Asyl: Antallet har en betydning

Antallet har en betydning. Antallet af ikke-vestlige udlændinge der får asyl i Danmark har en betydning for, hvor mange vi kan integrere. Derfor skal Danmark selv kunne bestemme, hvor mange vi vil tage imod.

Asyl: Antallet har en betydning

Asyl: Antallet har en betydning

 

Muligheden for at søge spontan asyl i Danmark fjernes

Danmark skal selv kunne bestemme, hvor mange ikke-vestlige udlændinge vi vil tage imod. Det kan vi ikke i dag. Det vil Socialdemokratiet lave om ved at indføre et årligt loft. Og vi vil oprette et modtagecenter udenfor Europa. Det skal ske indenfor rammerne af de internationale konventioner. På en måde der samtidig skaber et mere retfærdigt og humant asylsystem. Det skal ikke længere være muligt at søge spontan asyl i Danmark. Til gengæld skal Danmark tage imod kvoteflygtninge.

 

 

Danmark er et lille land. På bare få generationer er det lykkedes os at bygge et velfærdssamfund, som resten af verden misunder os. Med fri og lige adgang til sundhed. Skolegang og SU. Folkepension og ældrepleje. Hvor de bredeste skuldre bærer de tungeste byrder. Og hvor vi har et stærkt socialt sikkerhedsnet. Det fantastiske er, at det ikke kun er retfærdigt. Det har også gjort os til et af verdens rigeste lande.

 

Download udspillet >> 

 

Den danske samfundsmodel forudsætter en høj grad af lighed. At flest mulige bidrager. At vi stoler på hinanden. Og derfor har en stor tryghed. Alt det vi normalt kalder for den danske sammenhængskraft.

 

Udlændinge er velkomne i Danmark. Netop fordi vi er et lille land, har vi også brug for ideer og virkelyst udefra. Det afgørende er blot, at de der kommer hertil bliver en del af samfundet. Det kan de kun, hvis de selv ønsker det og arbejder for det – og hvis der ikke kommer flere, end vi som samfund kan integrere.

 

For mange er kommet ind i Danmark uden at blive en del af Danmark

For mange har fået asyl og er kommet ind i Danmark uden at blive en del af Danmark. Det presser sammenhængskraften. Når mange ikke-vestlige indvandrere – ikke mindst kvinder – går hjemme i stedet for at være i arbejde, så betyder det ikke kun, at de får sværere ved at begå sig i det danske samfund. Det har også økonomiske konsekvenser. Ifølge Finansministeriet var de offentlige nettoudgifter til ikke-vestlige indvandrere og efterkommere 33 milliarder kroner i 2014.

 

Den nuværende udlændinge- og asylpolitik skaber ikke kun problemer for Danmark. Den er i mindst lige så høj grad med til at skabe en voldsom uretfærdighed. Hvor mennesker på flugt udsætter sig selv for livsfare. Og hvor kyniske menneskesmuglere tjener milliarder på andres ulykke.

 

Alene de sidste tre år er flere end 10.000 børn, kvinder og mænd druknet på Middelhavet i forsøget på at komme til Europa og få asyl. Endnu flere er udsat for vold og overgreb undervejs. Kvinder tvinges til prostitution, familier afpresses og mennesker handles som slaver.

 

Samtidig lader vi de svageste i stikken. Landene i Europa har de seneste fire år brugt markant flere penge end tidligere på at behandle asylsager for dem, der har klaret rejsen hertil. Også selvom mange viser sig at være migranter, der ikke har behov for beskyttelse. Eller udsigt til lovligt ophold i Europa. Det går udover hjælpen til nærområderne og de mest udsatte flygtninge.

 

Vi svigter vores ansvar for andre mennesker, hvis vi lader det nuværende system fortsætte. Og vi svigter vores egen unikke samfundsmodel, hvis ikke Danmark får kontrollen igen.

