Gå til sidens indhold

København

Tættere på Københavns Kommune

Danmark er for lille til store forskelle. Vi skal have de samme muligheder og den samme velfærd, uanset om vi bor i de store byer eller i landdistrikterne. Desværre har mange års centralisering haft store konsekvenser. Men centraliseringen er ingen naturlov.

Man skal kunne bo, arbejde og uddanne sig i hele Danmark. Derfor skal vi have uddannelser og arbejdspladser tættere på danskerne. Og man skal kunne stole på, at hjælpen når hurtigt frem, hvis uheldet er ude. Uanset hvor i Danmark man bor.

Det har vi arbejdet for og ændret til det bedre gennem mange af de beslutninger, vi har truffet over de seneste to år. Vi vil ikke nævne dem alle her. Men nedenfor kan du se nogle af dem, som har stor betydning for Københavns Kommune.

Infrastruktur Kollektiv Copyv2

Grøn kollektiv transport

Vi vil styrke den kollektive transport. Både for at skabe gode transportforbindelser i alle dele af Danmark, og for at gøre vores transport mere grøn og klimavenlig.

I København Kommune kommer en lang række anlægsprojekter: VVM-undersøgelse og anlæg af metro til Lynetteholm og Nordøstamager, ombygning af Nordhavn Station, modernisering af København H og området ved Reventlowsgade, øresundsperroner på Ny Ellebjerg Station, tilføjelse af vendespor samt udvidelse af Københavns Lufthavn Station og et overhalingsspor til godstog ved Kalvebod.

Det vil gøre den kollektiv transport endnu mere moderne og tidssvarende, så det for flere mennesker bliver et godt og grønt alternativ.

Miljøzonerv2

Renere luft med nulemissionszoner

Hvert år er luftforurening fra trafikken skyld i, at mange danskere bliver alvorligt syge. Og i værste fald dør for tidligt.

Derfor har regeringen skærpet kravene til partikelfiltre på ældre biler, busser og lastbiler, der kører indenfor miljøzonen i Københavns Kommune.

Og regeringen har givet Københavns Kommune mulighed for at oprette særlige nul-emissionszoner, hvor der kun må køre biler uden forbrændingsmotorer. Det vil give mere ren luft i byen. 

Grøn Off Transportv2

Grøn omstilling af den kollektive trafik

Danmark skal være en grøn stormagt. Der skal tænkes og handles grønt både nationalt og lokalt, når vi skal forbedre klimaet.

Grønne kommunale transportløsninger er en vigtig del af omstillingen. Derfor har regeringen indgået klimasamarbejdsaftaler om grøn kollektiv trafik med udvalgte kommuner, så danskerne får mere grøn kollektiv transport.

I Københavns Kommune skal alle nye busser fra 2020 være nulemissionsbusser, og alle dieselbusser skal inden udgangen af 2025 være omstillet til nulemission.

Klimatilpasningv2

Styrket klimatilpasning

Stigende vandstand i havet, flere skybrud og flere oversvømmelser fra vandløb. Det er advarslen i klimaprognoserne.

Oversvømmelserne, som på det seneste har ramt flere steder i Danmark, understreger, hvor vigtig klimatilpasning er. Og hvor svært det er at styre naturens kræfter.

Derfor har vi nu kortlagt de særligt oversvømmelsestruede områder og givet Københavns Kommune et vigtigt værktøj til at beskytte borgerne og boligområder, hvor risikoen for oversvømmelse er stor.

Velfærd Ældrev2

Velfærd først

Velfærden skal sættes først. Derfor har regeringen med en række aftaler sikret flere penge til den nære velfærd i kommunerne – særligt med fokus på børn og ældre.

Regeringens tre aftaler med kommunerne har givet flere penge til velfærd end de foregående ti års aftaler tilsammen.

Københavns Kommune har over de seneste to år kunne løfte velfærden med 2.959 millioner kroner. Så der er flere penge til værdig ældrepleje, gode daginstitutioner og en stærk folkeskole.

Boligerv2

Flere og grønnere boliger

Vi vil over de kommende år bruge 30 milliarder kroner på at renovere almene boliger. Alene i København Kommune vil vi bruge mindst 2.462 millioner kroner på at renovere 6.634 boliger.

