Ældrepolitik

En tryg og værdig alderdom Vores ældrepolitik er at skabe en værdig og tryg ældrepleje for dem, der skal have hjælp til at klare sig i hverdagen.

Ældrepolitik skal skabe tryghed

En ældrepolitik for de ældre

Nærvær, medbestemmelse og respekt er pejlemærkerne for Socialdemokratiets ældrepolitik.


De mennesker, som har skabt Danmark, skal have en værdig alderdom.


Vi lever lykkeligvis længere og længere, og langt de fleste har gode liv uden ældrepleje.


De ældre, som får svært ved at klare hverdagen selv, skal have den hjælp, de har brug for.


Hvad end de har brug økonomisk støtte med eksempelvis ældrecheck, hjemmehjælp eller en lejlighed på et plejehjem.


I dag mangler der tid og hænder mange steder i vores ældrepleje. Ældre ligger for længe i sengen, maden er for dårlig, demente får ikke tilstrækkelig støtte. Mange er ensomme. Det er ikke godt nok.


Det skal være trygt at blive gammel i Danmark. Socialdemokratiet har tre mål for vores ældrepleje:

 

  1. Mere fællesskab. Mindre ensomhed.
  2. Ordentligt mad, der smager og dufter.
  3. Mere tid til de ældre.

 

En ældrepleje vi kan stole på

Vi er allerede i gang. Socialdemokratiet har sikret bedre hjælp til ensomme ældre i den nyeste satspuljeaftale. Og foreslået, at der bliver ansat flere i ældreplejen, så ingen risikerer at blive glemt eller overset.


Vores ældrepolitik er at skabe tryghed for ældre og deres pårørende.


De seneste år er mange private plejefirmaer gået konkurs. Det skaber utryghed og usikkerhed.


Vi er ikke imod, at private løfter opgaven, så længe kvaliteten er i orden. Men vi skal som samfund stille større krav om, at de dokumenterer en holdbar økonomi og bærer et økonomisk ansvar, hvis det går galt.


De ældre og deres pårørende skal kunne stole på vores ældrepleje. Uanset hvem der leverer den.


Ældrepolitik skal give værdighed og frihed

Socialdemokratiets ældrepolitik satser mere på at hjælpe folk til at kunne selv i længere tid. Forblive herrer i eget liv.


Vi vil investere i træning og alle de hjælpemidler, der findes, som sikrer, at man selv kan komme op af sengen, tage tøj på, spise når man vil, komme i bad, når det passer en, og alle de andre ting, der er rarest at kunne selv.


Langt færre skal vente på, at der kommer nogen forbi fra hjemmeplejen. Det frigiver samtidig tid og hænder i vores ældrepleje, så sosu-hjælperne og sygeplejerskerne kan bruge deres tid på de borgere, der har brug for mere hjælp.


En aktiv ældrepolitik forudsætter ordentlig økonomi

Et samfund kan måles på, hvordan det tager sig af sine ældre. Den nuværende regerings ældrepolitik er et spare-projekt.


De kommende år bliver vi flere ældre. Det er dejligt. Men økonomien følger ikke med. Flere ældre skal have hjælp og pleje for de samme penge. Og i forvejen er der skåret ind til benet mange steder i ældreplejen. Det er ikke godt nok.


I stedet for at sætte sig mål for, hvad der er bedst for de ældre, bliver de ældres hverdag og muligheder med andre ord underlagt en regnearkstankegang.


I Socialdemokratiet har vi en anden tilgang: Ældrepolitik må først som sidst være for de ældre.


Økonomien skal være i orden. Der skal ikke spares på de ældre.


Vi skal udvikle vores ældrepleje og føre en aktiv ældrepolitik, som sikrer værdighed og frihed for dem, det hele handler om. De ældre.

 

Læs mere om Socialdemokratiets vision for den offentlige sektor