 

Asyl: Danmark skal selv bestemme antallet der kommer hertil

Socialdemokratiet har en samlet plan, der både tager ansvar for Danmark og som rækker ud i verden. Det er en plan, der fuldt ud overholder de internationale konventioner. Og en plan som kan danne forbillede for andre europæiske lande. Ikke mindst fordi planen bygger på de enkelte landes ret til selv at bestemme, hvor mange udlændinge de kan tage imod. Og samtidig understøtter en international verdensorden gennem FN. Hvor den retfærdige fordeling af flygtninge sker ved, at landene tager imod det antal kvoteflygtninge, der rimeligt kan integreres.

 

Planen er derfor også en vej ud af den nuværende uholdbare situation. Hvor den ene stramning efter den anden i ét land medfører stramninger i nabolandene. Og hvor landene i Europa så at sige konkurrerer om at være det mindst attraktive sted for flygtninge at søge til.

 

Socialdemokratiets plan kan realiseres af Danmark alene. Men Socialdemokratiet har som ambition, at flere lande i EU går sammen om at oprette modtagecentre. Og vi vil arbejde for, at hele EU's asylsystem indrettes efter de samme principper. Således at asylbehandling udelukkende foregår i sikre lande udenfor Europa. Og at tilstrømningen til EU reguleres via FN’s ordning for kvoteflygtninge.

 

ASYL: SOCIALDEMOKRATIET FORESLÅR

  • Danmark opretter, helst i samarbejde med andre EU-lande, et modtagecenter udenfor Europa. Muligheden for at opnå ophold i Danmark ved spontant at søge asyl på dansk jord fjernes. I stedet vil spontane asylansøgere fremover blive sendt til et asylcenter, hvor de også vil få deres sag behandlet. Er de flygtninge overgår de til FN, der sikrer dem beskyttelse enten i en FN-lejr eller lokalt i det land, hvor modtagecentret ligger. Er de migranter, sendes de tilbage til deres hjemland. Til gengæld modtager Danmark et antal kvoteflygtninge gennem FN.
  • At Folketinget vedtaget et politisk fastlagt loft for, hvor mange ikke-vestlige udlændinge Danmark hvert år kan tage imod - bestemt af, hvor mange der kan integreres i Danmark. Hensigten med loftet er, at Danmark får kontrollen igen, og at vi selv kan regulere tilstrømningen til Danmark.
  • At der stilles stramme krav for at blive familiesammenført til Danmark særligt for tilflyttende ægtefæller. Der skal f.eks. stilles stramme krav til sprog, uddannelse, beskæftigelse og et vist forudgående kendskab til Danmark. Og det skal være en forpligtelse, at man som tilflyttende ægtefælle arbejder og bidrager til fællesskabet i Danmark.
  • En ”hjemsendelsesreform” der kan sikre, at flere afviste asylansøgere sendes hjem. En sådan reform skal bl.a. indebære: a) der oprettes en ny specialenhed i politiet med særlige kompetencer inden for hjemsendelse af afviste asylansøgere, b) der sættes ind med massiv rådgivning om hjemrejse allerede ved indrejse og asylansøgning, c) der indføres mulighed for økonomisk at støtte frivillig hjemrejse før der er givet endeligt afslag på asyl, d) at Danmark i udgangspunktet ikke giver udviklingsbistand til lande, der nægter at tage imod deres egne statsborgere.
  • Den danske grænsekontrol skal opretholdes, så længe der ikke er styr på EU's ydre grænser. Samtidig vil Socialdemokratiet arbejde for en reform af Schengen-samarbejdet. Så udgangspunktet bliver, at det er de enkelte lande, der selv kan bestemme, hvornår og hvor længe, man ønsker at kontrollere sine egne grænser.
  • Princippet om at man som tilflytter til Danmark skal bidrage først, før man kan få fuld gavn af de danske velfærdsydelser, er rimeligt, når det gælder kontante ydelser. Den fri og lige adgang til velfærdsløsninger som lægebesøg, skolegang og ældrepleje skal fastholdes.
  • Vi forventer, at alle udlændinge i Danmark bidrager. Det gælder også flygtninge på midlertidigt ophold. Det ændrer ikke ved, at flygtninge, der er her midlertidigt, skal rejse hjem igen, når forholdene i deres hjemlande tillader det.

 

Download udspillet >> 

 

Filer:


Retfærdig og realistisk - Ny.pdf
PDF
4 MB
En udlændingepolitik der samler Danmark.pdf
PDF
3 MB