Gå til sidens indhold
Vores ældrepolitik er at skabe en værdig og tryg ældrepleje for dem, der skal have hjælp til at klare sig i hverdagen.

Ældre

Ældrepleje med værdighed og omsorg

Vores ældre fortjener en ældrepleje med værdighed og omsorg. Med selvbestemmelse og flere valgmuligheder.

Selv om meget fungerer godt, er vi langtfra i mål. Alt for meget tid går med proces, bureaukrati, kontrol og skemaer.

Socialdemokratiet vil sikre, at pengene følger med, når der bliver flere ældre. Så kommunerne ikke skal starte hvert år med at skære ned, men tværtimod kan begynde at udbygge velfærden for de ældre.

Men penge gør det ikke alene. Vi skal også bruge tiden rigtigt. I dag går der for meget tid med kontrol og dokumentation frem for pleje, nærvær og omsorg. Det går både ud over de ældre og medarbejdernes arbejdsglæde.

Vi vil give større frihed til, at medarbejdere kan bruge tiden bedre, til gavn for de ældre. Vi har allerede givet tre kommuner frihed fra statslige krav og reguleringer. Og vi ønsker, at endnu flere kommuner får mulighed for at deltage. Ligesom vi vil starte forfra med en helt ny ældrelov.                        

Det skal være mere attraktivt at arbejde i vores ældrepleje, så vi kan sikre flere kollegaer.

Derfor foreslår vi elevløn frem for SU til alle SOSU-elever og trepartsforhandlinger på ældreområdet om bedre arbejdsvilkår, bedre ledelse, lavere sygefravær og ret til fuldtid.

Det har vi gjort

  • Vi har løftet kommunernes og regionernes serviceramme med knap 11 mia. kroner i de fire første økonomiaftaler, så vi dækker de stigende udgifter til flere ældre. De tre første aftaler med kommunerne har løftet lige så meget som de ti foregående år tilsammen.

  • Vi har afsat cirka 450 mio. kroner årligt på FL21 til cirka 1.000 flere social- og sundhedsmedarbejdere i kommunerne og uddannelse af lige så mange ufaglærte i ældreplejen.

  • Vi har løftet social- og sundhedsuddannelserne med 80 mio. kroner årligt, indført elevløn for SOSU-elever på 25 år, samt givet ledige over 30 år, som er ufaglærte eller er faglærte med en forældet uddannelse, mulighed for at tage en SOSU-assistentgrunduddannelse på 110 pct. af dagpengesatsen i 2021 og 2022. Vi har indgået aftale om cirka 200 mio. kroner til at indføre faste og selvstyrende teams i ældreplejen i 25 kommuner, så de ældre bliver mødt af et kendt ansigt.

  • Vi har indgået velfærdsaftaler med tre kommuner (Viborg, Middelfart og Langeland), som i en treårig forsøgsperiode får frihed fra statslige regler på ældreområdet. Vi vil i den kommende tid give endnu flere kommuner mulighed for at blive sat fri på ældreområdet.

  • Vi har fjernet modregningen i folkepensionen fra 1. januar 2023 for både egen arbejdsindkomst og for ægtefælles arbejdsindkomst.

Apropos...

Værdig pension

En ny ret til tidlig pension

Se mere

Værdig velfærd

Vi har styrket vores sundhedsvæsen, daginstitutioner, folkeskoler, ældrepleje

Et Danmark tættere på hverdagen

Danmark er for lille til store forskelle

Se mere

Fleksjob

Fleksjob giver plads til flere

Se mere

Vil du være med i fællesskabet?

Som intromedlem af Socialdemokratiet bliver du en del af et stærkt politisk fællesskab, der arbejder for at sikre solidariteten, styrke velfærden og gennemføre den grønne omstilling.

Meld dig ind i dag og vær gratis medlem til den 31.12 2024.

Bliv gratis intromedlem

Gå til indmeldelse