Boliger

Flere billige boliger. Alle danskere skal have mulighed for at bo trygt i en tidssvarende bolig, der er til at betale.


Socialdemokratiet ønsker, at alle danskere skal have mulighed for at få en ordentlig, tidssvarende og sund bolig, hvor man kan bo trygt, og som er i overensstemmelse med ens økonomiske muligheder. Det kræver, at vi har gode almene lejeboliger, så også borgere med en lav indtægt kan bo godt.

En af de største udfordringer, vi står overfor, er manglen på billige boliger. Med flere studerende, flere ældre og flere personer på nedsatte ydelser som følge af kontanthjælpsloft er behovet særligt stort for flere billige almene boliger. Der er derfor brug for, at vi sikrer flere billige boliger.

En anden udfordring er, at for mange boligområder oplever lav beskæftigelse, manglende uddannelse, høj kriminalitet og store sociale problemer blandt beboerne. Og der er boligområder, hvor beboerne føler sig utrygge, og hvor vores politi og brandfolk ikke kan komme uden at rykke talstærkt ud. De boligområder risikerer at udvikle sig til parallelsamfund og ghettoer, hvor samfundets mest udsatte grupper samles. Det er et problem for vores sammenhængskraft. Antallet af udsatte boligområder skal derfor nedbringes.