Gå til sidens indhold
Vi skal bygge flere og billigere boliger.

Boliger

Lån i landdistrikterne

Danmark er for lille et land til store forskelle. Det er grundlæggende urimeligt, hvis det er dit postnummer, som afgør, om du kan låne til drømmeboligen eller starte ny virksomhed op.

I mange år har vi hørt, at affolkningen i yderområderne var en definitiv trend, og at der ikke kunne gøres noget. Sådan forholder det sig ikke. Vi skal sikre bedre muligheder i landdistrikterne og på den måde skabe et Danmark i balance.

Et postnummer må ikke afgøre, om man kan få lov til at låne til drømmehuset, hvis ellers man har en sund økonomi. Vi mener, at der er brug for et opgør med den skævvridning, der er sket på vores boligmarked. For det er ikke fair, hvis man får nej til et lån i banken, fordi drømmehuset er for billigt eller ligger i et landdistrikt.

Det er afgørende for sammenhængskraften og fællesskabet på tværs af landet, at der er vækst og udvikling i hele landet. Og forudsætningen for det er, at almindelige mennesker kan få lov til at købe et hus.

Det har vi gjort

  • Vi har indført en statsgaranti på den del af boliglånet, der ligger mellem 60 og 90 pct. af boligens værdi for ejerboliger, der enten har en handelspris under 8.000 kroner per kvm. eller ligger i et postnummer med en gennemsnitlig handelspris under 8.000 kroner per kvm. Dog kræves det, at den enkelte bolig skal have en handelspris under 10.000 kroner per kvm. Ordningen skaber balance i landet og sikrer lige muligheder uanset postnummeret, ligesom flere danskere får mulighed for at købe deres drømmebolig.

  • Vi har gennemført en række initiativer, som forbedrer vilkårene for at leve uden for de store byer. Vi har blandt andet oprettet skattecentre, uddannelser og nærpolitistationer uden for de store byer, og vi har gennemført en udligningsreform, som sikrer at der er flere penge til at drive velfærd uden for de store byer.

Almene boliger

En af Socialdemokratiets vigtigste prioriteter er, at almindelige lønmodtagere fortsat skal have råd til at bo i de største byer. Vores samfundsmodel bygger på et stærkt fællesskab, som styrkes, når vi bor blandet på tværs af etniske, sociale og økonomiske skel.

Boligpriserne stiger og stiger, og der er derfor byer, hvor danskere med almindelige indkomster ikke har råd til at bo. Det betyder, at det efterhånden kun er dem med høje indkomster og store formuer, der har mulighed for at bo i eksempelvis København. 

Vi har et mål om, at København og andre større byer herhjemme skal være blandede byer med plads til alle. København og andre større danske byer må aldrig blive som London eller New York, hvor det kun er de rigeste, der har råd til at bo.

Det er ødelæggende for en velfærdsstat som Danmark, da forudsætningen for vores samfundsmodel er en stærk sammenhængskraft blandt alle danskere.

Som socialdemokrater ønsker vi et samfund med blandede by- og boligområder. Hvor djøf'erens børn mødes med kontanthjælpsmodtagerens børn på legepladsen og i skolen, og hvor danskere i al almindelighed mødes på tværs af social baggrund, indkomst og etnicitet i opgangen, i Netto og til forældremøder.

Det har vi gjort

  • Vi har sammen med et folketingsflertal sikret, at der etableres en ny boligfond, som tilføres 10 mia. kroner, der skal bane vejen for tusindvis nye almene boliger. Fonden skal i alt sørge for 22.000 flere billige almene boliger og 6.000 flere studieboliger – særligt i vores hovedstad. Dernæst sikres det med aftalen, at der etableres 2.000 særligt billige boliger til maksimalt 3.500 kroner om måneden, som skal gå til hjemløse danskere, som har svært ved at komme ud af deres hjemløshed.

  • Vi har gjort det muligt for kommunerne at undlade at opkræve tillægskøbesum ved fortætning af almene boligafdelinger, der er beliggende uden for udsatte boligområder, hvilket vil øge incitamentet til at etablere nye boliger i eksisterende almene boligafdelinger. Vi har med andre ord skabt forudsætninger for, at der i højere grad kan blive bygget flere billige boliger til danskere med almindelige indkomster.

  • Med Blackstone-indgrebet har vi sammen med et flertal af Folketingets partier sikret et stop for kortsigtede boligspekulanter, der opkøber ejendomme og fordobler huslejen på private lejeboliger.

  • Vi har sikret et loft over huslejestigninger, så vi giver danskere, der bor i over 160.000 lejemål landet over, ro i maven.

  • Vi har sørget for, at der nu kan blive bygget billige boliger på Christiania, hvor danskere med helt almindelige indkomster får mulighed for at bo i hjertet af København. Samlet set vil der blive opført 15.000 kvm. almene boliger.

Apropos...

Tættere på

Flere uddannelser og levende lokalsamfund

Se mere

Børn

Alle skal have de bedste muligheder

Se mere

Transport

Danmark skal bindes bedre sammen

Se mere

Beskæftigelse

Flere i arbejde

Se mere

Vil du være med i fællesskabet?

Som intromedlem af Socialdemokratiet bliver du en del af et stærkt politisk fællesskab, der arbejder for at sikre solidariteten, styrke velfærden og gennemføre den grønne omstilling.

Meld dig ind i dag og vær gratis medlem til den 31.12 2024.

Bliv gratis intromedlem

Gå til indmeldelse