Gå til sidens indhold
Mette Frederiksen - Årsmøde 2022

Udlændinge

En udlændingepolitik, der samler Danmark

Tilbage i 2018 lancerede Socialdemokratiet udlændingeudspillet ’Retfærdig og Realistisk’, som vi gik til valg på. Vi har i regeringen arbejdet benhårdt på at realisere udspillet. Og vi er kommet langt.

Danmark skal ikke modtage flere udlændinge, end vi kan integrere. For det er helt afgørende for, at vi har evne og overskud til at integrere de mange mennesker, der igennem tiden er kommet til Danmark fra lande i Mellemøsten og Afrika, og som fortsat har et integrationsbehov. Vi har fået børnene ud af Sjælsmark og genoptaget modtagelse af kvoteflygtninge.

Vi har sikret, at flere udlændinge uden lovligt ophold i Danmark rejser hjem til deres oprindelseslande, ligesom vi har omlagt udviklingsbistanden, så vi kan hjælpe langt flere af verdens flygtninge, som befinder sig i nærområderne.  

Der er mere end 100 mio. mennesker på flugt verden over, og godt 85 pct. opholder sig i nærområderne. Langt hovedparten af verdens flygtninge befinder sig i nærområderne. De har akut behov for hjælp til helt basale fornødenheder som rent drikkevand, mad og medicin.

Vi vil flytte asylbehandlingen til et modtagecenter udenfor Europas grænser. Og hjælpe flere og mere i nærområderne. Derfor har vi indgået et samarbejde med Rwanda om at flytte asylsagsbehandlingen til landet.

Det er et vigtigt skridt i retningen mod at skabe et nyt asylsystem, der hviler på international solidaritet, retfærdighed og lighed i adgangen til hjælp og beskyttelse for verdens flygtninge.

Vi har desuden strammet op på reglerne for statsborgerskab, så kriminelle som udgangspunkt aldrig kan blive danske statsborgere.

Og vi har styrket parallelsamfundsindsatsen, som sikrer børn lige muligheder i livet uagtet deres etniske oprindelse. Endelig har vi oprustet indsatsen mod negativ social kontrol.

Det vil vi

  • Vi vil sikre kontrol med tilstrømningen til Danmark, så vores velfærdssamfund kan følge med.

  • Vi vil skabe et mere retfærdigt og humant asylsystem ved at etablere et modtagecenter uden for Europa, og i stedet tage imod flere kvoteflygtninge i Danmark.

  • Vi skal sørge for, at flere udlændinge er i job, så flere børn oplever, at mor og far går på arbejde.

  • Vi skal sikre, at flere udlændinge uden lovligt ophold i Danmark bliver sendt hjem til deres oprindelsesland.

  • Vi vil fortsætte den hårde kurs med at stramme nettet om banderne og blandt andet arbejde for, at udviste bandemedlemmer sendes ud af Danmark, så snart det kan lade sig gøre.

Vigtigste resultater

  • Vi har gennemført regler, så man administrativt kan fratage fremmedkrigere med dobbelt statsborgerskab deres danske statsborgerskab. Og gjort det sværere for kriminelle at opnå dansk statsborgerskab.

  • Vi har omlagt udviklingsbistanden, så vi kan hjælpe flere af verdens flygtninge, som befinder sig i nærområderne.

  • Vi har etableret Hjemrejsestyrelsen og fået vedtaget en ny hjemrejselov. Begge indsatser har bidraget til, at flere udlændinge uden lovligt ophold i Danmark i højere grad rejser hjem til deres oprindelsesland.

  • Vi har genoptaget modtagelsen af kvoteflygtninge til Danmark.

  • Vi har lavet en politisk aftale med Rwanda om at begynde et arbejde med at etablere et modtagecenter i landet. Det skal sikre et mere retfærdigt og humant asylsystem, hvor folk ikke risikerer livet på turen over Middelhavet.

Apropos...

Beskæftigelse

Flere i arbejde

Se mere

Retspolitik

Tryghed i hele Danmark

Se mere

Uddannelse

Uddannelse for alle

Se mere

Udenrigs­politik

En tryg verden

Se mere

Vil du være med i fællesskabet?

Som intromedlem af Socialdemokratiet bliver du en del af et stærkt politisk fællesskab, der arbejder for at sikre solidariteten, styrke velfærden og gennemføre den grønne omstilling.

Meld dig ind i dag og vær gratis medlem til den 31.12 2024.

Bliv gratis intromedlem

Gå til indmeldelse