Gå til sidens indhold
Vi passer på danskerne: Tryghed i hele Danmark. Et synligt og nærværende politi i hele landet.

Retspolitik

Politi

Et socialdemokratisk retssamfund er et samfund, der bekæmper kriminalitet og utryghed. Den største trussel mod retssamfundet er, hvis trygheden falder hos borgerne.

Opbakningen til retssamfundet smuldrer, hvis borgerne mister troen på, at retssamfundet beskytter dem, fordi truslen fra kriminelle ikke bliver taget alvorligt eller ikke håndteres effektivt.

Tryghed og frihed hænger uløseligt sammen. Tryghed sikrer, at den unge kvinde føler sig fri til at vælge, hvornår og ad hvilken vej hun går hjem. At det ældre ægtepar føler sig fri til at tage S-toget efter mørkets frembrud. At skolebørn ikke skal undgå den lokale parkeringsplads, fordi alle ved, at der begås ulovligheder netop der. At man som familie er fri til at rejse på ferie uden at bekymre sig om indbrud.

I dag er der for mange danskere, der føler sig utrygge, der hvor de bor og lever. Værst står det til i de udsatte boligområder, hvor alt for mange danskere føler sig utrygge i deres hverdag.

I Socialdemokratiet tager vi det alvorligt. Vi vil have straffene for personfarlig kriminalitet såsom vold og voldtægt sat markant op. Og så skal der være særlig fokus på at få hævet straffene markant for den type kriminalitet, som gør danskerne utrygge.

Det kræver en grundlæggende ændring af vores straffesystem frem mod 2030. Med vores 2030-plan vil der derfor blive sat penge af til en massiv styrkelse af retssektoren hele vejen rundt.

Det har vi gjort

 • En markant styrkelse af politiet med en ekstra mia. kr. årligt fra 2023 og frem.

 • Vi har indgået en ny flerårsaftale for politiet med blandt andet 20 nye nærpolitienheder rundt om i landet, en national efterforskningsenhed og 450 ekstra politibetjente.

 • Vi har indført politigaranti i alle landets politikredse.

 • Vi har gennemført en Trygheds- og sikkerhedspakke, som blandt andet øger tv-overvågning, styrker politiets efterforskningsmuligheder og forstærker indsatsen mod eksplosivstoffer.

 • Vi har med blandt andet de to udspil ”Tryghed for alle danskere” og ”Et tryggere Danmark” sat os for at komme utryghedsskabende kriminalitet og adfærd til livs. Der er indført mulighed for at idømme ”nattelivsforbud”, udsætte kriminelle lejere og givet øget mulighed for beslaglæggelse. Desuden har vi gennemført initiativer, som skal skabe større tryghed i nattelivet, på gader og S-togsstationer. Blandt andet er der indført et forbud mod chikanekørsel i nattelivet, politiet har fået mulighed for at bortvise personer fra nattelivet og videoovervågningen på S-togsstationer er blevet forbedret.

Fængsler

Socialdemokratiet ønsker et Danmark, som fortsat er sikkert og trygt. Her spiller kriminalforsorgen en stor og vigtig rolle. Kriminalforsorgen sikrer nemlig, at dømte afsoner deres straffe, og at vi forebygger kriminalitet, så vores samfund bliver mere sikkert og trygt at færdes i. Kriminalforsorgen skal bringe mennesker sikkert videre til et liv uden kriminalitet.

Socialdemokratiets vision for kriminalforsorgen er meget simpel. Kriminalforsorgen har for længe været underprioriteret. Der er for få fængselsbetjente, og der er for få fængselspladser til antallet af indsatte, der stiger år for år. Derfor har det været en central prioritet for regeringen at understøtte kriminalforsorgen økonomisk, så den fortsat kan være et vigtigt led i et effektivt retssystem.

Det kommer til at tage tid at bringe kriminalforsorgen på ret kurs. Men vi er med vores resultater kommet tættere på at bringe kriminalforsorgen tilbage i balance.

Det har vi gjort

 • Vi har med flerårsaftalen for kriminalforsorgens økonomi i 2022-2025 afsat i alt cirka 4 mia. kroner for perioden 2022-2025, hvilket er et historisk bevillingsløft. Og med aftalen skaffes der, hvad der svarer til 1.000 ekstra fængselspladser.

 • Vi har indgået aftale om at leje 300 fængselspladser i Kosovo til udvisningsdømte, så man kan udvide fængselskapacitet i Danmark og en ny arrest i Slagelse Kommune med plads til 400 indsatte.

 • Vi har forbedret fængselsbetjentenes arbejdsforhold med skærpet sikkerhed, øget mulighed for efteruddannelse, mere frihed i opgaveløsningen og etablering af et internt psykologkorps. Fængselsbetjentene får nu løn under uddannelse i stedet for SU. Samtidig forhøjes straffen for vold mod fængselsbetjente til det dobbelte.

 • Vi har oprettet to nye uddannelsessteder for fængselsbetjente. Ét uddannelsessted på Falster og ét mobilt uddannelsessted, som kan rykke rundt i landet, hvor der er potentiale for at optage til fængselsbetjentuddannelsen.

Bander

I Socialdemokratiet vil vi ikke acceptere kriminelle bander. De er brutale og kyniske kriminelle, som begår alvorlig, samfundsundergravende kriminalitet. Hvis man skyder i gaderne og skaber utryghed hos almindelige borgere og erhvervsdrivende, så er man ikke velkommen i vores samfund.

Bekæmpelse af bandekriminalitet er en central prioritet for Socialdemokratiet. Og vi er villige til at gå langt for at sikre danskernes sikkerhed og tryghed.

Vi vil fortsætte den hårde kurs og fortsætte med at stramme nettet om banderne. Vi skal stresse dem, og vi skal sikre, at unge mennesker ikke rekrutteres til et liv som bandekriminelle. Man har ikke set det sidste initiativ fra vores side. Og hvis politiet mangler værktøjer i kampen mod banderne, så lytter vi.

Det har vi gjort

 • Vi har præsenteret en bandepakke med 30 konkrete tiltag, som skal gøre op med bandernes fødekæde, styrke efterforskningen af deres ulovlige forretninger og sætte ind overfor knive og ydmygelsesvold.

 • Vi har med politiforliget sikret en markant styrkelse af politiet med en betydelig større politistyrke, 20 nye nærpolitienheder og en ny stærk national efterforskningsenhed, som skal styrke efterforskningen og opklaringen af blandt andet bandekriminalitet.

 • Vi har med trygheds- og sikkerhedspakken givet politiet flere og bedre redskaber til at sørge for danskernes tryghed og sikkerhed og skærpet straffen for besiddelse af eksplosivstoffer.

 • Vi har indført midlertidig grænsekontrol mod Sverige og etableret Grænsecenter Øresund for politisamarbejde og kriminalitetsbekæmpelse i Øresundsregionen

Apropos...

Udenrigs­politik

En tryg verden

Se mere

Social dumping

Social dumping skal stoppes

Se mere

Udlændinge

En udlændingepolitik, der samler Danmark

Se mere

Skat

Et skattevæsen vi kan stole på

Se mere

Vil du være med i fællesskabet?

Som intromedlem af Socialdemokratiet bliver du en del af et stærkt politisk fællesskab, der arbejder for at sikre solidariteten, styrke velfærden og gennemføre den grønne omstilling.

Meld dig ind i dag og vær gratis medlem til den 30.06.2024.

Bliv gratis intromedlem

Gå til indmeldelse