Repræsentantskab, bestyrelse og forretningsudvalg


Partiorganisationen i Region Hovedstaden ledes af et repræsentantskab, der mødes en gang årligt. Mellem repræsentantskabsmøderne mødes regionsbestyrelsen fire gange årligt og drøfter overordnede organisatoriske og politiske spørgsmål. Forretningsudvalget mødes en gang om måneden og varetager den daglige ledelse af regionsorganisationen.

 

Her har vi også sat partiets øverste myndighed Kongressen, der mødes en gang hvert år i september måned.

 

Socialdemokratiet Region Hovedstaden

 

Svend Aukens Plads 11 A

2300 København S

+45 42 733 763

www.socregh.dk

facebook

 

Filer: