Gå til sidens indhold
Vi passer på danskerne: Tryghed i hele Danmark. Et synligt og nærværende politi i hele landet.

Retspolitik

Tryghed i hele Danmark

Vi skal have et nærværende politi, der er synligt, tilgængeligt og rykker hurtigt ud. Et politi, der har tid til det forebyggende arbejde og kommer, når vi ringer, hvad enten det skyldes indbrud i kolonihaven, eller når banderne stjæler byrummet fra os andre.

Mange danskere oplever desværre et mindre synligt politi, hvilket skaber større utryghed for mange. Derfor har Socialdemokratiet styrket politiets lokale tilstedeværelse i hele landet med 20 nye nærpolitistationer.

Vanvidskørsel

Vi skal sætte hårdt ind over for den ansvarsløse vanvidskørsel, der fører til utryghed og tragiske ulykker på de danske veje. Derfor har vi skærpet straffen for vanvidsbilisme på en lang række områder, styrker politiets mulighed for at beslaglægge biler brugt til vanvidskørsel på stedet og samtidig givet leasingselskaberne bedre redskaber til at afskære vanvidsbilisters mulighed for at lease biler hos dem.

Vi vil ikke finde os i, at vanvidsbilister gør vejene utrygge og bringer andres liv i fare.

Bandebekæmpelse

Vi vil ikke acceptere bander og rockere. De er ikke velkomne i vores samfund. Det er fuldstændig uacceptabelt, når rockere og bander skyder i gaderne og skaber utryghed hos almindelige borgere og erhvervsdrivende.

Derfor fortsætter Socialdemokratiet med at stramme nettet om rockerne og banderne. Derfor har vi fremlagt en trygheds- og sikkerhedspakke, som bl.a. øger tv-overvågning og styrker politiets efterforskningsmuligheder.

Og vi er kommet med initiativer mod utryghedsskabende adfærd, bl.a. at lejere, dømt for kriminalitet, skal kunne sættes ud af deres bolig, opholdsforbud i områder, der er plaget af utryghed og initiativer mod vold og utryghed i nattelivet.

Socialdemokratiet vil fortsætte den hårde kurs over for det kriminelle rocker- og bandemiljø.

Vær med i fællesskabet!

Medlemmerne er rygraden hos Socialdemokratiet.

Som medlem bliver du en del af et stærkt politisk fællesskab, der arbejder for at sikre solidariteten, styrke velfærden og gennemføre den grønne omstilling.

Bliv medlem nu

Gå til indmeldelse

Kriminel lavalder

Alle børn har ret til en barndom uden kriminalitet.

Vi vil bryde børn og unges kriminelle løbebane. Med etableringen af ungdomskriminalitetsnævn har vi sikret en tidlig og målrettet indsats over for de børn og unge, der i en alt for tidlig alder er endt i en alvorlig kriminel løbebane.

Vi får sat fokus på, at barnet eller den unge kommer tilbage på ret kurs og tilbage i fællesskabet. Til et liv uden kriminalitet. Og samtidig har vi i Socialdemokratiet sikret, at den kriminelle lavalder ikke bliver sænket. 

Det har været et krav for os, at der skulle ske en løbende evaluering, og vi er klar til at foretage de nødvendige ændringer.  Derfor har vi også sikret, at der bliver en meget tæt og løbende evaluering af, hvordan ordningen bliver implementeret ude i virkeligheden.

Og skulle det vise sig, at hele eller dele af den her ordning ikke lever op til vores intention om at bringe børn og unge tilbage på ret kurs, så skal der ikke herske nogen som helst tvivl om, at vi er klar til at foretage de nødvendige ændringer.

Samtykkebaseret voldtægtslovgivning

Seksuelle handlinger uden samtykke er voldtægt. Og det skal straffes hårdt. Men strafskærpelser er ligegyldige, hvis gerningsmanden ikke bliver dømt. Derfor har vi ændret voldtægtslovgivningen, så den er samtykkebaseret.

Det skal ikke være afgørende, hvilket tøj man har på, eller hvilke signaler ofret måtte have udvist. Relationen mellem parterne skal heller ikke have afgørende betydning.

Dét, der er afgørende, er, om parterne var enige eller ej. Om der blev sagt ja. Derfor mener vi at samtykkekravet skal fremgå direkte af straffeloven. 

Terror

Ifølge PET er terrortruslen mod Danmark stadig alvorlig. Derfor skal de myndigheder, som står vagt om vores sikkerhed, have de redskaber og ressourcer, der er nødvendige.

Vi ønsker at styrke politiet, PET og Forsvarets Efterretningstjeneste med bedre redskaber og mere mandskab. Og vi støtter op om de teknologiske muligheder, der er for at forfølge og afsløre potentielle terrorister, og vi er tilhængere af øget overvågning i kampen mod terror.

Som et lille land, der er udsat for en alvorlig terrortrussel, er vi i høj grad afhængige af et tæt og tillidsfuldt samarbejde med andre lande.

Derfor mener Socialdemokratiet, at det er bedst for Danmark at deltage i det europæiske politisamarbejde, Europol, og samarbejde tæt med andre lande om at bekæmpe terrortrusler. 

Apropos...

Udenrigs­politik

En tryg verden

Se mere

Social dumping

Social dumping skal stoppes

Se mere

Udlændinge

En udlændingepolitik, der samler Danmark

Se mere

Skat

Et skattevæsen vi kan stole på

Se mere

Vil du være med i fællesskabet?

Som intromedlem af Socialdemokratiet bliver du en del af et stærkt politisk fællesskab, der arbejder for at sikre solidariteten, styrke velfærden og gennemføre den grønne omstilling.

Meld dig ind i dag og vær gratis medlem til den 31.12.2022.

Bliv gratis intromedlem

Gå til indmeldelse