Gå til sidens indhold
Vi ønsker et effektivt forsvar, så vi står vagt om danskernes tryghed og samtidig bidrager til at løse opgaver ude i verden.

Forsvar

Ansvar hjemme og ude i verden

Ruslands invasion af Ukraine har vendt op og ned på Europas sikkerhedspolitiske situation. Putin har forsøgt at splitte os, men Vesten står mere samlet end nogensinde. Alle i Europa må nu tage et større ansvar for egen sikkerhed. Det gælder også for Danmark.

Historiske tider kalder på historiske beslutninger. Sammen med SF, Radikale, Venstre og Konservative har vi stillet os i spidsen for den største investering i dansk forsvar i nyere tid. Så vi i fremtiden kan løfte mere af vores egen sikkerhed i Vesten. Vi har indgået et nationalt kompromis om Danmarks forsvar.

Det betyder, at vi i de kommende år løfter vores forsvarsudgifter til to pct. af BNP som aftalt i NATO. Det er godt 18 milliarder kroner mere til forsvar- og sikkerhed om året, når aftalen er fuldt realiseret. Fordi et velfungerende forsvar er en forudsætning for vores alles tryghed og frihed.

Vi skal være i stand til at forsvare os selv og vores fælles værdier, og være rustet til morgendagens udfordringer.

Det stiller store krav til et stærkt, robust, effektivt og moderne Forsvar, der både kan håndtere vores sikkerhed som nation og samtidig kan bidrage til at løse opgaver ude i verden.

Det gælder alt fra vores tilstedeværelse i Arktis og Nordatlanten til den maritime sikkerhed for danske rederier i Guinea-bugten, eller bekæmpelse af terrorisme i Sahel-regionen. Vi skal hele tiden være et skridt foran og være til stede der, hvor truslerne er størst.

Forsvarsforbeholdet

I Socialdemokratiet mener vi, at fællesskabet er Danmarks styrke. Vi har altid troet mere på fællesgang end enegang – også internationalt. Danmark er for lille til at stå alene med vores forsvarsforbehold. Den 1. juni anbefaler vi danskerne til at stemme JA til at tiltræde det europæiske forsvarssamarbejde og afskaffe vores forsvarsforbehold.

Det gør vi, fordi Europa og verden er radikalt forandret efter Putins brutale angreb på Ukraine den 24. februar.

Europa befinder sig i den største sikkerhedspolitiske krise siden den kolde krig. Derfor er det helt afgørende, at EU-landene står sammen og styrker samarbejdet om vores fælles sikkerhed, så vi i fællesskab kan forsvare os selv og vores værdier. Danmark hører til i kernen af NATO, og i hjertet af EU.

Derfor skal Danmark deltage fuldbyrdet i det europæiske forsvarssamarbejde, og have muligheden for at tage del i fælles missioner med de øvrige EU-lande i fremtiden, når vi ønsker det. Tiden er til sammenhold, ikke forbehold.

Samarbejde, ikke enegang, er vores stærkeste våben mod Putin.

Vær med i fællesskabet!

Medlemmerne er rygraden hos Socialdemokratiet.

Som medlem bliver du en del af et stærkt politisk fællesskab, der arbejder for at sikre solidariteten, styrke velfærden og gennemføre den grønne omstilling.

Bliv medlem nu

Gå til indmeldelse

Rustet til nye tider

En central trussel er de tiltagende angreb i cyberspace. Cybertruslen er kommet for at blive. Alt fra gemene kriminelle til fremmede stater udnytter de sårbarheder, der opstår i et dybt digitaliseret land som Danmark.

Derfor skal Danmark have et cyberforsvar i verdensklasse, der kan sikre danskernes tryghed i cyberspace. Særligt her skal vi også styrke samarbejdet i NATO og EU.

Samtidig er vi i gang med at videreudvikle og modernisere det danske Forsvar. Danmark skal tage endnu bedre hånd om sine veteraner og deres familier – særligt de, der har svært ved at finde fodfæste i tilværelsen. Vi skylder at passe godt på dem, der har passet godt på os alle. Desuden skal Forsvarets drift omstilles, så den bidrager til den grønne omstilling.

Som én af Danmarks største arbejdspladser skal Forsvaret også gå forrest som en attraktiv og socialt ansvarlig arbejdsplads. Det gælder bl.a. i forhold til uddannelse, rekruttering og seniorpolitik. Sådan skaber vi de bedste rammer og betingelser for, at Forsvaret også i fremtiden sikrer fred, sikkerhed og tryghed for Danmark.

Apropos...

Udenrigs­politik

En tryg verden

Se mere

Velfærd

Velfærd binder Danmark sammen

Se mere

EU

Samarbejde hvor det giver mening

Se mere

Udlændinge

En udlændingepolitik, der samler Danmark

Se mere

Vil du være med i fællesskabet?

Som intromedlem af Socialdemokratiet bliver du en del af et stærkt politisk fællesskab, der arbejder for at sikre solidariteten, styrke velfærden og gennemføre den grønne omstilling.

Meld dig ind i dag og vær gratis medlem til den 31.12.2022.

Bliv gratis intromedlem

Gå til indmeldelse