Bestyrelsen

I nyhederne kan du læse om kommende møder i regionsbestyrelsen.


 

Regionsbestyrelsen består af forretningsudvalget og én repræsentant fra hver af den 28 partikredse i Region Hovedstaden samt et medlem udpeget af DSU. I regionsbestyrelsesmøderne deltager også de socialdemokratiske medlemmer af Regionsrådet samt medlemmer af Folketinget valgt i regionen.