Løft af Afrika: Vi skal hjælpe flere

Vi skal hjælpe flere. Lige så stor en sandhed det er, at vi ikke kan hjælpe alle i Europa og Danmark. Lige så stor en sandhed er det, at mennesker på flugt skal hjælpes.

Løft af Afrika: Vi skal hjælpe flere

Løft af Afrika: Vi skal hjælpe flere

 

Socialdemokratiet foreslår, at det internationale samfund går sammen om et løft af Afrika. 

I takt med at verden er blevet mindre, er det blevet nemmere for flere at bevæge sig. Og uligheden i verden er så enorm, at mennesker forståeligt vil søge en bedre tilværelse andre steder. At ændre det kræver en radikal anderledes tilgang. Socialdemokratiet foreslår derfor, at det internationale samfund går sammen om et historisk løft af Afrika. Og så vil vi gennemføre en omfattende reform af dansk udviklingsbistand. Målet er, at vi kan hjælpe flere og mere.

 

Gennem de sidste årtier er det lykkedes at halvere antallet af mennesker, der lever i ekstrem fattigdom. Flere piger går i skole, flere har adgang til rent vand, flere spædbørn overlever. Verden er i dag et bedre sted for flere mennesker.

 

Historisk mange mennesker er på flugt

Samtidig lever vi i en tid, hvor historisk mange mennesker er på flugt. Faktisk skal vi tilbage til 2. verdenskrig for at finde et tidspunkt i verdenshistorien, hvor flere var på flugt. Dertil kommer, at flygtninge i stigende grad får følgeskab af økonomiske migranter.

 

Fordelingen af verdens goder er så skæv, at tusindvis af mennesker dør i forsøget på at rejse til Europa. Ikke mindst fordi vi har skabt et asylsystem, der reelt fungerer som forretningsmodel for menneskesmuglere. Kvinder tvinges ud i prostitution, familier afpresses og mennesker udsættes for vold, tvangsarbejde og overgreb. Udnyttelsen af andre mennesker er blevet en milliardindustri, som finansierer våben og terrorisme.

 

Samtidig bruger vi vores egne ressourcer forkert. Hver gang vi i Europa bruger 135 kroner på asylansøgere, bruger vi 1 krone på de flygtninge, der opholder sig i nærområderne. Det er typisk nogle af de svageste flygtninge, der ikke kan eller som ikke har et ønske om at rejse til Europa.

 

Download udspillet >> 

 

I nærområderne kan vi hjælpe flere og mere. Bare ét eksempel er dette: Leveomkostningerne for 10.000 asylansøgere i Danmark svarer til, hvad det koster at drive hele Kenyas flygtningeprogram, der hjælper ca. 600.000 af nogle af verdens allermest udsatte flygtninge.

 

Lige så stor en sandhed det er, at vi ikke kan hjælpe alle i Europa og Danmark. Lige så stor en sandhed er det, at mennesker på flugt skal hjælpes. Og at vilkårene i de fattigste dele af verden helt grundlæggende skal forbedres, hvis ikke folk forståeligt skal søge en bedre tilværelse andre steder.

 

Det har de enkelte borgere og lande naturligvis selv det primære ansvar for. Et af de største problemer er stater med svage institutioner, dårlig regeringsførelse og udbredt korruption. Det gør det svært at sikre en offentlig infrastruktur i form af skoler, politi og sygehuse.

 

Og særligt tre forhold kan – hvis de ikke håndteres – føre til, at endnu flere mennesker end i dag vil forlade deres hjem.

 

Uligheden i verden vokser

For det første er uligheden i verden vokset. Den rigeste ene pct. af verdens befolkning ejer i dag mere end resten af verden tilsammen. Høj arbejdsløshed, lav løn og dårlig regeringsførelse er nogle af de største årsager til, at særligt unge mennesker i Afrika rejser væk fra deres hjemland.

 

For det andet forandrer vores klima sig hurtigere end nogensinde før. Tørke, oversvømmelser og vandstigninger vil føre til store folkevandringer. Og det vil forstærke de faktorer, der skaber konflikter: Fattigdom, økonomiske omvæltninger og øget konkurrence om stadig mere knappe ressourcer. Allerede i dag er der flere mennesker på flugt på grund af klimaforandringer end på grund af væbnede konflikter og krige.

 

For det tredje bliver der markant flere mennesker i særligt de mest fattige lande i verden. Afrikas befolkning fordobles frem mod 2050. Og uanset hvor hurtigt levevilkårene måtte blive forbedret i Afrika, vil de i mange år fremover være markant ringere end niveauet i Europa.

 

Dertil kommer væbnede konflikter, korruption, skrøbelige stater og religiøs ekstremisme.

 

Det kræver en indsats af enorme dimensioner at vende udviklingen. Så flere kan se og skabe sig en fremtid i deres eget land fremfor at søge en bedre tilværelse i Europa. Det har de afrikanske lande selv et ansvar for. Men de kan ikke gøre det uden, at Danmark og det internationale samfund også løfter sit ansvar.

 

Marshallplan til Afrika

Inspireret af ”Marshallplanen”, der fandt sted i Europa efter 2. verdenskrig, er der brug for en tilsvarende ambitiøs og historisk indsats nu. Men for Afrika. Den hidtidige indsats har ikke haft den tilstrækkelige effekt. Det er derfor tydeligt, at det ikke alene er et spørgsmål om at sende flere penge. Det er afgørende, at der bliver en bedre regeringsførelse. Og så er der brug for markant bedre muligheder for handel for at vende udviklingen i de mest sårbare lande.

 

Vor tids ”Marshallplan” skal skabe en bedre fremtid for flere i deres eget land. Det kan bidrage til, at presset mod Europas grænser aftager.  Nok så mange stramninger af dansk udlændingepolitik vil ikke kunne forhindre mennesker i at søge væk fra fattigdom og elendighed.

 

At ændre situationen i særligt Afrika kan virke som en umulig opgave. Og hverken Danmark eller noget andet land kan grundlæggende løse problemerne alene. Vores bedste mulighed for at skabe en bedre verden for flere, er et stærkt og forpligtende internationalt samarbejde. Og her kan Danmark gå forrest. Ved at fordoble Danmarks bistand til nærområderne og ved at ændre vores asylsystem. Og ved i EU at stille os i spidsen for et historisk løft af Afrika.

 

Socialdemokratiets mål er, at Danmark og Europa hjælper flere mennesker, end vi evner at gøre i dag.

Filer:


Retfærdig og realistisk - Ny.pdf
PDF
4 MB
En udlændingepolitik der samler Danmark.pdf
PDF
3 MB