Socialdemokratiet Region Hovedstaden


Region Hovedstaden er partimæssigt den største af landets fem regioner. Til gengæld er regionen arealmæssigt den mindste. Regionen rummer ca. 30 procent af alle medlemmer af Socialdemokratiet.


Regionsorganisationens opgave er at fremme Socialdemokratisk politik og politiske ideer. 
Regionsorganisationen står for opstilling af kandidater til EU-valgene og til regionsrådsvalgene i Region Hovedstaden. Regionsorganisationen er samtidig grundlaget for repræsentationen i Socialdemokratiets hovedbestyrelse, der har den overordnede politiske og organisatoriske ledelse af Socialdemokratiet imellem partiets kongresser. 

 

Der er tre niveauer i Socialdemokratiet; partiforeninger, kredse og regioner. 

 

En partiforening dækker et geografisk område inden for en kommune. Der kan være en eller flere partiforeninger i en kommune. Er der flere, samarbejder disse om opstilling af kandidater til kommunalbestyrelsen i en fællesledelse. Som medlem af Socialdemokratiet er man knyttet til en partiforening og det er her man udøver sin primære indflydelse.

 

Ledelsen af partiforeningen vælges på en generalforsamling.

 

En kreds dækker en opstillingskreds til Folketinget og består af én eller flere partiforeninger. Der hvor der kun er en partiforening i kredsen, har man ofte slået de to enheder sammen med benævnelsen kreds. Kredsen opstiller en kandidat til Folketinget.

 

Ledelsen af en kreds vælges på en generalforsamling for alle medlemmer i kredsen eller af et repræsentantskab hvis medlemmer er valgt på partiforeningernes generalforsamlinger.

 

En region består af kredsene i den pågældende region. Regionen opstiller kandidater til regionsrådet og til Europa-Parlamentet. Regionen vælger også medlemmerne af partiets hovedbestyrelse, der har den overordnede politiske og organisatoriske ledelse af Socialdemokratiet imellem partiets kongresser. 

 

Den daglige ledelse af en region (forretningsudvalget) vælges på et repræsentantskabsmøde bestående af delegerede valgt af partiforeningerne og kredsene. Bestyrelsen er sammensat af forretningsudvalget og kredsformændene i regionen.

 

Den øverste ledelse af partiet er kongressen. De delgerede til kongressen vælges af partiforeningerne og kredsene.

.

Der er 28 opstillingskredse til Folketinget i Region Hovedstaden. Der er 29 kommuner, hvoraf Socialdemokratiet sidder på borgmesterposten i en pæn del af kommunerne.

 

Har du lyst til og være med? Så læs bare hende. 

 

Ønsker du at modtage vores nyhedsbrev? Så kan du tilmelde grave hende. 

Du kan læse mere om Socialdemokratiet i Region Hovedstaden på vores facebook på dette link

 

Socialdemokratiet Region Hovedstaden

 

Svend Aukens Plads 11 A

2300 København S

+45 42 733 763

www.socregh.dk

Facebook