Udlændingepolitik

Retfærdig og realistisk. Danmark har brug for en samlet udlændingepolitik, der både er retfærdig og realistisk, og som kan samle Danmark.

Retfærdig og realistisk: En udlændingepolitik, der samler Danmark

Flygtninge, asyl og integration: En udlændingepolitik der samler Danmark

 

En udlændingepolitik der samler Danmark

I mange år har udlændingepolitikken delt os danskere. Der findes næppe et andet område, hvor fronterne trækkes så hårdt op. Hvor argumenter bliver til angreb. Det er måske forståeligt nok? Udlændingepolitikken betyder meget for, hvilket land vi ønsker at være. Der er store følelser på spil. Og stadig flere oplever, hvad der sker, når integrationen slår fejl.

 

I Socialdemokratiet tror vi ikke på, at vi danskere er så uenige, når det kommer til stykket. Vi vil gerne hjælpe mennesker, der er på flugt. Det er en medmenneskelig pligt. Samtidig er vi også enige om, at der er en grænse for, hvor mange flygtninge og udlændinge der kan integreres i vores samfund. Og det er altafgørende, at integrationen kommer til at fungere bedre.

 

Vi mener, Danmark har brug for en sammenhængende og langsigtet udlændingepolitik. Hvor den grundlæggende retning ligger fast, og hvor der ikke konstant ændres på enkeltelementer. Hele vores udspil er et oplæg til diskussion. Vi lytter meget gerne til andres gode ideer. Men vi vil insistere på én ting: Der er behov for et bredt og forpligtende samarbejde om langsigtede løsninger. Danmark har ikke brug for den blokpolitik og splittelse, som historisk har kendetegnet udlændingepolitikken. Tværtimod.

 

Socialdemokratiet står for en udlændingepolitik, der både er retfærdig og realistisk. En udlændingepolitik, der samler Danmark.

 

Derfor er der brug for en samlet og langsigtet plan. Selvom alle elementerne i vores udspil ikke kan gennemføres med det samme, mener vi, at det er nødvendigt med en holdning og en vilje til grundlæggende at ændre det nuværende system. Og den har vi.

 

Vi svigter vores ansvar for andre mennesker, hvis vi lader det nuværende system fortsætte. Og vi svigter vores egen unikke samfundsmodel, hvis ikke Danmark får kontrollen igen.

 

Download udspillet >> 

 

Udlændingepolitik: Hvorfor er det så svært?

Måske har vi danskere været for hurtige til at dømme hinanden? Man er ikke et dårligt menneske, fordi man ikke ønsker at se sit land blive grundlæggende forandret. Og man er ikke naiv, fordi man gerne vil hjælpe andre til en bedre tilværelse. Langt de fleste vil gerne begge dele: Hjælpe flere og passe på Danmark.

 

Måske er det svært, fordi verden og Danmark faktisk står i en oprigtig vanskelig situation. En ny situation. Historisk mange flygtninge er på flugt. Samtidig er der stadig flere, som ikke er på flugt fra krige og ufred, men som af andre årsager forståeligt søger en bedre tilværelse på vores del af kloden. Klimaforandringerne vil sætte flere mennesker i bevægelse. Og læg dertil at Afrikas befolkning fordobles frem mod 2050.

 

I Danmark har befolkningen forandret sig hurtigt på kort tid. I 1980 havde 1 pct. af den danske befolkning ikke-vestlig oprindelse. I dag er det 8 pct. Det er en udvikling, der er sket over bare én generation.

 

Det danske samfund nyder godt af bidraget fra rigtig mange af dem, der er kommet hertil gennem årene. Som har lært dansk, er i arbejde, deler vores værdier og som kort og godt er danskere. Men desværre er der også for mange, der er kommet til Danmark uden at blive en del af Danmark. 

 

Den udfordring, vi står over for, er ikke midlertidig. Den er kommet for at blive. Det presser vores velfærdsmodel, vores lave ulighed og vores måde at leve på. Det er en svær udfordring, vi står over for. Men vi har håndteret svære udfordringer før. Gennem historien har vi været uenige – også om de store spørgsmål. Men Danmark er bedst, når vi indgår kompromisser og tager de store ryk fremad sammen. Undervisningspligt. Folkepension. Fri og lige adgang til sundhed. Ingen af de beslutninger er gennemtrumfet af et smalt flertal og en splittet befolkning. Derfor står de endnu.

 

Det samme er der brug for, når det gælder udlændingepolitikken. At vi løfter os over de daglige diskussioner. Sætter det lange lys på. Tænker mere på, hvad der både er retfærdigt og realistisk, end hvad der er i partiernes kortsigtede interesse.

 

Så når vi går ind for at ændre opholdskravet for dagpenge eller gør det muligt for børn som Mint, der er kommet i klemme i nogle uigennemsigtige regler om familiesammenføring, at søge om at komme tilbage til sin familie i Danmark, så er det et udtryk for, at selvom vi i Socialdemokratiet fuldt ud går ind for en stram udlændingepolitik, så skal det ramme den rigtige balance.  

 

Kort sagt: En udlændingepolitik, der samler Danmark

 

Download udspillet >> 

 

Vi arbejder for, at man om 30 år kan se tilbage på vores generation af borgere og beslutningstagere og sige, at vi løste vores tids helt store udfordring. At vi fandt de rigtige balancer i svære dilemmaer.

 

For lige så stor en sandhed det er, at vi ikke kan hjælpe alle her i Europa og Danmark. Lige så stor en sandhed er det, at mennesker på flugt skal hjælpes. Og at vilkårene i de fattigste dele af verden grundlæggende skal forbedres, hvis ikke folk skal søge lykken andre steder. Vi kan – og vil – ikke vende verden ryggen.

Filer:


Retfærdig og realistisk - Ny.pdf
PDF
4 MB
En udlændingepolitik der samler Danmark.pdf
PDF
3 MB