Asyl: Antallet har en betydning

Antallet har en betydning. Antallet af ikke-vestlige udlændinge der får asyl i Danmark har en betydning for, hvor mange vi kan integrere. Derfor skal Danmark selv kunne bestemme, hvor mange vi vil tage imod.

Asyl: Antallet har en betydning

Asyl: Antallet har en betydning

 

Nyt asylsystem: Antallet har en betydning

Antallet har en betydning. Antallet af ikke-vestlige udlændinge der får asyl i Danmark har en betydning for, hvor mange vi kan integrere. Derfor skal vi i Danmark arbejde for at begrænse, hvor mange vi tager imod.

 

Socialdemokratiet har en samlet plan, der både tager ansvar for Danmark og som rækker ud i verden. Det er en plan, der fuldt ud overholder de internationale konventioner. Og en plan som kan danne forbillede for andre europæiske lande. Ikke mindst fordi planen bygger på de enkelte landes ret til selv at bestemme, hvor mange udlændinge de kan tage imod. Og samtidig understøtter en international verdensorden gennem FN. Hvor den retfærdige fordeling af flygtninge sker ved, at landene tager imod det antal kvoteflygtninge, der rimeligt kan integreres.

 

 

Socialdemokratiets plan kan ikke realiseres af Danmark alene. Men Socialdemokratiet har som ambition, at flere lande i EU går sammen om at oprette modtagecentre. Og vi vil arbejde for, at hele EU's asylsystem indrettes efter de samme principper. Således at asylbehandling udelukkende foregår i sikre lande udenfor Europa. Og at tilstrømningen til EU reguleres via FN’s ordning for kvoteflygtninge.

 

Vi står i en historisk flygtninge- og migrantkrise. Over 60 millioner mennesker er drevet på flugt fra krig og ufred. Samtidig søger stadigt flere migranter et bedre liv i Europa, men desværre ender rejsen ofte ulykkeligt. På bare tre år er mere end 10.000 børn, kvinder og mænd druknet i Middelhavet, mens kyniske menneskesmuglere tjener milliarder på andres ulykke. Og dem, der ikke har råd til at flygte, lades i stikken.

 

Danmark skal hjælpe, når mennesker sendes på flugt. Det har vi altid gjort, det gør vi, og det skal vi fortsat blive ved med. Samtidig vil den demografiske udvikling i Afrika og klimaforandringerne i sig selv betyde, at migrationspresset på Europa kun vil vokse i de kommende årtier. Det skal vi forholde os til. Og vi skal forholde os til, at vores nuværende asylsystem ikke er indrettet til en permanent migrationsvandring skabt af eksplosiv befolkningstilvækst, fattigdom og klimaforandringer.

 

Download udspillet >> 

 

Den grundlæggende udfordring er, at så længe man kan kræve spontan asyl i Europa, vil mennesker fortsætte med at drukne, menneskesmuglere blive forgyldt, mens reelle flygtninge svigtes. Derfor skal det vendes på hovedet. Det nuværende system er uholdbart, uretfærdigt, decideret inhumant og for dyrt.

 

Dertil kommer, at langt de fleste af verdens flygtninge opholder sig i konflikternes nærområder. Det er her, der er mest brug for hjælp. Med den måde det nuværende asylsystem er indrettet, skabes der en voldsom skævvridning af de mange ressourcer, vi bruger på flygtninge og migranter. Vi bruger flere penge på de asylansøgere, som formår at nå Europas grænser med menneskesmuglere, mens vi afsætter langt færre midler til flertallet af verdens allermest udsatte og fattige flygtninge i nærområderne. Det er uholdbart. Og det er dybt uretfærdigt.

 

Download udspillet >> 

 

Derfor har vi sat os i spidsen for en dialog om, hvordan vi får skabt et europæisk asylsystem, der kan håndtere det vedvarende migrationspres på Europas grænser. Et system, der ikke kun hjælper de flygtninge, der har ressourcerne til at nå vores grænser. Og et system der nedbryder menneskesmuglernes forretningsmodel, så ingen kan profitere på, at tusinder af mennesker omkommer i forsøget på at nå Europa.

 

Socialdemokratiets mål er at hjælpe flere og mere. På en måde, hvor vi samtidig passer på vores egne samfund. Og på en måde, hvor vi sikrer, at de midler og de ressourcer vi bruger på verdens flygtninge bliver brugt, så de rækker længst og hjælper flest.

 

Vi mener, Danmark har brug for en sammenhængende og langsigtet udlændingepolitik. Hvor den grundlæggende retning ligger fast, og hvor der ikke konstant ændres på enkeltelementer. Hele vores udspil er et oplæg til diskussion. Vi lytter meget gerne til andres gode ideer. Men vi vil insistere på én ting: Der er behov for et bredt og forpligtende samarbejde om langsigtede løsninger. Danmark har ikke brug for den blokpolitik og splittelse, som historisk har kendetegnet udlændingepolitikken. Tværtimod.

 

Socialdemokratiet står for en udlændingepolitik, der både er retfærdig og realistisk. En udlændingepolitik, der samler Danmark.

Filer:


Retfærdig og realistisk - Ny.pdf
PDF
4 MB
En udlændingepolitik der samler Danmark.pdf
PDF
3 MB