Gå til sidens indhold
Vi ønsker et effektivt forsvar, så vi står vagt om danskernes tryghed og samtidig bidrager til at løse opgaver ude i verden.

Forsvar

Ansvar hjemme og ude i verden

Socialdemokratiet ønsker et stærkt, robust og moderne forsvar, der står vagt om et trygt, frit og fredeligt Danmark – og løfter vores sikkerhed ude i verden.

Det vil vi, fordi vi lever i en tid, hvor truslerne bliver større, flere og mere komplekse, og hvor Rusland med invasionen af Ukraine har rystet den sikkerhedspolitiske situation i Europa. Det er afgørende, at vi er rustet til den nye situation.

Det stiller store krav til vores forsvars- og sikkerhedspolitik og til det danske Forsvar. Udadtil skal vi forstærke vores alliancer og søge sikkerheden i de internationale fællesskaber.

Herhjemme skal vi løfte og styrke Forsvaret. Derfor har vi med det nationale kompromis stillet os i spidsen for den største investering i dansk forsvar i nyere tid. Fordi et velfungerende forsvar er en forudsætning for vores alles tryghed og frihed.

Samtidig skal Forsvaret som én af Danmarks største organisationer have førertrøjen på. I forhold til uddannelse, arbejdsmiljø, rekruttering og fastholdelse af medarbejdere såvel som i den grønne omstilling, skal Forsvaret løfte sit samfundsansvar og sikre ordentlige rammevilkår for de dygtige medarbejdere, der hver dag møder på arbejde og kæmper for Danmark.

Det har vi gjort

  • Vi har indgået et nationalt kompromis om dansk Forsvar, som sikrer, at Danmark i 2033 bruger to pct. af BNP – svarende til 18 mia. kroner – til at løfte forsvaret. Derudover sikrer aftalen en straksbevilling på syv mia. kroner til at dække udgifter forbundet med krigen i Ukraine og et historisk løft af forsvarsudgifterne.

  • Vi har afholdt folkeafstemning om afskaffelse af det danske forsvarsforbehold den 1. juni 2022. 66,9 pct. stemte ja, og 33,1 stemte nej til afskaffelsen. Dermed blev det danske forsvarsbehold afskaffet.

  • Vi har ydet et betydeligt bidrag til NATO-beredskabet i Østersøen og Baltikum, herunder cirka 1.000 soldater, seks F16 kampfly og tre fregatter. Danmark bidrager til det øgede NATO-beredskab i Østersøen og Baltikum. Vi bidrager med våben og humanitær bistand til Ukraine, og vi har iværksat en indsats for at genopbygge landet.

  • Vi har givet markante donationer for mere end 3,8 mia. kroner til Ukraine i deres kamp mod Putins brutale invasion.

  • Vi har iværksat en række initiativer for at styrke og modernisere Forsvaret, herunder blandt andet et løft af veteranindsatsen med 50 mio. kroner, en wild-card-ordning for PTSD-ramte veteraner på førtidspension, nye initiativer mod kønskrænkende adfærd, et længe ventet uddannelsesløft af hærens konstabler, en ny seniorpolitik samt en grøn handleplan for Forsvaret.

Vær med i fællesskabet!

Medlemmerne er rygraden hos Socialdemokratiet.

Som medlem bliver du en del af et stærkt politisk fællesskab, der arbejder for at sikre solidariteten, styrke velfærden og gennemføre den grønne omstilling.

Bliv medlem nu

Gå til indmeldelse

Apropos...

Udenrigs­politik

En tryg verden

Se mere

Velfærd

Velfærd binder Danmark sammen

Se mere

EU

Samarbejde hvor det giver mening

Se mere

Udlændinge

En udlændingepolitik, der samler Danmark

Se mere

Vil du være med i fællesskabet?

Som intromedlem af Socialdemokratiet bliver du en del af et stærkt politisk fællesskab, der arbejder for at sikre solidariteten, styrke velfærden og gennemføre den grønne omstilling.

Meld dig ind i dag og vær gratis medlem til den 31.12 2024.

Bliv gratis intromedlem

Gå til indmeldelse