Gå til sidens indhold

Ret til rent drikkevand

Ret til rent drikkevand

Vi har noget af verdens bedste vand. Og det skal vi trygt kunne drikke. Det er fuldstændig naturligt for os danskere at åbne for vandhanen og drikke vandet. Uden smag af klor og uden at det er pakket ind i plastik. Sådan skal det også være i fremtiden. Vores vision er at garantere alle danskere, at vandet i vandhanen er rent - nu og i fremtiden.

Vi slukker tørsten i det. Vi børster tænder i det. Vi tager bad i det. Vores drikkevand er en af vores vigtigste ressourcer. Det skal vi værne om.

I Danmark har vi en stolt tradition for at forebygge forurening af vores grundvand. Det betyder, at vi beskytter vandet mod forurening frem for at rense det. Derfor har vi igangsat en større overvågning af grundvandet.

Overvågningen har medført, at der er blevet fundet flere og flere rester af sprøjtemidler i vandet.

Det skaber helt forståeligt en voksende bekymring for kvaliteten af vores drikkevand blandt os danskere. Og med god grund da der ikke længere er tvivl om, at vores grundvand - og dermed vores drikkevand - er under pres.

Vi skal beskytte vores drikkevand bedre. Så vores børn kan vokse op uden at blive syge af pesticider eller forurening. Derfor vil vi vil sikre en ren forsyning. For alle skal have ret til rent drikkevand.

Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet foreslår derfor:

Op til 200.000 hektar drikkevandsbeskyttelse

Vores drikkevand er vores livsnerve.

Vi mener, at alle har ret til rent drikkevand.

I dag er der udpeget 440.000 hektar marker som indsatsområder – men der er kun kendskab til, at ca. 2.500 hektar beskyttes. Vi ikke har været gode nok til at beskytte vores drikkevand mod forurening og sprøjtemidler. Det skal vi ændre.

Derfor foreslår vi, at staten tager ansvaret for at beskytte dansk drikkevand på sig. Vi vil indføre et forbud mod at sprøjte på relevante arealer og i boringsnære beskyttelsesområder.
Konkret vil vi beskytte op til 200.000 hektar. Det svarer til et område på størrelse med fire gange Falster.
De præcise områder skal udpeges efter en kortlægning af, hvor behovet for beskyttelse af grundvandet er størst. Vi vil arbejde for, at arealet skal beskyttes hurtigst muligt og senest inden 2030.

Vi vil erstatte lodsejerne for et driftstab på de omfattede jorder. Ved en sådan kompensationsordning vil de berørte lodsejere kompenseres ud fra en fast sats, fastlagt efter det gennemsnitlige årlige indkomsttab, som følge af et sprøjteforbud.

Vi ønsker samtidig, at der tages stilling til, om nogle af arealerne er egnet til at blive udlagt som skov eller anden natur.

Finansiering

Vi lægger op til at erstatte tabet af driften på jorderne. Det skal finansieres af det grønne råderum.

Apropos...

Beskæftigelse

Flere i arbejde

Se mere

Udlændinge

En udlændingepolitik, der samler Danmark

Se mere

Skat

Et skattevæsen vi kan stole på

Se mere

Klima og miljø

Danmark skal igen være en grøn stormagt

Se mere

Vil du være med i fællesskabet?

Som intromedlem af Socialdemokratiet bliver du en del af et stærkt politisk fællesskab, der arbejder for at sikre solidariteten, styrke velfærden og gennemføre den grønne omstilling.

Meld dig ind i dag og vær gratis medlem til den 31.12 2024.

Bliv gratis intromedlem

Gå til indmeldelse