Marts


Fredag, 5 mar 2021

At være eller ikke at være tvangsindlagt

Region Hovedstadens Psykiatri kom igen i pressens fokus i februar. Politiforbundet påstod, at antallet af tvangsindlæggelser var blevet tredoblet over de sidste 10 år. SIND udtalte, at årsagen var begrundet i ressourcemangel, og at patienterne blev udskrevet, før de var raske.


Fredag, 5 mar 2021

Opråb til minister: Pas på vestegnens gymnasier

Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil meddelte i går den 25. februar, at en ny lov om fordeling af elever er udskudt endnu et år på grund af coronakrisen. En længe ventet lov der, der skal tage hånd om den sociale slagside der findes i den nuværende model, hvor særligt koncentration af elever med etnisk minoritetsbaggrund har en udfordring.