Gå til sidens indhold

Historietimen - få et overblik

Hvor kommer vi fra, hvor står vi nu og hvor skal vi hen? Hvis man er klog på fortidens erfaringer, så står man også stærkt overfor fremtidens udfordringer.

Som en service til medlemmerne gennemfører Socialdemokratiet i jubilæumsåret en rækker online ”historietimer”, der sætter fokus på forskellig gennemgående aspekter af partiets historie. Møderne vil have karakter af samtaler mellem Socialdemokratiets historiske konsulent Martin E.O. Grunz og forskellige fagpersoner eller aktører. 

Nedenstående er en oversigt over de ønskede møder og oplægsholdere.

Marts: 150 års kamp for ligeret

Socialdemokratiet havde fra sin stiftelse som erklæret mål at kvinder skulle have lige rettigheder. Ligeretten var også fra begyndelsen et forhold der blev vægtet i organiseringen. 

April: Pest over Europa

Socialdemokratiet stillede sig fra 1920erne skarpt imod de totalitære bevægelser som nazisme og kommunisme. I 1949 var partiet ledende i at Danmark tilsluttede sig forsvarsalliancen Nato. 

Maj: Kommunesocialismen som velfærdens rødder

Da Socialdemokratiet fra 1903 begyndte at opnå flertal i by- og sogneråd, begyndte partiet samtidigt en etablering af kommuneskoler, alderdomshjem, folkeparker og mange andre ”kommunesocialistiske” initiativer som senere blev karakteriseret som velfærd.  

Juni: ”Når de hellige slås, så er fanden løs”

Sagde Th. Stauning. Allerede i Socialdemokratiets første principprogram fra 1876 stod der at ”Religion erklæres for en privatsag”. Siden er folkekirken blevet demokratiseret, men nye religiøse udfordringer er opstået. 

August: Stauning, Hedtoft, Krag eller kaos?

I 1921 blev Anna Stauning dræbt ved en trafikulykke. Hvordan ville Danmarkshistorien have set ud, hvis bilen i stedet havde ramt hendes mand Th. Stauning der cyklede ved siden af? 

September: Peter Sabroes arv – børnenes parti

Peter Sabroe udfoldede sin aktivitet før velfærdssamfundet blev etableret, med metoder der var så effektive at de stadig huskes som socialpolitiske symboler. 

Oktober: Naturens pionerer – i kamp for natur, klima og miljø

Th. Stauning havde naturbeskyttelsen og den frie og lige adgang som hjertesag. I 1971 blev Jens Kampmann verdens første miljøminister og 2020 besluttede regeringen at arbejde for 70% reduktion af drivhusgasser i 2030. 

November: På barrikaderne i 1970’erne

I 1970erne og 80erne begyndte nye politiske bevægelser at organisere ud fra kvindesag, fredssag, og miljøsag. December: Er de røde faner falmet?

Ville Socialdemokratiet oprindeligt et andet samfund med en radikal socialisme? Eller har partiet konsekvent stræbt mod det samfund vi kender i dag? 

Samtalerne vil vare ca. en time og finde sted en hverdag mellem 15 og 21. Partimedlemmerne inviteres gennem S-aktiv.