Gå til sidens indhold

Akutpakke til sygehusene

Ventelisterne skal ned. Og det skal ske hurtigst muligt. Derfor foreslår Socialdemokratiet en 7-punktsplan for en akutpakke til sygehusene. Akutpakken skal medvirke til at fastholde medarbejdere og nedbringe ventelisterne.

Danmark er kommet godt igennem pandemien. Vi har haft færre dødsfald målt per indbygger end mange af landene omkring os. Hele vores sundhedsvæsen ydede en stor indsats.

Men corona har sat sig spor. Der er lange ventelister på sygehusene, og mange patienter har fået udskudt deres behandling. Næsten hvert andet forsøg på at rekruttere en sygeplejerske sker forgæves.

For at sikre at alle midler tages i brug for at få ventelisterne ned, gav S-regeringen regionerne tilsagn om, at pengekassen er åben i hele 2022 til at afvikle puklerne. Men der er fortsat brug for at sætte alle sejl til for at få ventelisterne bragt ned hurtigst muligt.

Ventelisterne skal ned. Og det skal ske hurtigst muligt.

Sundhedsminister Magnus Heunicke

Socialdemokratiet foreslår en 7-punktsplan for en akutpakke til sygehusene. Med akutpakken afsætter vi 1 mia. kr. til at nedbringe ventelisterne i første halvår af 2023. Det er vi klar til at forlænge året ud, hvis der er behov for det, dvs. med op til 2 mia. kr.

Konkret foreslår vi:

 • 1. Lønbonusser til medarbejderne. Det kan være kontante fastholdelsesbonusser og ekstratillæg for overarbejde og aften-, nat- og weekendvagter. Som eksempel blev der med corona-vinterpakken fra sidste vinter givet en fastholdelsesbonus på 18.000 kr. til medarbejderne på intensivafsnit og akutmodtagelser i Region Syddanmark, se Boks 1. Regionerne aftaler udmøntningen med alle de relevante organisationer.

 • 2. Andre faggrupper skal aflaste sundhedspersonalet. Ansættelse og kompetenceudvikling af andre faggrupper, der kan aflaste især sygeplejerskerne. Det kan fx være lægesekretærer, HK’ere eller studentermedhjælpere, der kan dokumentere.

 • 3. Fast Track for autorisation af udenlandske sygeplejersker. Der er især mangel på anæstesi-, akut- og intensivsygeplejersker. Derfor foreslår vi et fast track for udenlandske sygeplejersker med de kompetencer, vi mangler, så de hurtigere kan få dansk autorisation. Ligesom der skal ske en bedre koordinering i forhold til deres arbejds- og opholdstilladelser.

 • 4. Afskaffelse af modregningen i efterløn for medarbejdere i sundhedsvæsenet. For at gøre det mere attraktivt for sundhedspersonale på efterløn at tage vagter i sundhedsvæsenet under corona besluttede regeringen med et flertal i Folketinget af afskaffe modregningen i efterlønnen i 2022. Den ordning vil vi forlænge, så sundhedspersonale på efterløn, der tager vagter i sundhedsvæsenet, ikke modregnes i efterlønnen i 2023.
  Omkring 2.000 sygeplejersker er i dag på efterløn. Målet er, at flere af dem vil bidrage til at nedbringe ventelisterne. Regeringen har med et flertal i folketinget fra 1. januar 2023 afskaffet modregningen i egen og samlevers pension.

 • 5. Lettere for studerende at tage pause fra studiet for at give en hånd med. Vi vil sammen med regionerne se på, hvordan vi kan skabe bedre muligheder for, at studerende på fx sygeplejerskeuddannelsen, lægeuddannelsen eller specialuddannelserne for sygeplejersker kan vælge at forlænge deres praktik på sygehusene, så de kan hjælpe til at få nedbragt ventelisterne.

 • 6. Mulighed for at udskyde aktivitet uden patientkontakt på sygehusene. Vi foreslår mulighed for at udskyde aktivitet på sygehusene i 6 måneder, der ikke handler om behandling og pleje af patienterne. Det kunne eksempelvis være kvalitets- og udviklingsprojekter. Hvis der er statslige regler, der står i vejen for at udskyde, vil vi forpligte os på at fjerne dem. De sundhedsfaglige medarbejdere skal i stedet midlertidigt indgå i vagtplanerne.

 • 7. Udnyttelse af ledig kapacitet på privathospitaler. Regionerne skal udnytte al ledig kapacitet på de private sygehuse til at nedbringe puklerne


Akutpakken kommer oven i corona-vinterpakken, hvor der med finansloven for 2022 blev afsat 1 mia. kr. til at understøtte aktiviteten og fastholde medarbejdere.

Eksempler på tiltag fra corona-vinterpakken 2022         

 • Fastholdelsesbonus på 18.000 kr. for medarbejdere på intensivafsnit og akutmodtagelser (Region Syddanmark).
      
 • Op til 16.000 i fastholdelsesbonus for udvalgte medarbejdergrupper (Region Hovedstaden).

 • Ekstratillæg på 200 kr. i timen for overarbejde (Region Midtjylland).

 • Medarbejdere på fuldtid får 200 kr. ekstra pr. overarbejdstime, mens deltidsansatte for 100 kr. ekstra pr. overarbejdstime (Region Sjælland)


Finansiering

Forslaget finansieres med de reserver til blandt andet uforudsete udgifter, der er afsat på regeringens finanslovsforslag.

Apropos...

Beskæftigelse

Flere i arbejde

Se mere

Udlændinge

En udlændingepolitik, der samler Danmark

Se mere

Klima og miljø

Danmark skal igen være en grøn stormagt

Se mere

Værdig velfærd

Verdens bedste velfærdssamfund

Vil du være med i fællesskabet?

Som intromedlem af Socialdemokratiet bliver du en del af et stærkt politisk fællesskab, der arbejder for at sikre solidariteten, styrke velfærden og gennemføre den grønne omstilling.

Meld dig ind i dag og vær gratis medlem til den 30.06.2024.

Bliv gratis intromedlem

Gå til indmeldelse