9. oktober 2015

Bedre velfærd. Nye arbejdspladser

Finanslov Socialdemokratiet er parat til at tage ansvar for Danmark og forhandle en bred aftale om finansloven 2016.

Socialdemokratiet er parat til at tage ansvar for Danmark og forhandle en bred aftale om finansloven 2016.

Det er første finanslov, efter vores økonomi er kommet ud af den mest omfattende krise siden 1930’erne. Og den repræsenterer et afgørende valg for Danmark. 

Skal vi løfte hele Danmark med bedre kernevelfærd, gode arbejdspladser og mere tryghed – gøre Danmark stærkere? Eller skal vi falde for de lette løsninger med uansvarlige topskattelettelser eller offentligt overforbrug uden sammenhæng mellem udgifter og indtægter? 

Vores svar er klart. Vi vil et stærkere Danmark.

Desværre er regeringens finanslovsforslag ikke ambitiøst nok på Danmarks vegne. Vi skal som samfund måles på den dobbelte bundlinje, hvor vi både skaber nye arbejdspladser og styrker de nære fællesskaber ved at udvikle kernevelfærden. 

Med det udgangspunkt opfordrer Socialdemokratiet til bredt samarbejde om den kommende finanslov. Det skal findes gennem konstruktive forhandlinger, ikke ultimative krav.

Socialdemokratiets to hovedprioriteter i finanslovsforhandlingerne er følgende:    

  • Bedre kernevelfærd 
    Socialdemokratiet vil styrke og udvikle velfærdssamfundet. Det er fundamentet for vores fællesskab. Finansloven 2016 skal investere i vores ældrepleje, vores sygehuse og vores børns daginstitutioner. Konkret er der bl.a. behov for flere voksne i daginstitutionerne, en national demensstrategi og prioritering af de kroniske patienter i vores sygehusvæsen.
     
  • Nye arbejdspladser i hele Danmark 
    Danmark står foran et beskedent opsving, som skal styrkes og komme hele landet til gode. Der er behov for en ambitiøs vækstpakke, hvor vi skaber flere private arbejdspladser og gør det nemmere at drive virksomheder. Samtidig skal finansloven 2016 bl.a. investere i efteruddannelse, så ufaglærte opnår kompetencerne til at kunne besætte de nye arbejdspladser.

Det er afgørende for Socialdemokratiet, at enhver ny udgift finansieres ansvarligt. Derfor ønsker Socialdemokratiet blandt andet at annullere forslaget om at genåbne et skattehul for nogle af Danmarks rigeste arvinger, såvel som vi ikke støtter BoligJob-ordningen, der både er dyr og skaber meget få job. 

Det er regeringen – og dermed partiet Venstre – der skal vælge, hvilken finanslov, Danmark fortjener. Skal det være fællesmængden mellem Dansk Folkeparti og Liberal Alliance, der fastlægger kursen fremover? 

Eller skal finansloven være et bredt samarbejde, hvor vi griber mulighederne og løfter hele Danmark med bedre kernevelfærd, gode arbejdspladser og mere tryghed? 

Valget er dit, Lars Løkke. Socialdemokratiet er klar til at forhandle.