Gå til sidens indhold
EU: Samarbejde hvor det giver mening.

EU

Et socialdemokratisk Europa

Danmark skal være i hjertet af EU, stå sammen med vores europæiske naboer og værne om freden, de fælles spilleregler og grundlæggende værdier – demokrati, menneskerettigheder, retsstatsprincipper og ligestilling.

Frihandlen på tværs af grænser i EU’s indre marked har skabt vækst og arbejdspladser i Danmark, ligesom fælles høje standarder skaber efterspørgsel på danske løsninger og sikrer produkter af høj kvalitet til danske forbrugere.

Vi bakker helhjertet op om et tæt og forpligtende EU-samarbejde, som løser de udfordringer, som ingen lande kan løse alene. Klimakrise, sikkerhedstrusler, internationalt skattefusk, kriminalitet og terrorisme, regulering af tech-giganter, migrantstrømme, social dumping og meget andet.

EU skal skabe borgernære resultater, og der skal skelnes skarpere imellem, hvad der kræver fælleseuropæiske løsninger, og hvad landene bedst klarer selv.

Vi kæmper for et socialdemokratisk Europa, hvor grøn omstilling, social retfærdighed og økonomisk ansvarlighed går hånd i hånd.

EU skal gå forrest i den grønne omstilling, gøre op med international skattesvindel, holde virksomheder ansvarlige. Vi værner om den danske model, for fri bevægelighed skal også være fair bevægelighed.

Det har vi gjort

  • Vi har styrket det danske EU-diplomati ved at opruste Danmarks EU-repræsentation i Bruxelles – fordi vi skal bruge vores diplomatiske kræfter dér, hvor vi mest effektivt kan fremme danske værdier og interesser.

  • Vi har presset på for at sikre etableringen af EU’s nye sanktionsregime, så EU-landene kan svare kontant igen over for krænkelser af menneskerettighederne.

  • Vi har taget initiativ til en fælles erklæring på vegne af 13 medlemslande, der taler imod forhastede EU-traktatændringer.

  • Vi har presset på for at sikre så høje reduktionsmål og så ambitiøse implementeringsplaner som muligt i forhandlingerne om EU’s nye klimalov og Fit for 55-pakken, og vi har sat gode og markante aftryk på aftalen. Blandt andet bliver de danske klimapartnerskaber med erhvervslivet nu kopieret på EU-niveau, og der bliver oprettet et rådgivende videnskabeligt organ svarende til Klimarådet i Danmark.

Apropos...

Udenrigs­politik

En tryg verden

Se mere

Social dumping

Social dumping skal stoppes

Se mere

Klima og miljø

Danmark skal igen være en grøn stormagt

Se mere

Udlændinge

En udlændingepolitik, der samler Danmark

Se mere

Vil du være med i fællesskabet?

Som intromedlem af Socialdemokratiet bliver du en del af et stærkt politisk fællesskab, der arbejder for at sikre solidariteten, styrke velfærden og gennemføre den grønne omstilling.

Meld dig ind i dag og vær gratis medlem til den 30.06.2023.

Bliv gratis intromedlem

Gå til indmeldelse