Mette Simonsen, Bispebjergkredsen

"I mit barndomshjem er jeg opvokset med røde vægge i stuen, og vi går altid til venstre om juletræet. I 2020 kunne vi ikke gå rundt om juletræet og hørte derfor i stedet Skipper Klements Morgensang, mens vi så på det."

Mette Simonsen, opstiller for Bispebjergkredsen

32 år            

Bor i København, Nordvest

Uddannelse:

  • Socialrådgiveruddannelse på Den Sociale Højskole Odense afsluttet 2012

Beskæftigelse:

  • Socialrådgiver på Børn og unge-området

 

POLITISK ERFARING          

  • Tidligere aktiv i ungdomspolitik

 

HVEM ER JEG?

Jeg tror på, at alle mennesker har ret til hjælp, når man befinder sig en svær situation. Derfor er jeg i dag tillidsrepræsentant på min arbejdsplads, og derfor opstiller jeg til regionsrådet. Jeg vil gerne sikre, at alle, som har brug for hjælp, også har adgang til den. Mit særlige fokus er på børn og unge, som har behov for psykiatrisk hjælp.

Jeg nyder forandringer, og jeg formår at være nytænkende og nyskabende, fordi jeg fokuserer på brugbare løsninger.  

Jeg slapper af ved at opleve verden, hvor jeg prøver at forstå kulturer, leveformer, sociale problemer m.m. i de forskellige verdensdele.

 

MIN POLITIK

Jeg har altid haft en politisk interesse i mig. Jeg har altid tænkt i, hvordan samfundet kan skabe politiske løsninger, som øger menneskets livskvalitet samtidig med at være økonomisk ansvarligt. 

Qua mit arbejde i det kommunale regi har jeg set mange børn og unge, som har været igennem udredninger, indlæggelser og forskellige former for testning i psykiatrien. Fælles er, at de ikke får det bedre, og tiden går, imens psykiatrien beskriver, diagnosticerer og kommer med deres anbefalinger til videre kommunale indsatser. Dette kan give anledning til diskussioner mellem psykiatri og kommune i forhold til behandlingsansvaret.

 

MINE MÆRKESAGER

  • Samrådsmøde med det formål at planlægge en fælles proces, hvor regionen og kommunen arbejder sammen og sideløbende.

  • Mere fleksibilitet mellem indsatser i forbindelse med indlæggelse og ambulant behandling.

  • En indgang, hvor borgere med flere diagnoser kan blive tilknyttet til en koordinator, som samler læger, socialrådgivere, psykologer om borgeren.

 

FØLG MIG PÅ

Facebook: www.facebook.com/Mette-Simonsen-Kandidat-til-Regionsr%C3%A5det-109050757806192