Gå til sidens indhold

Uddannelse

Løft af uddannelser

Socialdemokratiet ønsker et Danmark, hvor kvaliteten af uddannelserne bliver løftet. Det er godt, at flere uddanner sig, men vi er nødt til at se på, hvordan uddannelsessektoren er indrettet.

Der er for mange der har under ti timer ugentligt. Kvaliteten af uddannelserne er faldet markant efter år med massive blå besparelser.

Med Danmark kan mere III lægger vi op til en gennemgribende reform af universitetsuddannelserne. En reform der er lavet i tråd med Reformkommissionens anbefalinger fra april 2022.

Flere undervisningstimer og mere vejledning og feedback skal øge kvaliteten og skabe bedre trivsel for de studerende. Og der skal være en bedre kobling til det arbejdsmarked, der venter dem.

Vores uddannelser skal være meget mere arbejdsmarkedsrettede end det er tilfældet i dag. Udspillet har mange positive effekter for samfundet. De unge får mere kvalitet i deres uddannelser, får mere feedback, mere undervisning på mindre hold og mere casearbejde i tæt arbejde med erhvervslivet hæver kvaliteten.

Arbejdsudbuddet bliver øget med mere end 6.000 – og provenuet vil vi geninvestere i uddannelserne. Vi foreslår at investere yderligere 550 mio. kroner i universiteterne, samtidig med at vi vil investere massivt i professionsuddannelser og erhvervsuddannelser.

Dimittendledigheden for humanistiske uddannelser er steget stødt de senere år. De seneste tal viser, at 25,3 pct. af dimittenderne var ledige knap to år efter endt uddannelse. Det viser med alt tydelighed, at der er behov for en tættere tilknytning til arbejdsmarkedet.

Vi foreslår, at 50 pct. af pladserne på kandidatuddannelserne skal omlægges, dels til nye 1-årige kandidater, og dels nye erhvervskandidater på to til fire år - begge med en tydelig arbejdsmarkedsrettet profil.

Provenuet vil blive geninvesteret i uddannelsessektoren: 550 mio. kroner mere til universiteterne (1 mia. kroner i alt) og 1 mia. kroner til investeringer i professions- og erhvervsuddannelser.

Bedre mulighed for livslang læring gennem ret til endnu en kandidatuddannelse, nedsat deltagerbetaling i det eksisterende voksen- og efteruddannelsessystem og kurser på fleksible vilkår.

Det har vi gjort

  • Vi har allerede gjort meget for at forbedre vores uddannelser. Danmark kan mere III er næste skridt til at skabe endnu bedre uddannelser.

  • Samlet investeret 5 mia. kr. i uddannelse og undervisning.

  • Vi har fjernet uddannelsesloftet og omprioriteringsbidraget på 2 pct. årligt og dermed stoppet udhulingen af uddannelsessystemet.

  • Vi har sikret gode uddannelsestilbud i hele landet.

  • Vi har afsat 200 mio. kroner til udvikling af velfærdsuddannelserne, samtidig med at vi har lavet en ny læreruddannelse med tilførsel af yderligere 200 mio. kroner.

Apropos...

Gymnasium

Et blandet og bedre gymnasium

Se mere

Erhvervs­uddannelser

Erhvervsuddannelser gør Danmark rigere

Se mere

Tættere på

Flere uddannelser og levende lokalsamfund

Se mere

Beskæftigelse

Flere i arbejde

Se mere

Vil du være med i fællesskabet?

Som intromedlem af Socialdemokratiet bliver du en del af et stærkt politisk fællesskab, der arbejder for at sikre solidariteten, styrke velfærden og gennemføre den grønne omstilling.

Meld dig ind i dag og vær gratis medlem til den 30.06.2024.

Bliv gratis intromedlem

Gå til indmeldelse