Tryghed

Tid til familien Jeg arbejder for et rummeligt arbejdsmarked, hvor der er mere tid til familien. Eksempelvis kan flere omsorgsdage sikre, at ingen presses til at aflevere deres syge barn i børnehaven eller forsømme deres mor på plejehjemmet.


Stress rammer, når balancen mellem arbejdsliv og familieliv skævvrides. Danmark har brug for en ny familiepolitik, der kan rumme den moderne families udfordringer – fra den klassiske kernefamilie til regnbuefamilien.

Tid til familien – handler om at skabe tryghed i hverdagen.

Yildiz Akdogan

 

Vores familie er noget af det vigtigste, vi har. Vi skal sikre, at forældre får mere tid til familien – uanset om det gælder regnbuefamilier, kernefamilier, sammenbragte familier eller enlige forsørgere.

 

For alt for mange børnefamilier er det svært at få det hele til at hænge sammen, og i Bermuda-trekanten mellem arbejde, institution og hjemmet forsvinder tiden til omsorg. Det går ud over omsorgen og nærværet.

 

I mange år er børnefamiliernes bekymringer blevet overhørt. Det skal ændres. For som samfund har vi en stor interesse i sikre gode vilkår for børnenes omsorg og forældre, der skal have hverdagen til at fungere.

 

Vi bliver nødt til at kigge på de rammer vi som samfund har skabt omkring den moderne børnefamilie, og hvordan de kan og skal ændres. Det er på tide at tænke nyt, for én ting er sikkert: der er brug for at lette hverdagen for børnefamilierne – forældre skal have mere tid til familien.

 

Derfor arbejder jeg for:

  • Flere omsorgsdage
  • Bedre muligheder for deltid for forældre
  • Øremærket barsel til fædre
  • Ret til barnets første sygedag