Susanne Due Kristensen, Hillerødkredsen

"Jeg er tidligere elitesvømmer."

Susanne Due Kristensen, opstiller for Hillerødkredsen

59 år

Bor i Hillerød Kommune

Uddannelse:

 • Specialuddannet Sygeplejerske
 • Diplom i hhv. Ledelse og Uddannelse
 • Master i Uddannelse og læring

Beskæftigelse:

 • Hjemmesygeplejerske

 

POLITISK ERFARING 

 • Medlem af Region Hovedstaden 8 år

 • Formand for Social- og Psykiatriudvalget Region Hovedstaden, medlem af trafikudvalget, politisk følgegruppe NNH

 • Medlem af Danske regioner

 • Speciallægelandssamarbejdsudvalget, Ældreboligkommissionen

 • Medlem af Hillerød Byråd 16 år

 • Formand for Folkeoplysningen, Medlem af udvalget for Omsorg og livskraft, Børne- ungeudvalget, bestyrelsen for Hillerød forsyning

 

HVEM ER JEG?

Jeg er sygeplejerske med erfaring fra psykiatrien, somatikken og botilbud. Jeg er gift med Klaus, har to børn og bor i en andelsbolig syd for Hillerød by. Jeg er et meget aktivt og energisk menneske, der oftest når de mål, jeg sætter mig. Og så elsker jeg at uddanne mig og lære nyt. Jeg bruger rigtigt meget tid på politik og på at besøge regionens hospitaler og botilbud. Dialogen med medarbejderne, brugerne og deres netværk er en uvurderlig inspirationskilde i det politiske arbejde. Frie øjeblikke nydes med familien og venner, på at fiske, kokkerere eller på at give den gas som ”handywoman”.

 

MIN POLITIK

Politisk er jeg især optaget af, at psykiatriområdet udvikles med fokus på det, der giver liv, heler og styrker. Mere forskning og uddannelse skal styrke behandlingen, forebygge sygdom, misbrug og brugen af tvang. Tid til nærvær og aktivitet, gode overgange og sammenhæng i patientforløbene bidrager ligesom dialogen med brugernes netværk, civilsamfundet og kommunerne til trygge udskrivelser og gode recoveryforløb.

Vi skal prioritere grøn omstilling og fremme den kollektive transport. Det styrker vores klima og miljø og skåner liv, når vi reducerer røg, støj og møg.

Unges uddannelse er endnu en hjertesag. En gennemført uddannelse styrker unges selvtillid og tro på fremtiden, forbedrer deres eksistensgrundlag og sikrer dem indflydelse.

 

MINE MÆRKESAGER

 • Et sundhedsvæsen og en psykiatri med fokus på det, der giver liv, heler, og styrker sammenhæng og tryghed for alle brugere og deres pårørende før, under og efter indlæggelse.

 • En grøn og bæredygtig samfundsudvikling med fokus en sammenhængende grøn kollektiv trafik.

 • At styrke unges uddannelse og uddannelsesmuligheder.

 

FØLG MIG PÅ

Facebook: www.facebook.com/susanne.d.kristensen/

Instagram: www.instagram.com/susanne.d.kristensen/

Twitter: www.twitter.com/SkrSusanne  

Hjemmeside: www.susanne-kristensen.dk