Gå til sidens indhold
Stx, hhx og htx skal klæde de unge bedre på til uddannelsessystemet, og vi vil sikre et mere blandet gymnasium.

Gymnasium

Et blandet og bedre gymnasium

Størstedelen af en ungdomsårgang tager i dag en ungdomsuddannelse, og for de fleste unge falder valget på stx, hhx og htx.

Det er en sejr for velfærdssamfundet, at gymnasiet i dag er en uddannelse for den brede befolkning. Men det står efterhånden også klart, at mange unge vælger især det almene gymnasium, fordi det er det, man gør efter 9. eller 10. klasse.

Der er opstået en grad af uddannelsessnobberi i det danske uddannelsessystem. De boglige ungdomsuddannelser bliver betragtet som finere end håndværksfagene.

Sådan skal det ikke være. Gymnasiet skal være et valg på linje med andre muligheder – fx erhvervsskolerne. De unge skal have et reelt valg – ingen ungdomsuddannelse er bedre eller mere rigtig end andre.

Socialdemokratiet vil arbejde på, at vores unge mennesker havner på rette hylde. Alle skal ikke på det almene gymnasium. Ligesom alle ikke skal være håndværkere eller HK’ere.

Vi skal gøre det, vi er gode til. For vores egen skyld og for samfundets skyld.

Danmark lever af, at dygtige elektrikere, programmører, portører, ingeniører og økonomer arbejder sammen.

Vi har brug for alle, og for at alle bliver så dygtige, de kan.

Et gymnasium, der fører dig videre

Det almene gymnasium, handelsgymnasiet, teknisk gymnasium og HF skal i endnu højere grad åbne døre for unge, så de kan tage en uddannelse og få fast plads på arbejdsmarkedet i fremtiden.

Det er hovedformålet for stx, hhx og htx.

Med den seneste gymnasiereform fik vi forhandlet os frem til en aftale, der øger den sociale mobilitet og gør flere i stand til at gennemføre uddannelsen, så de kan læse videre bagefter.

Bl.a. ved at sikre, at HF stadig giver adgang til de videregående uddannelser, gøre matematik obligatorisk og forenkle studieretningerne.

Det er afgørende, at alle studenter har kvalifikationerne til at læse videre, når de har haft sidste dag på deres gymnasium.

Derfor skal økonomien også være i orden.

Vær med i fællesskabet!

Medlemmerne er rygraden hos Socialdemokratiet.

Som medlem bliver du en del af et stærkt politisk fællesskab, der arbejder for at sikre solidariteten, styrke velfærden og gennemføre den grønne omstilling.

Bliv medlem nu

Gå til indmeldelse

Bedre blandede gymnasium

Når de kommende studenter skal vælge gymnasium, går mange uden om det lokale gymnasium, hvis sammensætningen af elever er skæv.

Det er en god nyhed, at flere med indvandrerbaggrund tager en ungdomsuddannelse, herunder det almene gymnasium. Men det er en dårlig nyhed, at 13 gymnasier i dag har flertal af elever af anden etnisk oprindelse end dansk.

Opdelte gymnasier skader integrationen og svækker sammenhængskraften. Vi ønsker at blande gymnasierne bedre.

Målet er, at gymnasierne afspejler samfundet, og at flere unge vælger deres lokale gymnasium i stedet for at vende det ryggen.

Sammen med andre ungdomsuddannelser giver stx, hhx og htx unge frihed og muligheder for at være en del af det danske samfund.

Gymnasier i hele landet

Et lokalt gymnasium er med til at holde liv i lokalsamfundet. Derfor vil vi arbejde målrettet på at sikre gymnasiernes overlevelse i en tid, hvor faldende årgange udfordrer elevgrundlaget.

Vi ser desværre, at flere unge søger mod de større gymnasier i de større byer, hvor de store gymnasier udkonkurrerer mindre gymnasier. Det udfordrer særligt de små gymnasier i yderkantskommunerne, og hvis ikke vi politisk håndterer den udvikling, så risikerer vi at flere mindre gymnasier må lukke.

Socialdemokratiet har en ambition om at sikre uddannelse bredt i hele Danmark.

Derfor har den socialdemokratiske regering samlet et politisk bredt flertal om en ny gymnasieaftale, der både sikrer en bedre elevsammensætning, som afspejler befolkningen på bygymnasierne – og samtidig sikrer et bæredygtigt og fagligt uddannelsesmiljø på landgymnasierne.

Apropos...

Erhvervs­uddannelser

Erhvervsuddannelser gør Danmark rigere

Se mere

Sundhed og psykiatri

Mennesket før systemet

Se mere

Beskæftigelse

Flere i arbejde

Se mere

Uddannelse

Uddannelse for alle

Se mere

Vil du være med i fællesskabet?

Som intromedlem af Socialdemokratiet bliver du en del af et stærkt politisk fællesskab, der arbejder for at sikre solidariteten, styrke velfærden og gennemføre den grønne omstilling.

Meld dig ind i dag og vær gratis medlem til den 31.12.2022.

Bliv gratis intromedlem

Gå til indmeldelse