Gå til sidens indhold
Socialdemokratiet arbejder for stærke daginstitutioner og folkeskoler, der kan give alle børn og unge en god start på livet.

Børn

Daginstitutioner

Alle børn skal have en god start på livet. Forældre skal være trygge, når de afleverer deres barn i vuggestue eller børnehave. For mødet med vores dagtilbud er for mange børn det første møde med velfærdssamfundet. Og gode dagtilbud er nøglen til at hjælpe børn godt på vej og tage vare på deres tidlige udvikling.

I Socialdemokratiet tror vi på, at et godt børneliv forudsætter gode rammer for daginstitutionernes arbejde og tillid til, at pædagogerne og forældrene kender børnene bedst.

Det kalder på et roligt, fagligt og nærværende pasningstilbud. Hvor der er voksne nok. Derfor har vi indført minimumsnormeringer i landets dagtilbud.

Så dygtige pædagoger, assistenter og medhjælpere kan sørge for, at alle børn bliver set og hørt. Fordi kvaliteten af vores dagtilbud starter og slutter med at skabe plads og ro til kerneopgaven. Og det kræver, at der er hænder nok. Så vores børn kan få en fagligt funderet, nærværende og rolig hverdag i alle landets vuggestuer, dagplejer og børnehaver.

Det har vi gjort

 • Vi har indgået aftale om lovbundne minimumsnormeringer på kommuneniveau fra 2024 og et løft af normeringerne i årene indtil da.

 • Vi har afsat cirka 500 mio. kroner i 2020, cirka 765 mio. kroner i 2021, cirka 910 mio. kroner i 2022 og cirka 1.210 mio. kroner i 2023.

Folkeskole

Alle børn skal blive så dygtige som muligt og trives, mens de går i skole, så de kan blive i stand til at gribe livets muligheder, uanset deres baggrund eller opvækst.

Vi vil en folkeskole, der er af så høj social og faglig kvalitet, at den er det oplagte førstevalg for alle forældre og børn i Danmark. For det er helt afgørende, at vores børn går på den lokale skole og mødes på kryds og tværs.

Det er folkeskolens fremmeste opgave at løfte alle børn og unge og gøre dem klar til videre uddannelse.

Lige nu lykkes vi ikke godt nok med at udfordre og motivere alle børn og unge. For alle er gode til noget. Børn har forskellige evner og kvaliteter, og det skal folkeskolen bestyrke og undervisningsmiljøet nære.

Så børn får en skolegang, hvor der er plads til dem, uanset om de har svært ved at sidde stille eller kan lide at læse i en bog. For dem, der ikke brillerer i det boglige, har ofte talent til så meget andet.

Derfor er der brug for meget mere praksis- og anvendelsesorienteret undervisning i klasselokalerne. Det dur ikke, at det boglige og teoretiske har fået en så dominerende rolle. For uanset om man senere i livet bliver tømrer, SOSU-assistent eller astrofysiker, så har man brug for praktiske kompetencer.

Det har vi gjort

 • Vi har indgået aftale om et nyt evaluerings- og bedømmelsessystem. Aftalen skal bidrage til en stærkere evaluerings- og opfølgningskultur i folkeskolen, der betyder større gennemskuelighed for lærere, elever og forældre, og mindre pres på eleverne og bedre pædagogisk brug af testene.

 • Vi har nedsat 'Sammen om skolen', som er et samarbejdsforum hvor lærere, pædagoger, elever, skoleledere, forældre, kommuner og politikere drøfter og i fællesskab løser de udfordringer, der er i folkeskolen.

 • Vi har investeret i et generelt løft af folkeskolen stigende til 807 mio. kroner i 2023 og frem. En del af midlerne er øremærket til ansættelsen af flere lærere i folkeskolen.

 • Vi har sikret en bred aftale om at reducere klasseloftet for 0.-2. klasse fra 28 til 26 elever. Det nye klasseloft på 26 elever vil gælde fra skoleåret 2023/24. Det er første gang i næsten 30 år, at klasseloftet sænkes i folkeskolen.

Børn og unges mistrivsel

Takket være de stærke, forpligtende fællesskaber vi har bygget i Danmark, har hver ny generation kunne gå en bedre fremtid i møde end den forrige.

På papiret har børn og unge aldrig haft det bedre, end i dag. Men virkelighedens verden er for mange børn og unge en anden. Alt for mange kæmper med at have det godt. Det kan vi ikke som samfund være tjent med.

Derfor er det for Socialdemokratiet helt centralt at prioritere og investere i børneområdet. At skabe ro, omsorg og kvalitet i vores dagtilbud, skoler og fritidstilbud. At skabe gode rammer for at vores unge kan trives, vokse, uddanne sig og finde fodfæste på deres vej ud i livet. At vi sætter hurtigt ind med hjælp til de børn og unge, som har brug for det.

Fordi vi tror, at det gode liv for langt de fleste starter og slutter med de gode fællesskaber. Ligesom vi tror, at ingen kan alt, men alle kan noget – og det skal være styrende for måden, vi går til vores undervisningssektor. For skolerne har en vigtig rolle at spille i at gribe de unge mennesker, der bakser med livet.

Vores psykiatri har i mange år været presset. Det har også ramt børn og unge. Alt for mange får i dag ikke den hjælp, de har behov for.

Mistrivsel risikerer at udvikle sig til egentlig psykisk sygdom, fordi der ikke er blevet taget hånd om det i tide. Det er langt fra alle unge, der mistrivsel, som hører til i psykiatrien.

Men for dem, der har brug for hjælp, skal vi sætte langt hurtigere og mere effektivt ind, end tilfældet er i dag.

Det har vi gjort

 • Vi har indgået aftale om reformen 'Børnene først', der styrker indsatsen for udsatte og anbragte børn. Så vi sikrer, at flere af de mest udsatte børn og unge skal hjælpes tidligere og bedre end i dag. For alle børn har ret til en god start på livet og til at vokse op i et trygt hjem.

 • Vi har indført minimumsnormeringer i vuggestuer og børnehaver, så vi sikrer mere tid og ro om børnene.

 • Vi har afskaffet uddannelsesloftet og aktivitetskravet på de videregående uddannelser, der betød, at alt for mange unge oplevede unødigt pres for ikke at vælge forkert.

 • Vi har foreslået et nyt optagesystem for de videregående uddannelser med et karakterloft på 10, så vi sætter en stopper for karakterræset på gymnasierne.

 • Vi har indgået en aftale om en 10-årsplan for psykiatrien, hvor vi styrker tilbuddene til børn og unge i psykisk mistrivsel og med symptomer på psykisk lidelse.

Apropos...

Velfærd

Velfærd binder Danmark sammen

Se mere

Uddannelse

Uddannelse for alle

Se mere

Boliger

Lån i landdistrikterne

Se mere

Klima

I Socialdemokratiet tager vi klimakrisen dybt alvorligt. 

Se mere

Vil du være med i fællesskabet?

Som intromedlem af Socialdemokratiet bliver du en del af et stærkt politisk fællesskab, der arbejder for at sikre solidariteten, styrke velfærden og gennemføre den grønne omstilling.

Meld dig ind i dag og vær gratis medlem til den 31.12 2024.

Bliv gratis intromedlem

Gå til indmeldelse