Leif Grønvold Jensen, Sundbyvesterkredsen

"Jeg går en tur på en time hver dag."

Leif Grønvold Jensen, opstiller for Sundbyvesterkredsen

67 år

Bor i  København S, Islandsbrygge                   

Uddannelse:

 • Cand. scient. Pol.  (Statskundskab)

Beskæftigelse:

 • Tidligere privatansat konsulent
 • Tidligere underviser
 • Tidligere chef og direktør i den offentlige sektor

 

POLITISK ERFARING

 • Formand for Frit Forum Nykøbing F.

 • Medlem af Frit Forum og DSUs forretningsudvalg

 • Næstformand i 14. kreds København

 • Bydelsborgmester i Kongens Enghave   

 

HVEM ER JEG?

Margit og jeg har været kærester siden 1990. Vi bor på Islands Brygge og anvender, sammen med venner, en stor del af fritiden med deltagelse i Københavns musik-, teater-, undervisnings- og foredragstilbud. Vi kommer også en del i Marielyst på Falster, hvor vi har et sommerhus.

 

MIN POLITIK

Jeg vil arbejde for mindre ulighed i sundhedsvæsenet, så personer med en kort uddannelse ikke mærker større konsekvenser af deres sygdom og dør tidligere end personer med en videregående uddannelse.

Jeg ønsker et sammenspil mellem regionen og kommunerne med det formål at forbedre patientforløbene ved udskrivning og forebygge indlæggelser. Jeg vil arbejde for, at der afsættes ressourcer til, at alle patientforløb mellem kommunerne og regionens sundhedstilbud håndteres effektivt og omsorgsfuldt.

Den vigtigste forudsætning for et godt samfund er, at befolkningen er sund og rask. Det er derfor afgørende, at midlerne til sundhedssektoren stødt øges i takt med konsekvenserne af, at befolkningen bliver ældre med dertilhørende sygdomme og udgifter.

 

MINE MÆRKESAGER

 • Mindre ulighed i sundhed og sygdom.

 • Styrkelse af samspillet mellem Region Hovedstaden og kommunerne.

 • Forøgelse af bevillingerne til sundhedsvæsenet i takt med udviklingen i udgiftspresset.

 

FØLG MIG PÅ

Facebook: www.facebook.com/profile.php?id=100014403168848