Gå til sidens indhold

Frederiksberg

Tættere på Frederiksberg Kommune

Danmark er for lille til store forskelle. Vi skal have de samme muligheder og den samme velfærd, uanset om vi bor i de store byer eller i landdistrikterne. Desværre har mange års centralisering haft store konsekvenser. Men centraliseringen er ingen naturlov.

Man skal kunne bo, arbejde og uddanne sig i hele Danmark. Derfor skal vi have uddannelser og arbejdspladser tættere på danskerne. Og man skal kunne stole på, at hjælpen når hurtigt frem, hvis uheldet er ude. Uanset hvor i Danmark man bor.

Det har vi arbejdet for og ændret til det bedre gennem mange af de beslutninger, vi har truffet over de seneste to år. Vi vil ikke nævne dem alle her. Men nedenfor kan du se nogle af dem, som har stor betydning for Frederiksberg Kommune.

Grøn Off Transportv2

Grøn omstilling af den kollektive trafik

Danmark skal være en grøn stormagt. Der skal tænkes og handles grønt både nationalt og lokalt, når vi skal forbedre klimaet.

Grønne kommunale transportløsninger er en vigtig del af omstillingen. Derfor har regeringen indgået klimasamarbejdsaftaler om grøn kollektiv trafik med udvalgte kommuner, så danskerne får mere grøn kollektiv transport.

I Frederiksberg Kommune skal alle nye busser være nulemissionsbusser, og dieselbusser skal helst i 2025 være udfaset. I år 2030 skal alle kommunale køretøjer desuden køre på CO2-neutrale drivmidler, og alle borgere på Frederiksberg skal senest i 2025 have mulighed for at lade deres elbil højst 250 meter fra deres bolig.

Miljøzonerv2

Renere luft med nulemissionszoner

Hvert år er luftforurening fra trafikken skyld i, at mange danskere bliver alvorligt syge. Og i værste fald dør for tidligt.

Derfor har regeringen skærpet kravene til partikelfiltre på ældre biler, busser og lastbiler, der kører indenfor miljøzonen i Frederiksberg Kommune.

Og regeringen har givet Frederiksberg Kommune mulighed for at oprette særlige nul-emissionszoner, hvor der kun må køre biler uden forbrændingsmotorer. Det vil give mere ren luft i byen. 

Idræt Copyv2

Flere idrætsfaciliteter

Alle børn, unge og voksne skal have nem og god adgang til at deltage i idrætsaktiviteter. Det er desværre ikke altid tilfældet i dag for mange københavnere.

Her skal hvert enkelt idrætsanlæg i gennemsnit deles af 1.400 københavnere, mens det tal blot er 470 personer i resten af landet. Den skævhed mener vi, at der skal rettes op på.

Derfor har vi foreslået, at København og Frederiksberg hvert år får mulighed for at øge investeringerne i idrætsfaciliteter med 1 mia. kr. frem til 2030.

Mere Skovv2

Mere skov tæt på hovedstaden 

Flere borgere i Frederiksberg Kommune skal have grønne åndehuller. Derfor har regeringen sørget for, at der plantes op til 200 hektar ny statslig skov i hovedstadsområdet.

Skove er et værdifuldt rum, som bruges af mange mennesker og fællesskaber, og bynær skov giver en mere mangfoldig natur i byerne.

De nye skove skal plantes på arealer, hvor potentialet for øget biodiversitet er størst, og hvor tilgængeligheden til grønne områder i dag er mindst.

Velfærd Ældrev2

Velfærd først

Velfærden skal sættes først. Derfor har regeringen med en række aftaler sikret flere penge til den nære velfærd i kommunerne – særligt med fokus på børn og ældre.

Regeringens tre aftaler med kommunerne har givet flere penge til velfærd end de foregående ti års aftaler tilsammen!

Frederiksberg Kommune har over de seneste to år kunne løfte velfærden med 289 millioner kroner. Så der er flere penge til værdig ældrepleje, gode daginstitutioner og en stærk folkeskole.

Nattelivaszonerv2

Mere tryghed i nattelivet

Det skal være trygt at opholde sig i nattelivet i Frederiksberg Kommune. Selvom langt de fleste godt kan finde af at have en hyggelig aften i byen, kan der være enkelte personer og grupper, som skaber utryghed.

Derfor har vi styrket politiets muligheder for at holde dømte voldsmænd væk fra andre festende i Frederiksbergs gader, hvor der er mange beværtninger.

I fremtiden vil politiet have mulighed for at oprette nattelivszoner, så dømte voldsmænd har forbud mod at opholde sig i nattelivet.

Mød din borgmester

Michael Vindfeldt

Borgmester

Frederiksberg Kommune

Se mere

I 150 år har Socialdemokratiet kæmpet for et bedre Danmark. 

Vi tror på, at det er styrken af vores fællesskaber og vores vilje til at bruge dem, der afgør vores fremtid.

Og vi arbejder for, at vi også i fremtiden skal være et land med tillid og sammenhængskraft. 

Det arbejde starter og slutter lokalt. Også i Frederiksberg Kommune. 

Vil du være med i fællesskabet?

Som intromedlem af Socialdemokratiet bliver du en del af et stærkt politisk fællesskab, der arbejder for at sikre solidariteten, styrke velfærden og gennemføre den grønne omstilling.

Meld dig ind i dag og vær gratis medlem til den 31.12.2022.

Bliv gratis intromedlem

Gå til indmeldelse