Gå til sidens indhold

Et grønt Danmark

Fra ord til handling 

I årtier har klima-, miljø- og landbrugspolitik været en politisk kampplads. Præget af fløjpolitik og hvor parterne har set hinanden som modspillere fremfor medspillere. For første gang i mere end en generation er det nu lykkedes at samle parterne og gå fra ord til handling. Nu tager vi det første skridt mod et nyt, grønt danmarkskort.

Nedslag i aftalen

 • Verdens første klimaafgift for landbruget
  Der indføres en klimaafgift for landbrugets biologiske processer. Klimaafgiften for landbruget skal begynde på 300 kr. pr. ton CO2e i 2030 stigende til 750 kr. pr. ton CO2e i 2035.

 • Meget, meget mere skov
  Der gives støtte til at rejse skov på 250.000 hektar landbrugsjord frem mod 2045. Det svarer til rundt regnet 20 gange størrelsen på Danmarks nuværende største skovområde, Silkeborgskovene.

 • Udtagning af lavbundsjorde
  Der gives støtte til at udtage 140.000 hektar lavbundsjorde frem mod 2030. Det svarer til mere end 200.000 fodboldbaner.

 • Opkøb af landbrugsjord
  Strategisk jordopkøb med henblik på kvælstofreduktioner.

 • Danmarks Grønne Arealfond
  Der afsættes et historisk højt beløb på omtrent 40 mia. kr. til indsatserne.

Plads til hele Danmark 

Danmark er et lille land, men hvis vi indretter os klogt, er der plads til hele Danmark. Plads til vores natur. Plads til mere skov. Plads til at beskytte vores drikkevand og bekæmpe iltsvind. Plads til, at vores farvande igen kan blive hjem for fisk. Og plads til, at vi forsat producerer flere af verdens bedste fødevarer.

Regeringen og parterne i den grønne trepart, Landbrug & Fødevarer, Danmarks Naturfredningsforening, Fødevareforbundet NNF, Dansk Metal, Dansk Industri og Kommunernes Landsforening, har indgået aftalen om et Grønt Danmark, som vil udgøre det langsigtede grundlag for en historisk omlægning og omstilling af Danmarks arealer og af fødevare- og landbrugsproduktionen i Danmark.

Aftalen leverer konkrete svar på landbrugets klima- og miljøudfordringer og baner samtidig vejen for en historisk omlægning af det danske areal.

Et grønnere danmarkskort

Vi starter allerede nu. Over de næste to årtier vil danmarkskortet blive grønnere. En del af det areal, der i dag bruges til at producere fødevarer, skal i fremtiden være skove, heder, enge, ådale eller moser. Så naturen får mere plads. Konkret vil vi udtage 140.000 hektar lavbundsjorde inkl. randarealer frem mod 2030. Samtidig vil vi rejse 250.000 hektar skov. Hvoraf mere end en tredjedel skal være urørt skov.

Men det er ikke kun til lands, at vi gør Danmark grønnere. For livet under havets overflade er også under pres. Derfor etablerer vi nu et paradigmeskifte i kvælstofindsatsen. En samlet køreplan som skal sikre, at de danske kystvande igen bringes i god økologisk tilstand. Blandt andet ved at oprette op til 10 yderligere kystvandråd. Så vi får livet tilbage i de danske farvande.

Verdens første klimaafgift for landbruget

Som det første land i verden indfører vi også en klimaafgift for landbruget. Det gik vi i Socialdemokratiet til valg på i 2022. Nu leverer vi. Afgiften indrettes, så den er høj nok til at hjælpe omstillingen af dansk landbrug på vej. Og så det samtidig på sigt vil være muligt for de mest klimaeffektive landmænd helt at eliminere den.

Klimaafgiften for landbruget skal begynde på 300 kr. pr. ton CO2e i 2030 stigende til 750 kr. pr. ton CO2e i 2035. Samtidig vil alle landmænd modtage et bundfradrag på 60 procent.

De penge, vi får ind fra en afgift, skal bruges til at hjælpe landmændene med at lave de nødvendige investeringer. På den måde kan Danmark vise vejen for en grøn omstilling af landbruget. Et forbillede for resten af verden. 

Nogle siger det. Vi gør det. 

Det er mindre end fem år siden, at vi satte nogle af verdens mest ambitiøse klimamål. Uden at vide præcis hvordan, vi skulle nå dem.

Men aftale for aftale har vi trukket Danmark i en grønnere retning – uden at sætte sammenhængskraften over styr. Og i dag tager vi det sidste skridt.

Du kan læse hele aftalen her.

Vil du være med i fællesskabet?

Som intromedlem af Socialdemokratiet bliver du en del af et stærkt politisk fællesskab, der arbejder for at sikre solidariteten, styrke velfærden og gennemføre den grønne omstilling.

Meld dig ind i dag og vær gratis medlem til den 31.12 2024.

Bliv gratis intromedlem

Gå til indmeldelse