Udlændingepolitik

Retfærdig og realistisk. Danmark har brug for en samlet udlændingepolitik, der både er retfærdig og realistisk, og som kan samle Danmark.

Retfærdig og realistisk: En udlændingepolitik, der samler Danmark

Flygtninge, asyl og integration: En udlændingepolitik der samler Danmark

 

En udlændingepolitik der samler Danmark

I mange år har udlændingepolitikken delt os danskere. Der findes næppe et andet område, hvor fronterne trækkes så hårdt op. Hvor argumenter bliver til angreb. Det er måske forståeligt nok? Udlændingepolitikken betyder meget for, hvilket land vi ønsker at være. Der er store følelser på spil. Og stadig flere oplever, hvad der sker, når integrationen slår fejl.

 

I Socialdemokratiet tror vi ikke på, at vi danskere er så uenige, når det kommer til stykket. Vi vil gerne hjælpe mennesker, der er på flugt. Det er en medmenneskelig pligt. Samtidig er vi også enige om, at der er en grænse for, hvor mange flygtninge og udlændinge der kan integreres i vores samfund. Og det er altafgørende, at integrationen kommer til at fungere bedre.

 

Download udspillet >> 

 

Udlændingepolitik: Hvorfor er det så svært?

Måske har vi danskere været for hurtige til at dømme hinanden? Man er ikke et dårligt menneske, fordi man ikke ønsker at se sit land blive grundlæggende forandret. Og man er ikke naiv, fordi man gerne vil hjælpe andre til en bedre tilværelse. Langt de fleste vil gerne begge dele: Hjælpe flere og passe på Danmark.

 

Måske er det svært, fordi verden og Danmark faktisk står i en oprigtig vanskelig situation. En ny situation. Historisk mange flygtninge er på flugt. Samtidig er der stadig flere, som ikke er på flugt fra krige og ufred, men som af andre årsager forståeligt søger en bedre tilværelse på vores del af kloden. Klimaforandringerne vil sætte flere mennesker i bevægelse. Og læg dertil at Afrikas befolkning fordobles frem mod 2050.

 

I Danmark har befolkningen forandret sig hurtigt på kort tid. I 1980 havde 1 pct. af den danske befolkning ikke-vestlig oprindelse. I dag er det 8 pct. Det er en udvikling, der er sket over bare én generation.

 

Det danske samfund nyder godt af bidraget fra rigtig mange af dem, der er kommet hertil gennem årene. Som har lært dansk, er i arbejde, deler vores værdier og som kort og godt er danskere. Men desværre er der også for mange, der er kommet til Danmark uden at blive en del af Danmark. 

 

Den udfordring, vi står over for, er ikke midlertidig. Den er kommet for at blive. Det presser vores velfærdsmodel, vores lave ulighed og vores måde at leve på. Det er en svær udfordring, vi står over for. Men vi har håndteret svære udfordringer før. Gennem historien har vi været uenige – også om de store spørgsmål. Men Danmark er bedst, når vi indgår kompromisser og tager de store ryk fremad sammen. Undervisningspligt. Folkepension. Fri og lige adgang til sundhed. Ingen af de beslutninger er gennemtrumfet af et smalt flertal og en splittet befolkning. Derfor står de endnu.

 

Det samme er der brug for, når det gælder udlændingepolitikken. At vi løfter os over de daglige diskussioner. Sætter det lange lys på. Tænker mere på, hvad der både er retfærdigt og realistisk end, hvad der er i partiernes kortsigtede interesse.

 

Kort sagt: En udlændingepolitik, der samler Danmark

 

Download udspillet >> 

 

Så man om 30 år kan se tilbage på vores generation af borgere og beslutningstagere og om os sige, at vi løste vores tids helt store udfordring. At vi fandt de rigtige balancer i svære dilemmaer. Mellem at løfte et ansvar i verden og løfte et ansvar for Danmark.

 

For lige så stor en sandhed det er, at vi ikke kan hjælpe alle her i Europa og Danmark. Lige så stor en sandhed er det, at mennesker på flugt skal hjælpes. Og at vilkårene i de fattigste dele af verden grundlæggende skal forbedres, hvis ikke folk skal søge lykken andre steder. Vi kan – og vil – ikke vende verden ryggen.

