Gå til sidens indhold

Opbygning og love

Socialdemokratiet arbejder for de demokratiske, socialistiske ideers udbredelse og anerkendelse i henhold til partiets programmer og at fremme økonomiske, kulturelle og politiske interesser i overensstemmelse med idégrundlaget.

Som medlem af Socialdemokratiet er man medlem af en partiforening. Man kan frit vælge, hvilken forening man vil være medlem af, men det er typisk den lokale forening, der hvor man bor.

Som medlem af Socialdemokratiet har man ret til at:

  • deltage i de politiske beslutninger og i det organisatoriske arbejde.
  •  
  • deltage i opstilling og valg af kandidater til politiske og organisatoriske tillidshverv på opstillingsmøder og gennem urafstemninger.
  •  
  • efter et års medlemskab, at søge opstilling til politiske valg til kommunalbestyrelser, regionsråd, Folketinget, Europa-Parlamentet og andre nærdemokratiske råd. Dog kan der gives dispensation ved generalforsamlinger.
  •  
  • stille op til tillidsposter i partiet, som fx forenings-, kreds-, og regionsbestyrelser, partistyrelse og delegeret til repræsentantskabsmøder og kongresser.

Kongressen er partiets lovgivende og i alle forhold øverste myndighed. Der afholdes ordinær kongres hvert fjerde år. På de ordinære kongresser vedtages forskellige politiske programmer, ligesom der er valg af partistyrelse og behandling af partiets love.

Imellem de ordinære kongresser afholdes temakongresser, hvor der efter forudgående drøftelser i organisationen vedtages udtalelser vedrørende temaer fastlagt af partistyrelsen.

På den ordinære kongres vælges partiets formand, to næstformænd og partisekretæren. Blandt formand og næstformænd skal begge køn være repræsenteret. Blandt de to næstformænd skal der mindst være en, der ikke er folketingsmedlem eller medlem af Europa-Parlamentet.

Lokalafdelinger

Partiforeninger

Partiforeningerne er grundorganisationen, og det er her, man er medlem af partiet. De lokale og de frivillige er fundamentet for Socialdemokratiet. 

Kommune

Dette led i vores organisation opstiller kandidater til kommunalbestyrelserne.

Kreds

Dette led i vores organisation opstiller folketingskandidater.

Region

Socialdemokratiets regioner opstiller kandidater til regionsrådene.

Find din lokalafdeling her

Kongres

Socialdemokratiets kongres afholdes én gang årligt, hvor der vedtages programmer og udtalelser. Socialdemokratiets medlemmer deltager enten som delegerede fra en partiforening, kommune eller kreds eller som tilhører.

Hvert fjerde år afholdes Socialdemokratiets ordinære kongres, hvor Socialdemokratiets ledelse vælges. Kongressen er Socialdemokratiets øverste myndighed. 

Se information om kongres 2021 her

Hovedbestyrelsen

Mellem de årlige kongresser er det den valgte Hovedbestyrelse, der er ansvarlig for partiets politiske og organisatoriske udvikling og virksomhed mellem kongresserne.

Hovedbestyrelsen består af politikere og lokalt valgte medlemmer fra Socialdemokratiets forskellige organisationsled.  

Se hovedbestyrelsens medlemmer

Partiets ledelse

Socialdemokratiets ledelse består af en formand, to næstformænd og en partisekretær, der er tilknyttet partiets Hovedbestyrelse.

Se medlemmerne af ledelsen