Gå til sidens indhold
Velfærd er frihed. Friheden til at uddanne sig, frihed til at arbejde, frihed til at gøre det vi vil.

Sundhedsvæsnet

Sundhedsvæsenet

For Socialdemokratiet er det helt afgørende, at alle kan leve et sundt liv og har adgang til fælles sundhedsydelser, uanset pengepungens størrelse.

Der er rigtig meget, som fungerer godt i vores sundhedsvæsen. Men vi må også se i øjenene, at der er områder, hvor vi kan gøre det bedre. Vi bliver heldigvis flere ældre i de kommende år.

Hvis ikke vi nytænker sundhedsvæsnet og flytter mere behandling væk fra hospitalerne, risikerer de at sande til. Vi skal styrke forebyggelsesområdet. Der mangler mange steder sammenhæng i vores sundhedsvæsen mellem kommuner, regioner og praktiserende læger.

Der er for store forskelle i det sundhedsvæsen, man møder, alt efter hvor i landet man bor. Mange danskere bor i lægedækningstruede områder. Og der mangler tid til den enkelte patient.

I maj 2022 indgik regeringen en aftale med et meget bredt flertal i Folketinget, som har fokus på at forebygge indlæggelser,  sikre mere nærhed i sundhed og på at gøre sundhedsvæsnet mere robust med flere dygtige medarbejdere.

Vi skal skabe bedre arbejdsvilkår for de ansatte i vores sundhedsvæsen, og her skal vi anerkende, at løn også spiller en rolle.

Det har vi gjort

  • Vi har indgået aftale med Danske Regioner og Kommunernes Landsforening om at oprette 21 nye sundhedsklynger, der skal sikre bedre sammenhæng for patienterne.

  • Vi har lavet en aftale med regionerne om at gøre hvad der skal til, for at komme af med ventelisterne.

  • Vi har gennemført et massivt økonomisk løft af sundhedsområdet på i alt 5 mia. kroner i de fire første økonomiaftaler med regionerne. Derudover har vi givet penge målrettet til blandt andet sygeplejersker og psykiatri i finanslovene. Endelig er regionerne blevet kompenseret for ekstraordinære udgifter i forbindelse med corona.

  • Vi har gennemført en sundhedsreform i maj 2022 med et meget bredt flertal, som blandt andet styrker det nære sundhedsvæsen i kommunerne med kvalitetspakker for kronikere, afsætter 4 mia. kroner til at opføre op til 25 nærhospitaler rundt om i landet og indfører en praksispligt for uddannelseslæger i almen medicin, så der kommer flere praktiserende læger.

  • Nedsat en kommission for et robust sundhedsvæsen, som skal sikre, at vores sundhedsvæsen er rustet til en fremtid med markant flere ældre.

  • Gennemført en coronavinterpakke på 1 mia. kroner.

Apropos...

Børn

Alle skal have de bedste muligheder

Se mere

Uddannelse

Uddannelse for alle

Se mere

Ældre

En ældrepolitik for de ældre

Se mere

Sundhed

Mennesket før systemet

Vil du være med i fællesskabet?

Som intromedlem af Socialdemokratiet bliver du en del af et stærkt politisk fællesskab, der arbejder for at sikre solidariteten, styrke velfærden og gennemføre den grønne omstilling.

Meld dig ind i dag og vær gratis medlem til den 30.06.2024.

Bliv gratis intromedlem

Gå til indmeldelse