23. november 2017

Konstitueringsaftale

Socialdemokratiet, De Konservative, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Alternativet har onsdag morgen konstitueret sig med Sophie Hæstorp Andersen (S) som formand for Regionsrådet.

Partierne bag konstitueringsaftalen

Socialdemokratiet, De Konservative, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Alternativet har onsdag morgen konstitueret sig med Sophie Hæstorp Andersen (S) som formand for Regionsrådet.

 

Sophie Hæstorp Andersen, "Jeg er rigtig glad for, at hovedstadsområdet foretrækker et stærkt offentligt sundhedsvæsen med fri og lige adgang til sundhed. Og så er jeg glad for, at det er lykkedes os at skabe en bred konstituering, der har fokus på at skabe en bedre psykiatri, en bedre kollektiv transport og en mere værdibaseret styring, hvor vi udvikler et mere menneskeligt sundhedsvæsen." 

 

 

Filer:


Konstitueringsaftale
PDF
2 MB