Velfærd

Et mere retfærdigt Danmark. Vi vil investere i bedre dagtilbud og skoler for vores børn. I et sundhedsvæsen med de bedste og nyeste behandlinger. Og i en værdig ældrepleje for vores ældre.


I Danmark tager vi hånd om hinanden. Det har været den røde tråd i Socialdemokratiets politik gennem hele vores partis historie, hvor vi altid har arbejdet for at forbedre velfærden og livsmulighederne for alle danskere.


Men vores velfærd er i disse år presset på flere fronter. Vi bliver som befolkning ældre. Dertil kommer stigende medicinudgifter, flere med kronisk og psykisk sygdom samt flere flygtninge, der udfordrer de offentlige budgetter. Samtidig er kvaliteten i den offentlige sektor ikke god nok på alle stræk. Som når der er ældre, som ikke får den omsorg og pleje, de har brug for, på grund af travlhed. Når der er for få pædagoger i børnehaven. Og når vi ser markante forskelle i danskernes sundhed – også når det gælder vores børn.


Hvis vi vil, har vi råd til et velfærdssamfund, der er trygt for alle. De sidste mange års reformer har skabt et råderum i dansk økonomi. Regeringen vil bruge pengene på at lette skatten for de få. Vi mener, de skal komme os alle til gavn.


Socialdemokratiets prioriteter er klare: Velfærden kommer først.


Vi vil styrke den nære velfærd, dér hvor den møder danskerne. Vi vil investere i bedre dagtilbud og skoler for vores børn. I et sundhedsvæsen med de bedste og nyeste behandlinger. Og i en værdig ældrepleje for vores ældre.


Læs mere om vores politik for:
børn og undervisning
sundhed
ældre

 

Fingrene-væk-reform

Der er behov for at nytænke den offentlige sektor, så den skaber bedre velfærd, sammenhæng og højere kvalitet for borgerne. Derfor vil Socialdemokratiet gennemføre en fingrene-væk-reform i den offentlige sektor, der skal sætte fagligheden først og skabe større arbejdsglæde og bedre resultater. Og hvor vi gør op med unødig procesregulering, dokumentationskrav og kontrol af de offentligt ansatte.


En fingrene-væk-reform skal realisere fire mål for udviklingen af den offentlige sektor:

• Velfærdskontrakt med medarbejderne skal sikre bedre velfærd og mere frihed til faglighed
• Stærkere ledelse lokalt på de offentlige arbejdspladser
• Omstilling til tidligere indsats og forebyggelse, frem for behandling
• Velfærden skal tættere på borgerne.

 

Læs mere om Socialdemokratiets vision for den offentlige sektor

 

 

Filer:


Tillid, faglighed og arbejdsglæde.pdf
PDF
928 KB