Det er godt for de omkring én million danskere, som bor i en almen bolig, og som nu kan se frem til forbedringer.

Og det er godt for klimaet, når der udskiftes vinduer, isoleres bedre eller oliefyret bliver skiftet ud til fordel for noget mere klimavenligt.

Mere Skovv2

Mere skov tæt på hovedstaden 

Flere borgere i Københavns Kommune skal have grønne åndehuller. Derfor har regeringen sørget for, at der plantes op til 200 hektar ny statslig skov i hovedstadsområdet.

Skove er et værdifuldt rum, som bruges af mange mennesker og fællesskaber, og bynær skov giver en mere mangfoldig natur i byerne.

De nye skove skal plantes på arealer, hvor potentialet for øget biodiversitet er størst, og hvor tilgængeligheden til grønne områder i dag er mindst.

Idræt Copyv2

Flere idrætsfaciliteter

Alle børn, unge og voksne skal have nem og god adgang til at deltage i idrætsaktiviteter. Det er desværre ikke altid tilfældet i dag for mange københavnere.

Her skal hvert enkelt idrætsanlæg i gennemsnit deles af 1.400 københavnere, mens det tal blot er 470 personer i resten af landet. Den skævhed mener vi, at der skal rettes op på.

Derfor har vi foreslået, at København og Frederiksberg hvert år får mulighed for at øge investeringerne i idrætsfaciliteter med 1 mia. kr. frem til 2030.

Overnatning I Skovv2

Adgang til gratis overnatning i danske skove

Oplevelser i det fri er en kilde til livskvalitet for rigtig mange danskere. God adgang til naturen er afgørende for, at børn, unge og voksne kan få gode friluftsoplevelser og samtidig lære at tage vare på vores fælles natur.

Derfor har vi udvidet muligheden for gratis overnatning i 77 nye statsskove i hele Danmark, hvor man frit må slå sit telt op for en nat.

Blandt andet kan man nu overnatte i Fasanskoven i København Kommune.

Nattelivaszonerv2

Mere tryghed i nattelivet

Det skal være trygt at opholde sig i nattelivet i Københavns Kommune. Selvom langt de fleste godt kan finde af at have en hyggelig aften i byen, kan der være enkelte personer og grupper, som skaber utryghed.

Derfor har vi styrket politiets muligheder for at holde dømte voldsmænd væk fra eksempelvis Gothersgade, Vestergade, Vesterbrogade og Kødbyen.

I fremtiden vil politiet have mulighed for at oprette nattelivszoner, så dømte voldsmænd har forbud mod at opholde sig i nattelivet.

Infrastruktur Motorvej Copyv2

Bedre infrastruktur

Danmark skal bindes endnu stærkere sammen. Derfor har vi vedtaget en stor infrastrukturplan. Over de kommende år skal der investeres mange milliarder kroner i veje, cykelstier, kollektiv transport og i at bekæmpe vejstøj.

Også i Københavns Kommune, hvor vi investerer i øget kapacitet og støjreduktion på Motorring 3 og udvidelse af Øresundsmotorvejen.

Det vi gør hverdagen nemmere for danskere og danske virksomheder, som skal bruge mindre tid i hverdagen på at holde i kø på vejene.

Mød vores borgmester­kandidat

Sophie Hæstorp Andersen

Overborgmesterkandidat

Københavns Kommune

Se mere

I 150 år har Socialdemokratiet arbejdet for et bedre Danmark. Det arbejde starter og slutter lokalt.

Socialdemokratiet kæmper for, at vi også i fremtiden skal være et land med tillid og sammenhængskraft. Vi tror på, at det er styrken af vores fællesskaber og vores vilje til at bruge dem, der afgør vores fremtid. 

Vil du være med til at skabe et Danmark, der kan mere? Så sæt dit kryds ved Socialdemokratiets borgmesterkandidat i Københavns Kommune ved kommunalvalget tirsdag den 16. november.

Vil du være med i fællesskabet?

Som intromedlem af Socialdemokratiet bliver du en del af et stærkt politisk fællesskab, der arbejder for at sikre solidariteten, styrke velfærden og gennemføre den grønne omstilling.

Meld dig ind i dag, og vær gratis medlem til den 31.12.2021.

Bliv gratis intromedlem

Gå til indmeldelse