Tolerance

INTEGRATION ER DELTAGELSE OG RESPEKT. Det er en styrke, at vi bor i et samfund, som er sammensat af mennesker med forskellig baggrund. Styrken kommer dog først til udtryk, når alle har lige vilkår og kan deltage i samfundet side om side.


Tolerance handler for mig om at udvise gensidig respekt for hinanden – uanset hudfarve, seksualitet, køn eller religion.

Yildiz Akdogan

 

Danmarks flerkulturelle områder, som for eksempel dele af København, skal være førende, når det gælder en effektiv og vellykket integration – uden parallelsamfund. Derfor skal der være praktikpladser og uddannelsestilbud til alle unge, så de kan deltage i samfundet.

 

Der er vigtigt for en vellykket integration, at der bliver gjort en målrettet indsats for at inkludere især unge nydanske drenge, som lever i isolerede miljøer og er lette ofre for bander og radikale religiøse grupper, der ikke ønsker at være en del af det danske samfund.

 

Jeg kæmper for bedre integration og mere mangfoldighed

Vi skal se igennem vores fordomme om dem, der har en anden baggrund end os selv. På den måde kan vi bruge mangfoldigheden til at sikre en stærk og modig by.

 

Jeg siger JA til mangfoldighed. JA til flere praktikpladser og fritidsjob til unge i udsatte boligområder. Og NEJ til parallelsamfund, social kontrol og diskrimination.

 

Vi skal bekæmpe diskrimination på grund af seksualitet

Alle skal kunne holde deres kæreste i hånden på gaden uden at føle sig utryg. Alle har ret til at være den de er. Uanset seksualitet. Det er en helt grundlæggende værdi for mig som socialdemokratisk politiker og en central del af Socialdemokratiets ligestillingspolitik.

 

Det er stadig svært for mange unge, at springe ud og vokse op som bi-, homoseksuelle eller transkønnede. Denne gruppe unge lider i højere grad end andre af ensomhed, mistrivsel og har større risiko end andre for at udvikle psykiske lidelser. Derfor er trygge rammer, gode rollemodeller og gode skoler/fritidstilbud noget af det vigtigste, vi som samfund kan stille til rådighed for at fremme fællesskab og tolerance.

 

Som folketingspolitiker vil jeg arbejde for:

  • At flerkulturelle områder i København bliver førende mht. effektiv og vellykket integration.
  • At bekæmpe parallelsamfund.
  • Flere praktikpladser og fritidsjob til unge i udsatte boligområder.
  • Øget støtte til frivillige foreninger som LGBT-ungdom og den etniske forening, Sabbah, så de kan lave mere opsøgende arbejde og rådgivning.
  • En opdateret seksualundervisning i alle skoler med fokus på seksualitet, kønsidentitet og mere brug af ung-til-ung-undervisning.

Er du enig?

Så stem personligt på mig - Yildiz Akdogan - når der er valg.