Gå til sidens indhold

Beskæftigelse

At have et arbejde gavner både den enkelte og samfundet

Socialdemokratiet ønsker en kombinationen af ordentlige løn- og arbejdsvilkår, et solidt økonomisk sikkerhedsnet og stærke virksomheder, der kan konkurrere i en globaliseret verden. Det er forudsætningerne for, at vi også i fremtiden er et rigt, trygt og lige land.

Vores arbejdsmarked er rustet til fremtiden, men der er også udfordringer. Arbejdsmarkedet er under hastig forandring. Den grønne omstilling, den teknologiske udvikling og globaliseringen ændrer virksomhedernes behov og stiller nye krav til arbejdsstyrkens kompetencer.

Derfor skal vi sikre flere hænder og hoveder på arbejdsmarkedet, samtidig med at vi skaber større tryghed for den enkelte.

At have et arbejde, gavner både den enkelte og samfundet. Men det skal samtidig understøttes af et solidarisk sikkerhedsnet, der griber dem, der i en periode mister deres arbejde, som så mange oplevede under pandemien.

Vi vil fortsat kæmpe for gode jobs med ordentlige løn- og arbejdsvilkår og sikre opbakningen til det organiserede arbejdsmarked. Det er essensen af en stærk samfundsmodel.

Det har vi gjort

  • Vi har styrket kompensationsgraden og sikkerhedsnettet i den danske model ved at hæve dagpenge til maks. 23.000 kroner om måneden i de første tre måneder.

  • Vi har fjernet modregning i pension som følge af ægtefælles arbejdsindkomst og styrket incitamentet for dimittender til at komme i arbejde.

  • Vi har styrket indsatsen mod social dumping, hvor vi blandt andet har indgået aftale om tilsyn med udenlandske arbejdstagers boligforhold, så arbejdsgivere forpligtes på at sikre gode og tidssvarende boligforhold.

  • Vi har styrket arbejdsmiljøindsatsen ved blandt andet en ny visningsordning af virksomheders arbejdsmiljø og bevillinger til forebyggende indsatser mod fysisk og psykisk nedslidning på henholdsvis 95 mio. kroner ultimo 2020 og 68 mio. kroner ultimo 2021.

  • Vi har styrket incitamentet til at organisere sig ved at hæve fradraget for fagforeningskontingenter fra 6.000 kroner til 7.000 kroner, ændret reglerne for private lønsikringer og styrket a-kassernes rolle i beskæftigelsesindsatsen gennem a-kasseforsøget.

Nyt ydelsessystem

Det sociale sikkerhedsnet, som er fundamentet for det danske velfærdssamfund, er under pres. Prisen for den blå regerings kontanthjælpsloft har været høj – især for børnene i de familier, der har været ramt af loftet.

Uanset børns baggrund og deres forældres situation skal det sikres, at alle børn i Danmark vokser op under ordentlige forhold og med mulighed for at være en aktiv del af fællesskabet. Det skal kontanthjælpssystemet understøtte.

For Socialdemokratiet er det afgørende, at kontanthjælpessystemet på den ene side sikrer en klar økonomisk gevinst ved at arbejde og forsikre sig i a-kasserne. Samtidig med at man på den anden side skal kunne have en rimelig levestandard i en midlertidig periode, hvor man er uden job.

Det nye kontanthjælpssystem betyder, at kontanthjælpsloftet afskaffes og erstattes af en model, der gør systemet mere gennemskueligt for borgerne. Vi har indført et fritidstillæg til alle børn i kontanthjælpssystemet og vi har gjort det midlertidige børnetilskud permanent. Derudover har vi indført en afklaringsret til borgere over 30 år og gjort det mere attraktivt at tage nogle småjobs for at få en fod inden for på arbejdsmarkedet.

Det bedste værn mod børnefattigdom vil altid være, at mor og far er i arbejde. Fundamentet for vores velfærdsmodel har alle dage været, at der med rettigheder følger pligter. Det kommer vi ikke til at ændre på.

Men vi vil heller ikke acceptere, at maskerne i vores sociale sikkerhedsnet bliver så store, at børn falder helt igennem og får svært ved at skabe et godt liv for sig selv. Derfor er vi rigtig glade og tilfredse med det nye kontanthjælpssystem. 

Det har vi gjort

  • Vi har i forståelsespapiret forpligtet os på at komme børnefattigdom til livs, og på at afskaffe kontanthjælpsloftet.

  • Vi nedsatte en ydelseskommission, som skulle komme med forslag til et nyt og mere enkelt kontanthjælpssystem. Mens kommissionen arbejdede og forhandlingerne pågik, vedtog vi et midlertidigt børnetilskud på op til 717 kroner per barn, som skulle sikre en bedre levestandard for børnefamilier i kontanthjælpssystemet.

  • Vi har på baggrund af Ydelseskommissionens anbefalinger indgået en politisk aftale om et nyt kontanthjælpssystem – børnenes kontanthjælpssystem. Med aftalen har vi blandt andet afskaffet kontanthjælpsloftet og erstattet det med en indkomsttrappe, som tydeliggør gevinsten ved at tage et arbejde og forsikre sig gennem a-kasserne.

  • Vi har vedtaget en aftale om et nyt ydelsessystem, som skal holde hånden under børn i kontanthjælpssystemet. Blandt andet har vi permanentgjort det midlertidige børnetilskud i form af et børnetillæg og vi har indført et fritidstillæg, så børnene fortsat kan deltage i de gode fællesskaber. Derudover har vi også gjort det mere attraktivt for kontanthjælpsmodtagere at tage småjob, som kan give dem en fod indenfor på arbejdsmarkedet igen.

Apropos...

Erhvervsuddannelser

Erhvervsuddannelser gør Danmark rigere

Se mere

Fleksjob

Alle mennesker har et potentiale.

Se mere

Vækst og virksomheder

Bedre vilkår for private virksomheder

Se mere

Videregående uddannelse

Uddannelse for alle 

Se mere

Vil du være med i fællesskabet?

Som intromedlem af Socialdemokratiet bliver du en del af et stærkt politisk fællesskab, der arbejder for at sikre solidariteten, styrke velfærden og gennemføre den grønne omstilling.

Meld dig ind i dag og vær gratis medlem til den 31.12 2024.

Bliv gratis intromedlem

Gå til indmeldelse