Gå til sidens indhold

Sundhedsvæsenet tættere på

Nye nærhospitaler, bedre lægedækning og hurtigere hjælp ved akut sygdom

Det danske sundhedsvæsen er et af verdens bedste. Desværre er adgangen til det blevet mere og mere ulige fordelt gennem de seneste årtier. For mange borgere er afstanden til sundhedsvæsenet kun blevet større. Det vil vi rette op på.

Danmark er for lille til store forskelle – derfor vil vi flytte sundhedsvæsenet tættere på borgerne.

For langt til sundhedsvæsenet

Gennem de sidste tyve år er der sket en øget specialisering af sundhedsvæsenet. Det har været afgørende for at kunne tilbyde den bedst mulige kvalitet i behandlingen, når der er tale om alvorlig sygdom. Bl.a. er kræftdødeligheden faldet markant, og vi kan sammenligne os med de lande, som har de bedste resultater. Det er godt.

Men specialiseringen er også kommet med en pris. Mange har fået længere til sygehuset. Hvis du bor i Nakskov eller Grenaa, ligger det nærmeste sygehus ca. 60 km væk. Hvis du bor i Nyborg, er der ca. 30 km til sygehuset i Odense.

Vi vil derfor oprette nye nærhospitaler, hvor kommuner og regioner sikrer sammenhængende tilbud tættere på hjemmet. Det skaber tryghed i hverdagen, at hjælpen er tæt på.

Den almindelige lægedækning skal også forbedres. Det vil vi gøre ved at sørge for, at der kommer flere læger til lægedækningstruede områder. I alle dele af landet skal borgeren have adgang til et lægedækningstilbud med en fast tilknyttet læge tæt på sin bopæl.

Vi vil også styrke den akutte hjælp, så alle, uanset hvor de bor, er trygge ved at kunne få den rette akutte hjælp i tide.

Tre initiativer til et sundhedsvæsen tættere på

  • Nærhospitaler i alle regioner
    Op til 20 nye nærhospitaler, hvor man eksempelvis kan tilbyde borgere med flere kroniske lidelser eller samtidig somatisk og psykiatrisk sygdom et sammenhængende og nært sundhedstilbud.

  • Fast læge tæt på eget hjem - til alle
    Praksispligt for læger, som uddanner sig til speciallæger i almen medicin samt et halvt års forlængelse af praksisforløbet. Dette vil give op mod 290 flere uddannelseslæger i den almene praksis.

  • Hurtigere og bedre hjælp ved akut sygdom
    Styrket akutberedskab med bl.a. ekstra ambulancer, akutlægebiler eller akutbiler, revidering af 112 akutsystem og flere kommunale akutfunktioner i eller tæt på borgernes eget hjem.

Nye nærhospitaler

I nærhospitalet møder borgeren den samme kvalificerede behandling som på sygehuset - bare tættere på sin bopæl. Borgere med fx kronisk sygdom kan få foretaget ukomplicerede undersøgelser eller kontrolbesøg, hvor man fx måler værdier og justerer behandlingen.

Nærhospitalet, der er forbundet med et akutsygehus, kan tilbyde dele af den behandling, der i dag foregår på sygehuset, og som kan rykkes tættere på uden tab af faglig kvalitet.

I nærhospitaler vil borgere også kunne finde kommunale sundhedstilbud og praktiserende læger. I et behandlingsforløb, som involverer flere aktører, kan nærhospitalet tilbyde et mere sammenhængende behandlingstilbud, hvor kontrolbesøget på sygehuset, genoptræningen i kommunen og besøg hos egen læge kan ske under ét tag.

Op til 20 nærhospitaler med sygehusfunktioner, kommunale tilbud og almen praksis

13 lokationer foreslået på tværs af landets fem regioner

Nærhospitalspulje på op til 4 mia. kr. til bygninger, materiel og IT-investeringer

Regioner og kommuner ansøger i fællesskab midler fra nærhospitalspuljen

Bedre lægedækning

For de fleste af os er den praktiserende læge det første ansigt, vi møder i sundhedsvæsenet. Ca. 86 pct. af alle danskere har hvert år kontakt til en alment praktiserende læge. Men nogle steder er der færre valgmuligheder end andre, når det kommer til at vælge læge.

Ca. 115.000 borgere er i dag tilknyttet en udbuds- eller regionsklinik, og ca. 107.000 borgere bor i dag i kommuner, hvor de ikke har valgmuligheder, hvis de skal vælge ny læge. Der er også områder i og omkring de store byer, hvor det er svært at tiltrække læger.

Herudover bor godt 600.000 i områder, som er defineret lægedækningstruede. Med udsigt til flere ældre og borgere med kroniske sygdomme bliver behovet for læger kun større. Derfor er det vigtigt at styrke lægedækningen i hele landet og ikke mindst i områder med lægedækningsudfordringer.

Vi har sikret, at der kan uddannes flere speciallæger i almen medicin. Udsigten til flere læger forventes at medvirke til at løse problemet, hvis fordelingen af læger i landet samtidig styrkes. Det kræver dog aktiv handling at få flere læger til de områder, der gennem flere år har oplevet lægemangel.

Derfor foreslår vi konkrete tiltag, der skal sikre, at alle borgere, uanset hvor de bor, kan få en fast læge tæt på deres hjem.

Praksispligt under speciallægeuddannelsen i almen medicin

Styrket fordeling af uddannelseslæger

Målrettet indsats i områder med lægemangel ved bl.a. licensklinikker

Hurtigere hjælp ved akut sygdom

Alle danskere skal kunne føle sig trygge ved, at hjælpen kommer hurtigt, hvis der er akut behov for den – uanset hvor i landet man bor. Hvis vi rammes af en ulykke, blodprop eller anden akut sygdom, skal ambulancen, akutbilen eller akutlægebilen hurtigt være fremme.

Dette akutte beredskab er løbende blevet udbygget og opkvalificeret med blandt andet flere ambulancer og akutlægehelikoptere. Men der er fortsat forskelle på tværs af landet i forhold til, hvor hurtigt den akutte hjælp når frem.

Derfor ønsker vi at styrke akutberedskabet med ekstra ambulancer, akutlægebiler eller akutbiler i de egne, hvor behovet er størst.

Dette skal kunne mærkes for de borgere, som bor i områder, hvor responstiden i dag er længst.

Tilførsel af 5-10 nye akutberedskaber, så alle borgere uanset bopæl kan være trygge ved, at hjælpen kommer hurtigt

Nedsættelse af en Taskforce for et robust og trygt 112 akutsystem

Flere hjerteløbere i hele landet

Øgede krav til de kommunale akutfunktioner, så langt flere borgere hjælpes i eller tæt på eget hjem

Alle kommuner skal have en direkte adgang til faglig rådgivning fra sygehuset, så flere borgere kan modtage behandling i eget hjem

Vil du være med i fællesskabet?

Som intromedlem af Socialdemokratiet bliver du en del af et stærkt politisk fællesskab, der arbejder for at sikre solidariteten, styrke velfærden og gennemføre den grønne omstilling.

Meld dig ind i dag og vær gratis medlem til den 31.12 2024.

Bliv gratis intromedlem

Gå til indmeldelse