Gå til sidens indhold

Beskæftigelse

Flere i arbejde

Hvis vi også vil have et velfærdssamfund i fremtiden, er det en forudsætning, at dem der kan arbejde, er i beskæftigelse.

Alle skal bidrage med det, de kan. Det er et krav, vi stiller til hinanden. Ellers kan samfundet ikke hænge sammen, og det kan den enkelte i virkeligheden heller ikke. Man får et bedre liv af at have noget at stå op til om morgenen.

Før coronakrisen var arbejdsløsheden lav, og heldigvis ser det ud til at arbejdsløsheden igen falder i takt med at samfundet åbner yderligere op. Men inden for en kort årrække risikerer mange at stå uden arbejde, hvis de ikke finder en anden beskæftigelse end i dag. Titusinde ufaglærte jobs ser ud til at forsvinde. Samtidig kommer dansk erhvervsliv til at mangle lige så mange faglærte.

Men i stedet for at udstede den ene arbejdstilladelse efter den anden til udenlandske arbejdstagere, som virksomheder må hente hertil, mener Socialdemokratiet, at vi skal hjælpe flere herhjemme med at få en erhvervsuddannelse. Derfor præsenterede regeringen en opkvalificeringsreform i juni 2020.

Vi vil styrke erhvervsskolerne, efteruddannelserne og vi har allerede iværksat en række initiativer på opkvalificeringsområdet, som ser ud til at virke. Det betaler sig at investere i mennesker.

Se udspillet

Flere Medarbejdere Til Et DK I Vækst

Flere medarbejdere til et Danmark i vækst

Det er Socialdemokratiets ambition at løfte op mod 70.000 ufaglærte, der i 2025 vil have svært ved at finde et fast job, til faglært niveau.

Dette udspil indeholder syv konkrete forslag til, hvordan vi sikrer virksomhederne adgang til den arbejdskraft, de har brug for.

Se udspillet

Højere beskæftigelse blandt nye danskere

Flere ikke-vestlige indvandrere skal i arbejde. I dag står hver anden i den arbejdsdygtige alder uden for arbejdsmarkedet.

Det er især et problem blandt kvinderne. De nuværende forsøg på aktivering ser ikke ud til at virke.

Vi vil derfor gøre det til en pligt at bidrage 37 timer om ugen, hvis man er på kontanthjælp eller integrationsydelse. For at få flere ind på arbejdsmarkedet og for at få alle til at bidrage til samfundet.

Men vigtigst af alt: For at fremme ligestillingen i de minoritetsmiljøer, hvor den har trange kår. Dit køn skal ikke bestemme, om du har et arbejde og forsørger dig selv. At få flere kvinder med minoritetsbaggrund i beskæftigelse er også et frigørelsesprojekt.

Vær med i fællesskabet!

Medlemmerne er rygraden hos Socialdemokratiet.

Som medlem bliver du en del af et stærkt politisk fællesskab, der arbejder for at sikre solidariteten, styrke velfærden og gennemføre den grønne omstilling.

Bliv medlem nu

Gå til indmeldelse

Aktivering skal få folk i varig beskæftigelse

Vi vil forbedre mulighederne for at komme i arbejde. Gennem uddannelse, virksomhedspraktik eller løntilskudsjob. Det afgørende er, at aktivering reelt hjælper arbejdsløse med at komme i beskæftigelse.

Der er for mange børnesygdomme i det nuværende system. Vi er i gang med at se reformerne af førtidspension og fleksjob efter i sømmene, så vi sikrer os, at de virker efter hensigten.

Målet med reformerne var at hjælpe folk tættere på arbejdsmarkedet frem for at parkere dem på førtidspension. Det lykkes ikke i tilstrækkelig grad i dag.

Socialdemokratiet vil skabe et system, der hjælper folk tættere på arbejdsmarkedet, fordi vi mener, at alle skal i beskæftigelse, hvis de kan.

Se udspillet

Flere Faglærte

Flere faglærte - Nye arbejdspladser

Det er Socialdemokratiets vision, at alle skal kunne klare sig selv og være en del af fællesskabet på arbejdsmarkedet.

Den globaliserede verden stiller nye krav til personer uden uddannelse, der i langt højere grad skal efteruddannes og opkvalificeres for at få de bedste muligheder for en varig tilknytning til arbejdsmarkedet i fremtiden.

Man skal ikke lades i stikken på kanten af arbejdsmarkedet, men have adgang til opkvalificering, uanset hvor i landet man er bosat.

Se udspillet

Beskæftigelse man kan leve af

En ting er at få flere i beskæftigelse. En anden ting er at sikre, at de danskere, som er i beskæftigelse, kan leve af deres arbejde.

Vi kommer ikke uden om, at social dumping er et reelt problem i mange brancher i Danmark i dag. Udenlandsk arbejdskraft bliver hentet hertil, og mange arbejder på helt andre vilkår, end deres danske kolleger. På landevejene, i landbruget og i byggebranchen.

Det er ikke kun et problem for dem, der bliver udnyttet og underbetalt, og for de danskere, som mister deres arbejde. Det er også unfair konkurrence for de mange virksomheder, der overholder reglerne.

Hvis man arbejder i Danmark, skal man arbejde på danske løn-og arbejdsvilkår. Alle skal have en løn, de kan leve af, og et arbejde, de ikke bliver syge af.

Derfor har Socialdemokratiet skruer op for indsatsen mod social dumping, der under den tidligere regering blev forsømt.

Apropos...

Efter­uddannelse

Efteruddannelse og opkvalificering er den næste vækstdagsorden

Se mere

Arbejdsløshed

Arbejdsløshed er roden til alt ondt

Se mere

Erhverv

Et rigere Danmark

Se mere

Videregående uddannelse

En videregående uddannelse skal føre til arbejde

Se mere

Vil du være med i fællesskabet?

Som intromedlem af Socialdemokratiet bliver du en del af et stærkt politisk fællesskab, der arbejder for at sikre solidariteten, styrke velfærden og gennemføre den grønne omstilling.

Meld dig ind i dag og vær gratis medlem til den 31.12.2022.

Bliv gratis intromedlem

Gå til indmeldelse