Gå til sidens indhold
Et faglært Danmark

Et faglært Danmark

Et faglært Danmark

Optaget på erhvervsuddannelsernes grundforløb er faldet med 17 pct. i år sammenlignet med samme periode sidste år. Optagetallet er dermed på et historisk lavpunkt.

Samtidig viser en analyse fra den grønne tænketank CONCITO, at særligt manglen på faglærte risikerer at bremse de klimapolitiske ambitioner. Således vil beskæftigelseseffekten af Danmarks ambitiøse klimapolitik være en stigende jobefterspørgslen på 50.000 flere jobs om året. Det er en stigning på 20.000 flere job sammenlignet med i dag.

Det er i høj grad faglært arbejdskraft, som der vil opstå mangel på i forbindelse med den grønne omstilling. Eksempel ventes manglen på blandt andet elektrikere, smede og VVS’ere at give en særskilt udfordring for den grønne omstilling.

Der er brug for politisk handling for at få vendt udviklingen. Søgningen til erhvervsuddannelserne skal øges og kvaliteten skal styrkes. Derfor foreslår socialdemokratiet, at der i iværksættes en række initiativer.

Et faglært Danmark

  • Trepart om øget søgning til erhvervsuddannelserne

  • Investering i højere takster, udstyrspulje og skolehjem

  • Systematisk afdækning af kompetencebehovet i forbindelse med investeringer i den grønne omstilling

  • Styrkelse af mulighed for at udvikle og afholde kurser i fremtidens teknologier

  • Indføre en mulighed for et junior mesterlæreforløb til unge i folkeskolealderen

  • Styrket oplysningsindsats i folkeskolen

Økonomi

Socialdemokratiet foreslår at afsætte 485 mio. kr. i 2024, 565 mio. kr. i 2025 og 2026 og 485 mio. kr. i 2027. Heraf vil en del af midlerne gå til at permanentgøre kvalitetspuljen til erhvervsuddannelser, som udgør 201,7 mio. kr.

Forslagene er fuldt finansieret fra 2024, men Socialdemokratiet ønsker at afsøge mulighederne for at igangsætte flere af initiativerne allerede fra 2023. Det forudsætter, at der kan findes yderligere finansiering og at en hurtigere indfasningen kan lade sig gøre.

Forslagene foreslås fra 2024 finansieret af midlerne fra hhv. Aftale om grøn skattereform for industri mv. samt ramme til uddannelse og grøn omstilling, fra aftale om Stærke og innovative virksomheder.

 

Apropos...

Beskæftigelse

Flere i arbejde

Se mere

Udlændinge

En udlændingepolitik, der samler Danmark

Se mere

Skat

Et skattevæsen vi kan stole på

Se mere

Klima og miljø

Danmark skal igen være en grøn stormagt

Se mere

Vil du være med i fællesskabet?

Som intromedlem af Socialdemokratiet bliver du en del af et stærkt politisk fællesskab, der arbejder for at sikre solidariteten, styrke velfærden og gennemføre den grønne omstilling.

Meld dig ind i dag og vær gratis medlem til den 31.12 2024.

Bliv gratis intromedlem

Gå til indmeldelse