Tryghed

VELFÆRD UDEN A- OG B-HOLD. Jeg arbejder for et retfærdigt velfærdssamfund med en socialpolitik, som alle kan være trygge ved. Og et samfund med et sundhedssystem, der har tid til omsorg og mennesket i centrum.


Et trygt samfund er et samfund med lige muligheder for alle. Muligheder for at uddanne sig og muligheder for at få hjælp, hvis du eller en af dine nærmeste bliver syg. Uanset om man er indlagt på hospitalet eller går ned med stress, skal vi være trygge ved, at alle får den rigtige og nødvendige behandling.

 

Jeg kæmper for bedre psykiatri og bedre sundhed, især forebyggende indsatser for psykisk sårbare børn og unge. Alt for mange børn og unge går ned med stress, angst og depression. Det er vi nødt til at gøre noget ved med bedre forebyggende indsatser, bedre hjælp og vejledning til pårørende og et målrettet opgør med perfekthedskultur og karakterræs.

 

Derfor siger jeg JA til forebyggelse, omsorg og behandling med mennesket i centrum. Og NEJ til stress, angst og mistrivsel hos børn, unge og voksne.

 

Som folketingspolitiker vil jeg arbejde for:

  • Ordentlige forhold for patienter, ansatte og pårørende i psykiatrien.
  • Flere psykologtimer og bedre vejledning til pårørende.
  • At 2 pct. besparelser på uddannelsesinstitutionerne fjernes.
  • At der er praktiserende læger nok til alle - også i udsatte områder i København.
  • At der indføres en psykisk sårbarhedsuge på skolerne, hvor man kan gøre op med fordomme og stigmatisering.

 

Er du enig?

Så stem personligt på mig - Yildiz Akdogan - når der er valg.  

 

En ordentlig socialpolitik.

Tiden i vuggestue og børnehave har afgørende betydning for vores børns udvikling. Det gælder især børn, der kommer fra socialt udsatte hjem eller familier med udenlandsk baggrund, som skal have det samme gode udgangspunkt som alle andre børn.

Derfor vil jeg arbejde for, at udsatte børn bliver støttet bedre i vuggestuer og børnehaver, så de trives, lærer og udvikler. De har behov for ekstra opmærksomhed, mere omsorg og tættere relationer for at kunne være en del af fællesskabet.

Jeg arbejder for mere opsøgende arbejde og ekstra ressourcer til især børn, der kommer fra socialt udsatte hjem. Alle skal have mulighed for at være en del af fællesskabet.

Yildiz Akdogan

 

Udsatte børn skal have stærke fællesskaber i fritiden
Nogle af de stærkeste fællesskaber finder mange børn og unge i deres fritid. I de frivillige foreninger og de kommunale fritidsinstitutioner. Desværre er der færre udsatte børn, der kommer i fritidsinstitutionerne, ungdomsklubberne og det frivillige foreningsliv, selvom det ofte er dem, som har mest brug for et trygt sted at være.

 

Derfor vil jeg arbejde for, at styrke kommunale fritidsinstitutioner og frivillige fritidstilbud, så flere udsatte børn og unge bliver en del af et stærkt fællesskab i deres fritid. Det kan give dem et frirum for det, der kan være svært derhjemme.

 

Gratis tandpleje til udsatte
Dårlige tænder er en af de mest synlige konsekvenser af et hårdt liv med sociale problemer. Det skyldes blandt andet, at den hjælp og de tilskud, der findes, er præget af kommunale forskelle og uigennemskuelige regler. Det betyder, at dem, der har mest brug for hjælp til tænderne, ikke får den hjælp, de har brug for. Derfor synes jeg ikke, at socialt udsatte skal opkræves nogen form for egenbetaling eller lægge penge ud for komme til tandlæge.

Mange unge stopper med at gå til tandlæge, når de bliver 18 år. Derfor bør udsatte unge visiteres direkte ind i den gratis specialtandpleje, hvis det vurderes, at de er omfattet af målgruppen.

 

Som folketingspolitiker vil jeg arbejde for:

  • Ret til gratis tandpleje for socialt udsatte.
  • Flere pædagoger i institutioner med mange udsatte børn.
  • Mere opsøgende arbejde i fritidsinstitutioner og ungdomsklubber.
  • Længere åbningstider i fritidsinstitutioner og ungdomsklubber.
  • Faste bevillinger til frivillige foreninger, der laver socialt arbejde.

 

Er du enig?

Så stem personligt på mig - Yildiz Akdogan - når der er valg.