DIPD-projekter

Globalt samarbejde Socialdemokratiet beskæftiger sig lige nu med tre projekter finansieret af Institut for Partier og Demokrati, DIPD.


Vi søger altid nye frivillige til vores projekter. Hvis du har lyst til at engagere dig i projekterne og blive aktiv i det socialdemokratiske solidaritetsarbejde, kan du skrive til Socialdemokratiets internationale konsulent, Iben Merrild: iben.merrild@ft.dk

 

Igangværende projekter

Swaziland – Swaziland Democratic Party

I Swaziland har vi siden efteråret 2012 samarbejdet med Swazi Democratic Party (SWADEPA). SWADEPA arbejder for at indføre demokrati i et af Afrikas sidste enevældige monarkier, hvor politiske partier indtil videre ikke har kunnet stille op til valg.

I Swaziland været har vi været involveret partiprojekter med SWADEPA fra august 2014 til 2017, hvor vi fokuserede på at styrke partiorganisationen, styrke repræsentationen på alle politisk valgte niveauer i Swaziland, fremme ligestilling og marginaliserede gruppers interessevaretagelse i Swaziland, samt styrke alliancer, både internt i demokratibevægelsen i Swaziland og internationalt.

Grundet projektets gode resultater og det langsigtede perspektiv, vi ser i alle vores internationale samarbejder, har vi valgt at forlænge samarbejdet med SWADEPA og indledt et opfølgende partiprojekt, der fortsat skal styrke indsatsen for en demokratisk transition. Socialdemokratiet har derfor et nyt partiprojekt i Swaziland, der løber fra 2018 til 2020, som har til formål at styrke:

 

  1. Interne processer i partiet, herunder involveringen af borgere på det lokale niveau, politikudvikling og kommunikation.
  2. Kvinders repræsentation og involvering af kvinder og unge i partiet.

Partnerskabets overordnede mål er at fremme menneskerettigheder gennem en introduktion af et flerparti demokrati i Swaziland.


Læs mere om SWADEPA.

 

             Swadepa besøger Fælledparken den 1. maj 2018

 

             SWADEPA

SOCDEM Asia - Filippinerne, Nepal og Myanmar

I Asien samarbejder vi med det regionale netværk Social Democracy in Asia (SOCDEM Asia), som har medlemmer fra mere end 12 lande i Syd- og Sydøstasien. I samarbejdet fokuserer vi særligt på partier i de tre lande Filippinerne, Nepal og Myanmar. 

 

Vores samarbejde startede i 2016 med fokus på at skabe bro mellem politikudvikling på det regionale plan i SOCDEM Asia til det nationale plan blandt medlemspartierne. Med inspiration fra netværkets tematikker og processen bag udviklingen af Principprogrammet i Socialdemokratiet fokuserede aktiviteterne især på inkluderende udvikling af progressiv, socialdemokratisk politik på områder som f.eks. sundhed og fred. Det nye projekt fortsætter med et fokus på inkluderende politikudvikling, men med et overordnet fokus på velfærdsstaten, herunder velfærdsmodeller, socialpolitik og socialdemokratisk regeringsførelse.

Projektet med SOCDEM Asia indeholder tre overordnede komponenter, der alle skal styrke netværket i at fremme socialdemokratiske alternativer i regionen ved at styrke: 

  1. SOCDEM Asia som en socialdemokratisk platform ved en nytænkning af den asiatiske velfærdsmodel
  2. Vores partnerpartier i udviklingen af inkluderende politik
  3. SOCDEM Asias kommunikation og fortaler-virksomhed for progressive og socialdemokratiske alternativer i regionen.

Læs mere om SOCDEM Asia


undefined

Vores besøgende fra SOCDEM Asia til Socialdemokratiets kongres 2016.
Her sammen med Mette Frederiksen.
 

 

SocDEM Asia på besøg hos borgmester Christina K. Hansen i Holbæk

SOCDEM Asia-delegationen på besøg på Holbæk Rådhus.
Her sammen med borgmester Christina K. Hansen.

 

Burkina Faso - People's Movement for Progress (MPP)

I september 2018 begyndte vi et nyt partiprojekt med MPP, der løber frem til 2020. MPP blev etableret i 2014 og var centrale i den folkelige opstand mod den tidligere præsident Blaise Compaoré. Siden 2015 har partiet haft regeringsmagten i landet, og det kæmper for en øget demokratisering samt social og økonomisk udvikling i et stadig spædt demokrati.

Vores partiprojekt i Burkina Faso har fokus på at udveksle socialdemokratiske ideer, styrke ledelsen, øge kvinders og unges repræsentation i partiet og på at adressere det demokratiske systems betingelser i et land, der i lang tid har været fastlåst i et diktatur. Projektets fokus kan derfor koges ned til to overordnede komponenter, der vil styrke MPP i deres kamp for en mere socialdemokratisk fremtid i landet, ved at styrke:

 

  1. Partiets organisatoriske processer og socialdemokratiske politikudvikling.
  2. Involveringen og repræsentationen af kvinder og unge i politik.

              

              Foto: Maurice Weiss

                                                     Foto: Maurice Weiss