Jens Peter Steensen, Rudersdalkredsen

"Jeg aftjente min værnepligt som læge i redningshelikopteren på Flyvestation Værløse. Jeg husker naturligvis tydeligt redningsaktioner og patienttransporter samt koncentrationen og intensiteten i samarbejdet, når det gjaldt. Men jeg husker også den fantastiske oplevelse, det var at flyve hen over det dejlige Danmark i al slags vejr i få hundrede meters højde."

Jens Peter Steensen, opstiller for Rudersdalkredsen

71 år                                  

Bor i Rudersdal

Uddannelse:                   

 • Læge fra København Universitet
 • Videreuddannet speciallæge i samfundsmedicin
 • Master of Public Health fra CBS

Beskæftigelse:                

 • Pensioneret (med deltidsfunktioner uden for hovedstadsområdet)
 • Tidligere læge på hospitaler i København og Næstved
 • Tidligere afdelingsleder ved Institut for Sundhedsvæsen (i dag VIVE), planlægningschef i Vestsjællands Amt og udviklingschef på Rigshospitalet
 • Tidligere lægelig direktør og adm. direktør ved sygehusene i Storstrøms Amt
 • Tidligere lægelig direktør ved Odense Universitetshospital
 • Tidligere overlæge i Sundhedsstyrelsen

 

POLITISK ERFARING                 

 • Formand for Rudersdal socialdemokratiske forening fra 2020

 • Medlem af bestyrelsen for Rudersdal socialdemokratiske forening siden 2019

 • Centrale poster i de medicinske studenterorganisationer, Foreningen af yngre læger, Lægeforeningen og AC 1973-84

 

HVEM ER JEG?

Jeg er gift med Lene, der er uddannet sygeplejerske og journalist. Vi i bor i Holte med en kærlig, men dårligt opdraget irsk terrier. Jeg er far til tre børn og morfar/farfar til otte børnebørn. Jeg nyder familietid og at cykle rundt i naturen i Nordsjælland.

Politik vækker mit ”retfærdighedsgen”. Der er meget på sundhedsområdet, der skal forbedres i de kommende år. Det vil jeg gerne yde en aktiv, politisk indsats for; ikke mindst for den ældre del af befolkningen. Jeg føler, at jeg har en god ballast fra mange års beskæftigelse i sundhedsvæsenet på alle niveauer og fra forskellige dele af landet.

 

MIN POLITIK

Det offentlige sundhedsvæsen med fri og lige adgang er en af velfærdssamfundets grundpiller, og det er afgørende at bevare dette gode for hele befolkningen.

Systemet er under stigende pres. Der skal fortsat prioriteres, omstruktureres, og driften skal tilpasses. Men de grundlæggende principper må ikke antastes.

Behandling og service skal være let tilgængelig, topmoderne og af høj kvalitet. Der skal mere fokus på patienternes erfaringer, oplevelser og synspunkter. Der skal sikres sammenhæng mellem sygehus og indsats i hjemmene og kommunerne både før og efter indlæggelse eller ambulant forløb.

Der er brug for systematik i indsatsen mod ulighed. Regionen skal i samarbejde med fagspecialister skabe et grundlag for konkrete og langsigtede indsatser. 

 

MINE MÆRKESAGER

 • Fri og lige adgang til et sundhedsvæsen, der fagligt og servicemæssigt er helt fremme i front

 • Mere fokus på patienternes oplevelser og synspunkter

 • Systematik og målrettethed i indsatsen for at forbedre dårligt stillede gruppers sundhed og brug af sundhedsvæsenet