 

Derfor er der brug for en samlet og langsigtet plan. Det er den, som vi giver vores bud på med dette udspil. Vi præsenterer det, vi mener er den ideelle løsning. Der er elementer, som ikke kan gennemføres lige med det samme. Men det hele starter med en holdning og vilje. Og den har vi.

 

Vores udlændingepolitik består af tre elementer:

Antallet har en betydning

Danmark skal have kontrollen igen. Vi vil indføre et loft for, hvor mange nye ikke-vestlige udlændinge der kan komme til Danmark på et år. Så vores boligområder, skoler og arbejdspladser kan følge med. Så vi får en reel mulighed for at integrere dem, der kommer hertil. At de lærer sproget, får et arbejde og tilegner sig vores grundlæggende værdier. Og vi har forslag til, hvordan vi rent faktisk kan håndhæve sådan et loft samtidig med, at vi overholder de internationale konventioner. Vi vil ændre vores asylsystem og bl.a. oprette et modtagecenter uden for Europa. Fremover skal det kun være muligt for flygtninge at få asyl i Danmark som kvoteflygtning gennem FN.

 

Vi skal hjælpe flere

Lige nu lader vi de svageste i stikken; dem der ikke kan eller har råd til at flygte. Men som har mest brug for hjælp. Det er ikke retfærdigt. Vi skal ikke acceptere, at mennesker drukner i Middelhavet eller udsættes for vold og overgreb under deres flugt. Målet må være, at færre er nødt til at flygte, og at flere kan skabe sig en fremtid i deres eget land i stedet for at søge en tilværelse i Europa. Det kan Danmark ikke løse alene, men vi kan gå forrest. Ved selv at fordoble dansk flygtningehjælp til nærområderne. Og ved i EU at stille os i spidsen for et historisk løft af særligt Afrika.

 

Den nye frihedskamp

Socialdemokratiet er og har altid været et frihedsprojekt. Det har handlet om at give stadig flere mennesker muligheden for at forme deres eget liv. Det er i vidt omfang lykkedes gennem uddannelse, fri og lige adgang til sundhed og høj beskæftigelse. Nu står vi over for et nyt kapitel i den frihedskamp: De nye danskere. Ligestilling mellem kønnene skal også gælde for dem. Ret og pligt. At religion altid er underordnet demokratiet. Det kræver et opgør med de normer, der eksisterer i dele af Danmark. Det kræver først og fremmest, at flere bliver en del af det danske fællesskab. Hvor vi deler de samme grundlæggende værdier. Og hvor vi møder hinanden i boligområder og skoler. En 10-årsplan skal sikre, at ingen boligområder, skoler eller uddannelsesinstitutioner i fremtiden har mere end 30 pct. ikke-vestlige indvandrere og efterkommere. Og flere skal bidrage til det danske samfund. Vi vil derfor indføre en pligt til at bidrage i 37 timer om ugen for alle indvandrere på integrationsydelse og kontanthjælp.

 

Download udspillet >> 

 

Er der ting, vi socialdemokrater ikke tidligere har ment? Ja. Verden og samfundet har forandret sig. Og politik er heldigvis ikke støbt i beton. Vi sagde til os selv fra starten: Nu tænker vi forfra, nu tænker vi nyt og nu tænker vi det i en helhed. Det synes vi, vi har fundet med det, vi lægger frem nu.

 

Vi mener, Danmark har brug for en sammenhængende og langsigtet udlændingepolitik. Hvor den grundlæggende retning ligger fast, og hvor der ikke konstant ændres på enkeltelementer. Hele vores udspil er et oplæg til diskussion. Vi lytter meget gerne til andres gode ideer. Men vi vil insistere på én ting: Der er behov for et bredt og forpligtende samarbejde om langsigtede løsninger. Danmark har ikke brug for den blokpolitik og splittelse, som historisk har kendetegnet udlændingepolitikken. Tværtimod.

 

Socialdemokratiet står for en udlændingepolitik, der både er retfærdig og realistisk. En udlændingepolitik, der samler Danmark.

 

Filer:


Retfærdig og realistisk - Ny.pdf
PDF
4 MB
En udlændingepolitik der samler Danmark.pdf
PDF
3 MB