Gå til sidens indhold

Psykiatri

10-årsplan for psykiatrien

I alt for mange år har psykiatrien ikke fået samme opmærksomhed og samme ressourcer som somatikken. Det skal vi rette op på nu. For mennesker med psykiske lidelser fortjener lige så meget hjælp og støtte.

I dag oplever mange, at det er svært at få hjælp. De bliver kastebolde mellem forskellige dele af systemet. Det gælder ikke mindst personer med dobbeltdiagnoser, altså både en psykisk lidelse og et misbrug.

Store dele af psykiatrien har i alt for mange år været finansieret med midlertidige bevillinger gennem for eksempel satspuljen. Det har betydet kortsigtede og usammenhængende indsatser.

Konsekvensen har været utilstrækkelige indsatser, hvor mange ikke har fået den behandling, de havde brug for. Og at mange derfor er blevet udskrevet og efterfølgende genindlagt.

Derfor har det været et centralt mål for Socialdemokratiet at lave en 10-årsplan for psykiatrien.

Det gjorde vi i september 2022, på baggrund af et solidt fagligt oplæg fra Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen. Så vi nu sætter en langsigtet retning for psykiatrien og forpligter hinanden på løbende at følge op på, om det går den rigtige vej.

Vi tager også allerede nu fat på de første indsatser. Særligt for børn og unge, som skal have én samlet indgang til systemet. Og hvor vi løfter indsatsen for mennesker med svære psykiske lidelser.

Det har vi gjort

  • Vi har indgået en bred aftale om en 10-års plan for psykiatrien og mental sundhed. Hvor vi opstiller 19 konkrete mål, som vi løbende følger op på. Og allerede nu tager fat på en lang række af de anbefalinger, som Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen kom med i januar.

  • Vi har på finanslovsaftalen for 2020 afsat 600 mio. kroner årligt til at styrke den regionale psykiatri med flere medarbejdere og flere ressourcer. Med 10-årsplanen løfter vi med yderligere 500 mio. kroner årlig. Så psykiatrien siden 2019 nu er løftet samlet med 1,1 mia. kroner.

  • Vi har udvidet forsøgsordningen med gratis psykologbehandling til unge. Så den fra 2. halvår 2021 omfatter alle i aldersgruppen 18-24 år og bliver permanent.

Apropos...

Børn

Alle skal have de bedste muligheder

Se mere

Klima og miljø

Danmark skal igen være en grøn stormagt

Se mere

Beskæftigelse

Flere i arbejde

Se mere

Skat

Et skattevæsen vi kan stole på

Se mere

Vil du være med i fællesskabet?

Som intromedlem af Socialdemokratiet bliver du en del af et stærkt politisk fællesskab, der arbejder for at sikre solidariteten, styrke velfærden og gennemføre den grønne omstilling.

Meld dig ind i dag og vær gratis medlem til den 31.12 2024.

Bliv gratis intromedlem

Gå til indmeldelse