Ældrepolitik

En tryg og værdig alderdom Vores ældrepolitik er at skabe en værdig og tryg ældrepleje for dem, der skal have hjælp til at klare sig i hverdagen.

Ældrepolitik skal skabe tryghed

En ældrepolitik for de ældre

Nærvær, medbestemmelse og respekt er pejlemærkerne for Socialdemokratiets ældrepolitik. De mennesker, som har skabt Danmark, skal have en værdig alderdom.

 

Vi lever lykkeligvis længere og længere, og langt de fleste har gode liv uden ældrepleje. De ældre, som får svært ved at klare hverdagen selv, skal have den hjælp, de har brug for. Hvad end de har brug økonomisk støtte med eksempelvis ældrecheck, hjemmehjælp eller en lejlighed på et plejehjem.

 

I de seneste år har der manglet hænder mange steder i vores ældrepleje. Ældre ligger for længe i sengen, maden er for dårlig, demente får ikke tilstrækkelig støtte. I stedet for at fokusere på, hvad der er godt for de ældre, er de ældres hverdag og muligheder blevet underlagt en regnearkstankegang. Mange er ensomme. Det er ikke godt nok.

 

En aktiv ældrepolitik forudsætter ordentlig økonomi. De seneste år er vi blevet flere ældre. Det er dejligt. Men tidligere fulgte økonomien ikke med. Det betød, at flere ældre skulle have hjælp og pleje for de samme penge. I forvejen var der skåret ind til benet mange steder i ældreplejen. Det var ikke godt nok.

 

Derfor har regeringen sat en ny retning. Vi sætter velfærden først. I regeringens første aftale med kommunerne er der sat penge af til, at pengene kan følge med, i takt med at der bliver flere ældre. Faktisk løfter aftalen med kommunerne for 2020 den kommunale økonomi med lige så meget som de foregående fire års aftaler tilsammen! Det giver kommunerne mulighed for at ansætte flere varme hænder i ældreplejen og tid til mere nærvær og omsorg for de ældre.

 

Regeringen har også indgået en bred aftale om at fortsætte en række tiltag i demenshandleplanen, som ellers stod til at udløbe ved udgangen af 2019. Det betyder bedre hjælp og støtte til personer med demens og deres pårørende.

 

Vi skal også se på, hvordan vi kan reducere unødvendig dokumentation i ældreplejen. Det frigiver samtidig tid og hænder i vores ældrepleje, så sosu-hjælperne og sygeplejerskerne kan bruge deres tid på de borgere, der har brug for mere hjælp.

 

De seneste år er mange private plejefirmaer gået konkurs. Det skaber utryghed og usikkerhed. Vi er ikke imod, at private løfter opgaven, så længe kvaliteten er i orden. Men vi skal som samfund stille større krav om, at de dokumenterer en holdbar økonomi og bærer et økonomisk ansvar, hvis det går galt. De ældre og deres pårørende skal kunne stole på vores ældrepleje. Uanset hvem der leverer den.

 

Økonomien skal være i orden. Der skal ikke spares på de ældre. Vi skal udvikle vores ældrepleje og føre en aktiv ældrepolitik, som sikrer værdighed og frihed for dem, det hele handler om. De ældre.

 

Læs mere om Socialdemokratiets vision for den offentlige sektor