Gå til sidens indhold
Danmark har brug for en samlet udlændingepolitik, der både er retfærdig og realistisk, og som kan samle Danmark.

Udlændinge

En udlændinge­politik, der samler Danmark

Danmark har brug for en sammenhængende og langsigtet udlændingepolitik. I Socialdemokratiet ønsker vi et bredt og forpligtende samarbejde om udlændingepolitikken henover midten i dansk politik.

Det er vores medmenneskelige og solidariske forpligtelse at hjælpe mennesker på flugt. Samtidig er det dog vigtigt, at vores samfund kan følge med, og det kræver blandt andet:

  • Stram kontrol med tilstrømningen til Danmark. Vi skal ikke tage imod flere, end vi evner at integrere

  • Et nyt asylsystem, som letter asylpresset på Danmark og resten af Europa

  • Blandede boligområder, skoler og dagtilbud

  • En pligt til at bidrage 37 timer ugentligt for indvandrere på integrationsydelse og kontanthjælp

  • At udlændinge uden lovligt ophold og udlændinge, der aldrig er faldet til i Danmark, i højere grad vender hjem til deres oprindelseslande

Antallet, der kommer hertil, har en betydning for, hvor gode vi er til at integrere.

Mette Frederiksen

Nyt asylsystem

Socialdemokratiets mål er at hjælpe flere og mere. På en måde, hvor vi samtidig passer på vores eget samfund. Og på en måde, hvor vi sikrer, at de midler og de ressourcer, vi bruger på verdens flygtninge, bliver brugt, så de rækker længst og hjælper flest.

Siden vi overtog regeringsmagten i 2019 har vi arbejdet benhårdt på at etablere et modtagecenter i et land uden for Europa, og vi kommer hele tiden tættere på målet. Det vil lette asylpresset på Danmark markant og skabe et mere retfærdigt og humant asylsystem med overskud til at hjælpe langt flere flygtninge.

Vidste du?

  • Der er 82,4 mio. mennesker på flugt verden over, hvoraf mange er børn. 73 pct. af de fordrevne befinder sig i nærområderne til lande, som de er flygtet fra, mens 86 pct. befinder sig i udviklingslandene.

  • Leveomkostningerne for 10.000 asylansøgere i Danmark svarer til, hvad det koster at drive hele Kenyas flygtningeprogram, der hjælper ca. 600.000 af nogle af verdens allermest udsatte flygtninge.

  • Vi bruger alt for mange penge på afviste asylansøgere og andre udlændinge uden lovligt ophold i Danmark. Det koster gennemsnitligt 300.000 kr. om året at have én afvist asylansøger indkvarteret på et hjem- eller udrejsecenter i Danmark.

Den nye frihedskamp

Integrationspolitik handler ikke kun om at lære det danske sprog og blive en del af arbejdsmarkedet. Det handler i lige så høj grad om, at vi deler de grundlæggende værdier i vores samfund.

Mange udlændinge er blevet en integreret del af det danske samfund. Fordi de taler sproget, er i arbejde eller på anden vis bidrager, og fordi de deler vores værdier. De er danskere ligesom alle andre.

Desværre har en del af den ikke-vestlige indvandring til Danmark også medført, at vi i dag har områder i vores land, hvor friheden ikke eksisterer for alle, som f.eks. kvinder og homoseksuelle.

Integrationspolitikken er derfor også en kamp for blandede boligområder, skoler og dagtilbud. Fordi alternativet er parallelsamfund, hvilket gør integrationen noget nær umulig. I parallelsamfund eksisterer andre normer og regler end dem, der gælder i resten af samfundet.

Der er kommet parallelsamfund med nogle helt andre værdier end det, der binder Danmark sammen.

Mette Frederiksen

Udlændinge har pligt til at bidrage

I Socialdemokratiet ønsker vi en integrationspolitik, hvor flere skal bidrage til vores samfund. Derfor vil vi indføre en pligt til at bidrage for indvandrere på integrationsydelse og kontanthjælp svarende til en normal arbejdsuge på 37 timer.

Det er helt afgørende, at alle raske og rørige bidrager. Vi skal ikke gøre nye borgere til klienter. Nogle er naturligvis syge og kan ikke arbejde i en kort eller længere periode, men de, der kan, skal bidrage.

Med vores forslag om 37 timer afhænger størrelsen af ydelsen af, hvor mange timer man dukker op. Hvis man dukker op 20 timer om ugen, får man kun ydelse for de 20 timer.

Helt grundlæggende må det være sådan, at når man har fået ophold i Danmark, så skal man selvfølgelig forsørge sig selv. Hvis det i en periode ikke kan lade sig gøre, foreslår vi, at man – til gengæld for sin ydelse – får pligt til at bidrage med, hvad der svarer til en almindelig arbejdsuge på 37 timer.

Mette Frederiksen

Se udspillene

Retfærdig Og Realistisk

Retfærdig og Realistisk (1. udg.)

Udlændingepolitikken betyder meget for, hvilket land vi ønsker at være. Der er store følelser på spil. Og stadig flere oplever, hvad der sker, når integrationen slår fejl.

I Socialdemokratiet tror vi ikke på, at vi danskere er så uenige, når det kommer til stykket.

Se udspillet
Retfærdig Og Realistisk 2

Retfærdig og Realistisk (2. udg.)

Socialdemokratiet har en helhedsplan for dansk udlændingepolitik. Der skal styr på antallet, som kommer hertil. Samtidig skal vi hjælpe flere og bedre i nærområderne.

Og så vil vi føre en integrationspolitik, der baserer sig på ret og pligt.

Se udspillet

Apropos...

Beskæftigelse

Flere i arbejde

Se mere

Retspolitik

Tryghed i hele Danmark

Se mere

Uddannelse

Uddannelse for alle

Se mere

Udenrigs­politik

En tryg verden

Se mere

Vil du være med i fællesskabet?

Som intromedlem af Socialdemokratiet bliver du en del af et stærkt politisk fællesskab, der arbejder for at sikre solidariteten, styrke velfærden og gennemføre den grønne omstilling.

Meld dig ind i dag og vær gratis medlem til den 31.12.2022.

Bliv gratis intromedlem

Gå til indmeldelse