Gå til sidens indhold
Vores ældrepolitik er at skabe en værdig og tryg ældrepleje for dem, der skal have hjælp til at klare sig i hverdagen.

Ældre

En ældrepolitik for de ældre

Nærvær, medbestemmelse og respekt er pejlemærkerne for Socialdemokratiets ældrepolitik. De mennesker, som har skabt Danmark, skal have en værdig alderdom.

Vi lever lykkeligvis længere og længere, og langt de fleste har gode liv uden ældrepleje. De ældre, som får svært ved at klare hverdagen selv, skal have den hjælp, de har brug for. Hvad end de har brug økonomisk støtte med eksempelvis ældrecheck, hjemmehjælp eller en lejlighed på et plejehjem.

Udfordringer ved ældrepleje 

I de seneste år har der manglet hænder mange steder i vores ældrepleje. Ældre ligger for længe i sengen, maden er for dårlig, demente får ikke tilstrækkelig støtte. I stedet for at fokusere på, hvad der er godt for de ældre, er de ældres hverdag og muligheder blevet underlagt en regnearkstankegang. Mange er ensomme. Det er ikke godt nok.

En aktiv ældrepolitik forudsætter ordentlig økonomi. De seneste år er vi blevet flere ældre. Det er dejligt. Men tidligere fulgte økonomien ikke med. Det betød, at flere ældre skulle have hjælp og pleje for de samme penge. I forvejen var der skåret ind til benet mange steder i ældreplejen. Det var ikke godt nok.

Vær med i fællesskabet!

Medlemmerne er rygraden hos Socialdemokratiet.

Som medlem bliver du en del af et stærkt politisk fællesskab, der arbejder for at sikre solidariteten, styrke velfærden og gennemføre den grønne omstilling.

Bliv medlem nu

Gå til indmeldelse

Pengene til kommunerne skal følge de ældre

Derfor har regeringen sat en ny retning. Vi sætter velfærden først. I regeringens første aftale med kommunerne er der sat penge af til, at pengene kan følge med, i takt med at der bliver flere ældre. Faktisk løfter aftalen med kommunerne for 2020 den kommunale økonomi med lige så meget som de foregående fire års aftaler tilsammen. Det giver kommunerne mulighed for at ansætte flere varme hænder i ældreplejen og tid til mere nærvær og omsorg for de ældre.

Regeringen har også indgået en bred aftale om at fortsætte en række tiltag i demenshandleplanen, som ellers stod til at udløbe ved udgangen af 2019. Det betyder bedre hjælp og støtte til personer med demens og deres pårørende.

De seneste år er mange private plejefirmaer gået konkurs. Det skaber utryghed og usikkerhed. Vi er ikke imod, at private løfter opgaven, så længe kvaliteten er i orden. Men vi skal som samfund stille større krav om, at de dokumenterer en holdbar økonomi og bærer et økonomisk ansvar, hvis det går galt. De ældre og deres pårørende skal kunne stole på vores ældrepleje. Uanset hvem der leverer den.

Økonomien skal være i orden. Der skal ikke spares på de ældre. Vi skal udvikle vores ældrepleje og føre en aktiv ældrepolitik, som sikrer værdighed og frihed for dem, det hele handler om. De ældre.

Se udspillet

Velfærd Først

Velfærd først i hele Danmark

Socialdemokratiet sætter velfærden først.

Vi vil have en værdig ældrepleje, et sundhedsvæsen med ordentlig tid til patienterne og gode daginstitutioner og skoler til vores børn. Derfor skal pengene til velfærden følge med, når vi i de kommende år bliver flere ældre og flere børn.

Det har vi råd til, hvis vi bruger pengene rigtigt frem for på skattelettelser.

Se udspillet

Vilde velfærdsaftaler

Vi skal også se på, hvordan vi kan reducere unødvendig dokumentation i ældreplejen. Det frigiver samtidig tid og hænder i vores ældrepleje, så sosu-hjælperne og sygeplejerskerne kan bruge deres tid på de borgere, der har brug for mere hjælp.

Derfor har vi indgået velfærdsaftaler med Langeland Kommune, Middelfart Kommune og Viborg Kommune, hvor vi sætter de tre kommuner fri. Fri fra statslig og kommunal regulering i en grad, der aldrig set før.

Kommunerne skal vise vejen til mere til at styrke borgernes selvbestemmelse og styrke kvaliteten og fleksibiliteten i velfærden til gavn for kommunernes ældre og deres pårørende.

Du kan læse mere her.

Apropos...

Efter­uddannelse

Efteruddannelse og opkvalificering er den næste vækstdagsorden

Se mere

Sundhed

Mennesket før systemet

Se mere

Fleksjob

Fleksjob giver plads til flere

Se mere

Værdig pension

En ny ret til tidlig pension

Se mere

Vil du være med i fællesskabet?

Som intromedlem af Socialdemokratiet bliver du en del af et stærkt politisk fællesskab, der arbejder for at sikre solidariteten, styrke velfærden og gennemføre den grønne omstilling.

Meld dig ind i dag og vær gratis medlem til den 31.12.2022.

Bliv gratis intromedlem

Gå til indmeldelse