Sundhed og psykiatri

Fri og lige adgang. Vi vil have en kræftbehandling i verdensklasse, sikre læger i hele landet og lige adgang til sundhed og sørge for bedre hjælp til mennesker med psykisk sygdom.


For Socialdemokratiet er det en grundsten i vores velfærdssamfund, at alle danskere har fri og lige adgang til behandling af høj kvalitet, hvis de bliver syge. Derfor ønsker vi fortsat at investere i et stærkt offentligt sundhedsvæsen med høj sundhedsfaglig ekspertise, de bedste behandlingsmetoder og kort ventetid.


Kræftbehandling

Det danske sundhedsvæsen skal være førende inden for behandling af kræft, og vi skal være blandt de første til at tage nye og mere effektive behandlinger og lægemidler i brug, så flere danskere kan overleve kræft. Og vi skal styrke forskningen i kræft, så vi kan bane vejen for, at kræft i fremtiden ikke længere er en sygdom, man dør af.

Derfor kæmper Socialdemokratiet for, at kræft opspores tidligere, og for en bedre kræftbehandling.

Socialdemokratiet vil også styrke forebyggelsen af kræft eksempelvis ved at indføre neutrale cigaretpakker, tobak under disken og styrket kontrol med ulovligt salg af tobak til mindreårige, så børn og unge ikke lokkes til at begynde at ryge. Og så skal vi sikre et bedre liv efter kræft med hurtig og god rehabilitering og genoptræning, uanset hvor i landet man bor.


Læger i hele landet

For Socialdemokratiet er det helt afgørende, at alle patienter har lige adgang til sundhed, uanset hvor i landet man bor. I dag er det desværre ikke alle danskere, der har deres egen praktiserende læge tæt på deres hjem. Regeringen er gået til valg på et Danmark i balance. Men når det handler om lige adgang til lægehjælp, uanset hvor i landet man bor, gør regeringen ikke nok. Der er behov for mere handling.

Derfor har Socialdemokratiet blandt andet foreslået, at der uddannes flere praktiserende læger.


Behandlingsgaranti

Socialdemokratiet er optaget af, at alle patienter – uanset om de lider af en fysisk eller psykisk sygdom – hurtigt får at vide, hvad de fejler, og kommer i behandling. Derfor vil vi forkorte ventelisterne, ligesom vi gjorde op med forskelsbehandlingen mellem fysiske og psykiske sygdomme, så udrednings- og behandlingsgarantien nu gælder for alle.


Løft af psykiatrien

Efter at VK-regeringen i 10 år intet gjorde for at ligestille fysiske og psykiske sygdomme eller nedbringe brugen af tvang i psykiatrien, stod vi i spidsen for et løft på 2,2 milliarder kroner af psykiatrien og satte ambitiøse mål for nedbringelsen af tvang. Men vi er langt fra i mål. Derfor vil vi give psykiatrien endnu et markant løft.


Lige adgang til sundhed

Socialdemokratiet kæmper for, at flere skal leve bedre og længere liv, og at danskere med kroniske sygdomme skal have bedre hjælp. Derfor vil vi tage et opgør med den ulighed i sundhed, der betyder, at danske mænd med en lav indkomst lever 10 år kortere end andre. Socialdemokratiet vil derfor bl.a. indføre målrettede, forebyggende sundhedstjek, så vi kan tage eksempelvis kræft og mange kroniske lidelser i opløbet. Et initiativ, som Venstre-regeringen har skåret bort, siden vi sad i regering.