det er ikke et opgør med akademiske uddannelser. Universiteterne gør Danmark rigere og dygtigere. Vi har lige så hårdt brug for dygtige akademikere, som vi har brug for dygtige håndværkere.

Målet er, at alle skal kunne drive det så langt, som evnerne og viljen rækker. Om det er sønnen af en portør, der vil være professor. Eller datteren af advokat, der vil være anlægsgartner.

Socialdemokratiet har en ambition om et dygtigere Danmark: Det, vi er gode til i dag, skal vi blive dygtigere til i morgen.

Vær med i fællesskabet!

Medlemmerne er rygraden hos Socialdemokratiet.

Som medlem bliver du en del af et stærkt politisk fællesskab, der arbejder for at sikre solidariteten, styrke velfærden og gennemføre den grønne omstilling.

Bliv medlem nu

Gå til indmeldelse

Uddannelse for alle

Fri og lige adgang til uddannelse betyder, at børnenes muligheder i livet ikke afhænger af forældrenes økonomi eller status, men af egen arbejdsindsats.

Det er ikke kun retfærdigt. Det er også rigtigt rent økonomisk. Danmark er ikke alene blevet et af verdens mest lige samfund af, at vi i fællesskab betaler for, at alle kan tage en uddannelse. Danmark er også blevet et verdens rigeste lande, fordi vi løfter alle børn og unge – uanset, hvilken baggrund, de har. Derfor skal vi holde fast i fri og lige uddannelse. Et vigtigt redskab er de studerendes SU. En rimelig SU skaber en økonomisk sikkerhed, som hjælper børn fra hjem uden særlig meget uddannelse med at tage en uddannelse.

Stop besparelser på uddannelse

Hvis de borgerlige kan komme til det, vil de skære i de unges SU. Vi vil en anden vej. I stedet for at forgælde ungdommen, før den kommer i gang på arbejdsmarkedet, vil vi arbejde for at forbedre den uddannelse, de studerende tager. Vi vil løfte kvaliteten af deres uddannelse.

Mens Lars Løkke Rasmussen var statsminister, har de videregående uddannelserungdomsuddannelserne og erhvervsskolerne skullet spare 2 procent hvert år. Fordi han ville have råd til at give skattelettelser.

Nedskæringerne har påvirket kvaliteten af den undervisning, som studerende og elever får under deres uddannelse.

Det koster Danmark dyrt at spare på uddannelse. Erhvervslivet lever af veluddannede og kvalificerede medarbejdere. De er Danmarks konkurrencefordel.

Uddannelse af højeste internationale kvalitet er en forudsætning for, at danske virksomheder også i fremtiden kan klare sig i en stadig hårdere global konkurrence.

Nu har vi fået en socialdemokratisk regering, og tiderne, hvor der blev sparet på uddannelse, er heldigvis forbi. Vi er stolte af, at vi i regeringens første finanslov tydeligt har markeret en ny retning i uddannelsespolitikken og afskaffet omprioriteringsbidraget. Mens uddannelse tidligere har været set som en udgift, betragter vi det som en investering.

Vi lever af uddannelse. Lad os investere i uddannelse.

Se udspillene

Flere Faglærte

Flere faglærte - Nye arbejdspladser

Det er Socialdemokratiets vision, at alle skal kunne klare sig selv og være en del af fællesskabet på arbejdsmarkedet.

Den globaliserede verden stiller nye krav til personer uden uddannelse, der i langt højere grad skal efteruddannes og opkvalificeres for at få de bedste muligheder for en varig tilknytning til arbejdsmarkedet i fremtiden.

Man skal ikke lades i stikken på kanten af arbejdsmarkedet, men have adgang til opkvalificering, uanset hvor i landet man er bosat.

Se udspillet
Flere Medarbejdere Til Et DK I Vækst

Flere medarbejdere til et Danmark i vækst

Det er Socialdemokratiets ambition at løfte op mod 70.000 ufaglærte, der i 2025 vil have svært ved at finde et fast job, til faglært niveau.

Dette udspil indeholder syv konkrete forslag til, hvordan vi sikrer virksomhederne adgang til den arbejdskraft, de har brug for.

Se udspillet

Uddannelse og opkvalificering er den nye vækstdagsorden

Uddannelse udgør kernen i den nye vækstdagsorden. Især uddannelse af flere faglærte.

Danske virksomheder mangler faglærte. Smede, elektrikere, VVS’ere. Uden nok kvalificerede medarbejdere må de afvise ordrer eller flytte produktionen til udlandet.

Socialdemokratiet vil have flere unge til at tage en erhvervsuddannelse. Vi skal skabe bedre erhvervsuddannelser og give de praktiske fag en central plads i folkeskolen. Den faglige stolthed skal tilbage.

Ellers ender vi med en generation, hvor alle kan analysere malerierne på væggen, men ingen ved, hvordan man hænger dem op.

Vi har fremlagt konkret politik, som giver ufaglærte bedre muligheder for at tage en uddannelse. Både på kort og langt sigt. For nogle er det et spørgsmål om at få papir på det, de allerede kan. Andre skal have muligheden for at efteruddanne eller omskole sig.

De kommende år forsvinder tusindvis af ufaglærte arbejdspladser. Til gengæld bliver der skabt lige så mange faglærte job. Vi kan få alle med i opsvinget, hvis vi fører den rigtige politik og satser på uddannelse.

Uddannelse og undervisning skal være forskningsbaseret

Uddannelse og undervisning af høj international kvalitet kan kun lade sig gøre, hvis vi har forskning af høj international kvalitet.

Uddannelsessystemet er i lige så høj grad et forskningssystem.

Socialdemokratiet vil investere i forskning og målrette det virksomhederne og samfundets behov. Danmark skal satse på sine styrkepositioner, såsom det grønne. Derfor er vi stolte af, at vi som noget af det første har afsat 1 mia. kr. ekstra til grøn forskning i 2020 og endnu mere i 2021.

Med forskningsbaseret undervisning får de studerende en uddannelse, der inddrager den nyeste viden inden for faget og i høj grad gør dem i stand til at indsamle, fortolke og forholde sig til viden. De kan med andre ord lettere bruge det, de lærer i praksis, når de kommer ud på arbejdsmarkedet.

Forskerne bringer deres viden og nye opdagelser med ind i auditorierne og klasselokalerne. Og som en del af deres uddannelse, laver de studerende egne projekter under kyndig vejledning af nogle af verdens dygtigste forskere.

Apropos...

Gymnasium

Et blandet og bedre gymnasium

Se mere

Erhvervs­uddannelser

Erhvervsuddannelser gør Danmark rigere

Se mere

Tættere på

Flere uddannelser og levende lokalsamfund

Se mere

Beskæftigelse

Flere i arbejde

Se mere

Vil du være med i fællesskabet?

Som intromedlem af Socialdemokratiet bliver du en del af et stærkt politisk fællesskab, der arbejder for at sikre solidariteten, styrke velfærden og gennemføre den grønne omstilling.

Meld dig ind i dag og vær gratis medlem til den 31.12.2022.

Bliv gratis intromedlem

Gå til indmeldelse