Gå til sidens indhold

Internationale projekter

Globalt Samarbejde

Socialdemokratiet har siden 2011 været engageret i udviklingen af globale samarbejdsprojekter finansieret gennem DIPD. Det globale projektsamarbejde bidrager til at styrke vores søsterpartier og støtte deres arbejde for en demokratisk udvikling. Projekterne gennemføres i samarbejde med samarbejdspartnere i udviklingslandene, der deler Socialdemokratiets værdier om social velfærd, lighed, inklusion og udvikling af flerparti demokrati. Du kan læse mere om vores projekter på siderne herunder.

Projekterne har en ting til fælles: De kan ikke lade sig gøre uden stærke frivillige kræfter. Igennem de sidste mange år har frivillige socialdemokrater været med til at gøre en forskel ude i verden.

Har du lyst til at være frivillig i vores internationale projekter? Så tøv ikke med at kontakte international konsulent Annette Larsen på annette.larsen@ft.dk eller 61624492.

Bæredygtig, socialdemokratisk udvikling i Asien

I Sydøstasien har demokratiet svære kår. Derfor arbejder organisationen Social Democracy in Asia (Socdem Asia) på at styrke de socialdemokratiske partier i 11 forskellige sydøstasiatiske lande. Det hjælper vi dem med ved at understøtte deres arbejde med udvikling af bæredygtig, socialdemokratisk politik med fokus på social velfærd, grøn omstilling og større opmærksomhed på FN´s verdensmål.

Frem mod 2025 fokuserer vi særligt på de socialdemokratiske partier i Thailand, Malaysia og Filippinerne. Sammen med Socdem Asia og de nationale partier arbejder vi på at udvikle bæredygtig politik og skabe opbakning til socialdemokratiske velfærdsstater. Det gør vi både gennem erfaringsudveksling, studieture, politikudvikling og fokus på FN´s verdensmål og ved at trække på den store viden om velfærdspolitik, som danske politikere og eksperter ligger inde med.

Har du gode ideer eller lyst til at være med til at styrke de socialdemokratiske projekter i Sydøstasien, så kontakt endelig vores internationale konsulent.

Fra sort kul til grøn energi i Bosnien-Hercegovina

Kul er stadig helt afgørende for energisektoren i Bosnien-Hercegovina. Men det vil vores socialdemokratiske søsterparti gerne lave om på. Derfor kigger de mod Danmark og de erfaringer, vi har med at omstille vores energi – blandt andet gennem sol og vind. Sammen forsøger vi at skabe rammerne for, at politikerne og eksperter i Bosnien-Hercegovina kan udvikle en ny strategi for omstillingen fra kul til vedvarende energi.

Det gør vi blandt andet med kyndig ekspertise fra danske politikere og interesseorganisationer.

Styrke kvinder og unge politikeres indflydelse i Nordmakedonien

I Nordmakedonien er kvinder og unge desværre underrepræsenteret. Både i parlamentet, i lokalpolitik og i de politiske partier er andelen af kvinder og unge desværre forsvindende lille. Derfor arbejder vi sammen med vores socialdemokratiske søsterparti i Nordmakedonien for at styrke de unge og kvindernes netværk, kompetencer og muligheder for at få politisk indflydelse.

Det gør vi blandt andet ved at støtte kapacitetsopbygning af det socialdemokratiske ungdomsparti i Nordmakedonien, ved at understøtte netværk for erfaringsudveksling mellem kvinder i politik, og ved at dele vores viden og erfaringer på en skole målrettet kapacitetsopbygning hos kvinder og unge.

Men alt dette kan vi ikke gøre alene. Vi er i høj grad afhængige alle jer ude i partiforeningerne, som har gode erfaringer med involvering af kvinder og unge, træning af nye medlemmer eller kandidater og udvikling af kvinde- eller ungenetværk på tværs af organisationen.

Har du lyst til at være med til at styrke kvinder og unges indflydelse i politik? Så kontakt endelig vores international konsulent.

Et levende lokaldemokrati i Kenya

I Kenya samarbejder vi med Venstre, de Konservative og SF om at styrke det lokale demokrati. Vi er nemlig helt enige om, at et velfungerende demokrati starter og slutter ude hos den enkelte borger. Derfor arbejder vi benhårdt for at styrke de politiske partier i Kenya og det lokale nærdemokrati i fire udvalgte regioner. Det gør vi blandt andet ved af understøtte udvikling af stærke lokalafdelinger, som har fokus på lokale behov for udvikling og ved at støtte det kenyanske folkemøde, som hvert år er en anledning til at borgere og politikere kan diskutere politik, demokrati og menneskerettigheder.

Har du gode erfaringer med lokaldemokratiet, og har du lyst til at dele dem og være med til at styrke de politiske partier i Kenya? Så hører vi meget gerne fra dig.

Kvinder i lokalpolitik

Sammen med Enhedslisten, SF, Radikale Venstre, Venstre og de Konservative har vi udviklet et globalt projekt med fokus på at øge kvinders deltagelse i lokalpolitik. 

Projektet fokuserer på erfaringsudveksling og på gensidig udvikling. Socialdemokratiet støtter politiske partier i Nepal, Filippinerne, Thailand og Malaysia i at udvikle og implementere nye strategier og metoder til at fremme kvinders indflydelse og repræsentation i lokal politik.

Har du lyst til at være med til at fremme kvinders deltagelse i lokalpolitik? Så kontakt vores internationale konsulent.

Rødt-grønt samarbejde i Mongoliet og Filippinerne

Socialdemokratiet og SF har for nyligt startet et projekt i Mongoliet og Filippinerne. Projektet vil bidrage til at styrke og udbygge det politiske partisamarbejde på den grønne og sociale dagsorden. Det sker bl.a. ved at udvikle fælles politikker om grøn udvikling, beskyttelse af miljøet samt forbedring af velfærd og levevilkår.

Projektet udspringer af et ønske om at bidrage til løsninger på de lokale klimaudfordringer og den sociale ulighed for marginaliserede grupper i begge lande. Projektet koordineres gennem SocDem Asia.

Demokratistudie i Asien

Demokratistudiet er et nyligt opstartet projekt, som har fokus på at undersøge, hvordan politiske partier i fremtiden kan bidrage bedst muligt til demokratiudvikling i Asien. Hensigten er, at studiet kan bidrage til at udvikle en strategi for den fremadrettede støtte til udvikling af demokratiet i Asien.

Studiet gennemføres i Thailand, Filippinerne, Malaysia og Myanmar med støtte fra Olof Palme Centret og Socialdemokratiet. Studiet koordineres af SocDem Asia.

Vil du være med i fællesskabet?

Som intromedlem af Socialdemokratiet bliver du en del af et stærkt politisk fællesskab, der arbejder for at sikre solidariteten, styrke velfærden og gennemføre den grønne omstilling.

Meld dig ind i dag og vær gratis medlem til den 31.12 2024.

Bliv gratis intromedlem

Gå til indmeldelse