7. september 2017

Togfonden udvides med 2 milliarder kroner

Den nye sæsons første større politiske aftale er netop blevet indgået af et flertal i Folketinget bestående af Socialdemokratiet, DF, Enhedslisten, Radikale Venstre og SF.


Den nye sæsons første større politiske aftale er netop blevet indgået af et flertal i Folketinget bestående af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti. Partierne har besluttet at udvide Togfonden og tilføre den 2 mia. kr. til finansiering af projekterne i fase 1. Med de nye midler har Togfondens fase 1 i alt godt 15 mia. kr.  

 

Forligspartierne bag Togfonden har også truffet beslutning om linjeføringen for den nye jernbane over Vestfyn. Partierne har lyttet til borgerne og til erhvervslivet på Fyn. På den baggrund har partierne vurderet, at den nordlige løsning bedst tilgodeser lokalområdet. De nye midler til Togfonden vil også dække den ekstra udgift, som er forbundet med den nordlige linjeføring.

 

De nye midler til Togfonden hentes fra frie midler i aftalen om Bedre og billigere kollektiv trafik i perioden frem til 2025, som de samme partier står bag. 

 

Forligskredsen, som udgør et flertal i Folketinget, kræver, at alle projekterne i Togfondens fase 1 bliver afspejlet i finansloven for 2018 samt i budgetoverslagsårene. Forligspartierne pålægger derfor regeringen at ændre finansloven, så forligspartiernes beslutninger er afspejlet heri.

 

- Det er med stor glæde, at vi kan præsentere den politiske sæsons første store aftale. Forligskredens bag Togfonden er fortsat enig om at gennemføre fase 1 og har samtidig truffet en beslutning om linjeføringen over Vestfyn. Nu forventer vi, at regeringen tager flertallets beslutning til efterretning og gennemfører fase 1. Forligspartierne pålægger derfor regeringen at ændre finansloven, så forligspartiernes beslutninger er afspejlet heri, siger Nicolai Wammen, politisk ordfører for Socialdemokratiet og fortsætter:

 

- Forligskredsen har med aftalen sikret ro for borgere og erhvervsliv på Fyn ved at skabe klarhed om den kommende linjeføring for den nye bane. Partierne har lyttet til de lokale borgere og til det lokale erhvervsliv på Fyn. På den baggrund har vi valgt den nordlige linjeføring, da den løsning bedst tilgodeser lokalområdet.

Filer:


Udvidelse af Togfonden.pdf
PDF
130 KB