Gå til sidens indhold
Vi ønsker et effektivt forsvar, så vi står vagt om danskernes tryghed og samtidig bidrager til at løse opgaver ude i verden.

Forsvar

Ansvar hjemme og ude i verden

Danmark befinder sig i en sikkerhedspolitisk situation, hvor truslerne bliver fortsat større, flere og mere komplekse. Geopolitiske spændinger og stormagtsrivalisering, ikke mindst i Arktis. Et aggressivt Rusland og voldsomme cyberangreb. Terrortruslen, den militante islamisme og flygtningestrømme.

Dette er blot nogle af de mange udfordringer, vi står over for. Vi skal være i stand til at forsvare os selv og vores fælles værdier, og være rustet til morgendagens udfordringer.

Det stiller store krav til et stærkt, robust, effektivt og moderne Forsvar, der både kan håndtere vores sikkerhed som nation og samtidig kan bidrage til at løse opgaver ude i verden.

I en verden under i hastig forandring er et velfungerende forsvar og beredskab en forudsætning for vores alles tryghed, sikkerhed og frihed. Vi må hele tiden forholde os til, hvordan vi bedst muligt håndterer den uforudsigelige sikkerhedspolitiske virkelighed.

Det gælder alt fra vores tilstedeværelse i Arktis og Nordatlanten til den maritime sikkerhed for danske rederier i Guinea-bugten, eller bekæmpelse af terrorisme i Sahel-regionen. Vi skal hele tiden være et skridt foran og være til stede der, hvor truslerne er størst.

Vær med i fællesskabet!

Medlemmerne er rygraden hos Socialdemokratiet.

Som medlem bliver du en del af et stærkt politisk fællesskab, der arbejder for at sikre solidariteten, styrke velfærden og gennemføre den grønne omstilling.

Bliv medlem nu

Gå til indmeldelse

Rustet til nye tider

En central trussel er de tiltagende angreb i cyberspace. Cybertruslen er kommet for at blive. Alt fra gemene kriminelle til fremmede stater udnytter de sårbarheder, der opstår i et dybt digitaliseret land som Danmark.

Derfor skal Danmark have et cyberforsvar i verdensklasse, der kan sikre danskernes tryghed i cyberspace. Særligt her skal vi også styrke samarbejdet i NATO og EU.

Samtidig er vi i gang med at videreudvikle og modernisere det danske Forsvar. Danmark skal tage endnu bedre hånd om sine veteraner og deres familier – særligt de, der har svært ved at finde fodfæste i tilværelsen. Vi skylder at passe godt på dem, der har passet godt på os alle. Desuden skal Forsvarets drift omstilles, så den bidrager til den grønne omstilling.

Som én af Danmarks største arbejdspladser skal Forsvaret også gå forrest som en attraktiv og socialt ansvarlig arbejdsplads. Det gælder bl.a. i forhold til uddannelse, rekruttering og seniorpolitik. Sådan skaber vi de bedste rammer og betingelser for, at Forsvaret også i fremtiden sikrer fred, sikkerhed og tryghed for Danmark.

Apropos...

Udenrigs­politik

En tryg verden

Se mere

Velfærd

Velfærd binder Danmark sammen

Se mere

EU

Samarbejde hvor det giver mening

Se mere

Udlændinge

En udlændingepolitik, der samler Danmark

Se mere

Vil du være med i fællesskabet?

Som intromedlem af Socialdemokratiet bliver du en del af et stærkt politisk fællesskab, der arbejder for at sikre solidariteten, styrke velfærden og gennemføre den grønne omstilling.

Meld dig ind i dag og vær gratis medlem til den 30.06.2022.

Bliv gratis intromedlem

Gå til indmeldelse