Tillid

Et rummeligt arbejdsmarked


Et rummeligt og tidssvarende arbejdsmarked og respekt for de varme hænder handler om mindre bureaukrati og tillid til din hjemmehjælper.

 

Filmen knækker, hvis vi ikke stoler på de mange offentligt ansatte, som gør hverdagen lettere for os alle. Vi skal anerkende fagligheden hos din datters pædagog og din fars sygeplejerske. Jeg arbejder for varme hænder, der kan skabe tryghed i vores hverdag. Det kan ikke lade sig gøre med nulvækst. Vi skal investere i velfærd for alle – og kvaliteten af den skal ikke begrænses af meningsløs kontrol og bureaukrati.

 

Kontrol og bureaukrati skal erstattes af varme hænder. Der går for meget tid med papirar-bejde og unødigt bureaukrati. Vi skal have tillid til læreren, pædagogen, til socialrådgive-ren, sosu-medarbejderen – alle de hænder der er med til at gøre en forskel i vores hverdag, og som tager sig af vores børn og ældre.

 

Tillid handler også om de arbejdsløse.

Yildiz Akdogan

 

Vi skal grundlæggende stole på, at danskerne gerne vil arbejde. Det hjælper ingen arbejdsløse at blive mistænkeliggjort – det finder man ikke et arbejde af. Her er bureaukrati og rigide regler ikke vejen frem. I stedet skal vi vise de arbejdsløse respekt, og det starter med tillid til, at det arbejdsløse allerhelst vil have, det er et arbejde.