Leila Lindén, Bornholms kredse

"Gennem hele min ungdom vandt jeg mange sølvskeer, bægre og medaljer i standarddanse i Sydjyske Mesterskaber sammen med min dansepartner Poul."

Leila Lindén, opstiller for Bornholms kredse

76 år

Bor på Bornholm

Uddannelse:

 • Sygeplejerske
 • Specialuddannet anæstesi/intensivsygeplejerske
 • Flere forskellige lederuddannelser, bl. a. diplomuddannelse i ledelse fra DSH, Århus Universitet
 • Master of Public Administration, MPA, fra CBS i København

Beskæftigelse:

 • Tidligere anæstesisygeplejerske på Centralsygehuset i Hillerød
 • Tidligere ansat i lederstillinger på alle ledelsesniveauer i hospitalsvæsenet, bl. a. sygeplejedirektør på Rigshospitalet og sundhedsdirektør i Bornholms Regionskommune

 

POLITISK ERFARING

 • 1. suppleant til Folketinget for Bornholms Amt (1980-1982)

 • Regionsrådsmedlem i Region Hovedstaden siden 2006

 • Gruppeformand for den socialdemokratiske gruppe (2006-2017)

 • Ordfører på hospitalsområdet

 • Næstformand for Sundhedsudvalget siden 2017

 • Forretningsudvalgsmedlem siden 2014

 • Politisk formand for hospitalsbyggerierne på Rigshospitalet siden 2014

 • Kommunalbestyrelsesmedlem (2010-2014)

 • Socialudvalgsformand i Bornholms Regionskommune

 • Folketingsudpeget dommer i Rigsretssagen mod forhenværende Justitsminister Erik Ninn-Hansen (1993-1995)

 

HVEM ER JEG?

Selvom jeg har arbejdet i hospitals- og sundhedsvæsenet hele mit voksenliv, er jeg bevidst om, at jeg ikke ved alt. Det er vigtigt altid at lytte til andres oplevelser, viden og erfaringer.

Men min uddannelse, mit arbejde og mine erfaringer er en god ballast for mit arbejde i regionen. Min barndom, skolegang og opvækst som arbejderbarn fra Vejles Vestby har også skærpet mit politiske engagement.

I mit private liv er jeg gift med Niels, som er journalist. Vi har fem voksne børn og deler livet mellem vores to adresser: En lejlighed i Rønne på Bornholm og en lejlighed på Østerbro i København.

 

MIN POLITIK

Den viden og erfaring, jeg har fra mit livslange arbejde i hospitals- og sundhedsvæsenet, bruger jeg i mit politiske arbejde.

Jeg har set megen ulighed i sundhed, og hvordan mennesker med god uddannelse og gode livsvilkår lever længere og bedre end folk uden uddannelse.

At tage ansvar, være troværdig og bruge sund fornuft – samt at turde stille både ”dumme” og frække spørgsmål og komme på banen med holdninger og værdier - er væsentligt i politik.

Det er afgørende for mig at lytte til og handle på de henvendelser, jeg som politiker får fra patienter, pårørende og borgere – folk, der regner med én.

Der findes næppe en familie i Danmark, der ikke har brug for hospitals- og sundhedsområdet, og da skal vi politikere være der for dem.

 

MINE MÆRKESAGER

 • Fri og lige adgang til sundhedsvæsenet for alle.

 • At vi som politikere tør stille spørgsmål, handle på svarene og vise vores holdninger og værdier i handling.

 • At sikre større sammenhæng i behandlingsforløb, både internt i hospitalsvæsenet, men også mellem hospitaler og kommuner.

 

FØLG MIG PÅ

Facebook: www.facebook.com/leila.linden.7

Hjemmeside: www.abornholm.dk