Tillid

ET RUMMELIGT ARBEJDSMARKED. Jeg tror på, at gensidig respekt er nøglen til et tillidsfuldt og mindre bureaukratisk arbejdsmarked. Tillid til de varme hænder og tillid til, at alle der kan arbejde selvfølgelig gerne vil.


Vi skal stole på de mange offentligt ansatte, som gør hverdagen lettere for borgerne. Vi skal anerkende fagligheden hos din datters pædagog, din fars sygeplejerske og din nabos hjemmehjælper. Jeg arbejder for flere varme hænder, der kan skabe tryghed i vores hverdag. Det kan ikke lade sig gøre med nulvækst. Vi skal investere i velfærd – og kvaliteten af den skal ikke begrænses af meningsløs kontrol og bureaukrati.

Offentligt ansatte kan tage mere ansvar for sig selv
Der går alt for meget tid med papirarbejde og unødvendigt bureaukrati. Vi skal have tillid til læreren, pædagogen, socialrådgiveren, SOSU-medarbejderen – og alle de andre, der er med til at gøre en forskel i vores hverdag.

Derfor siger jeg JA til varme hænder, stærke daginstitutioner og plejehjem med personale nok. Og NEJ til mistillid, meningsløst bureaukrati og unødvendig kontrol af offentligt ansatte.

 

Tillid til at alle gerne vil bidrage så godt de kan
Jeg har grundlæggende tillid til, at alle gerne vil arbejde og bidrage så godt de kan, til det samfund, de er en del af. Det hjælper ingen arbejdsløse eller syge at blive mistænkeliggjort. Det finder de ikke et arbejde af. Bureaukrati og rigide regler ikke vejen frem. I stedet skal vi vise de arbejdsløse den respekt at tro på, at det, de allerhelst vil have, er et arbejde.

 

Som folketingspolitiker vil jeg arbejde for:

  • Investeringer i velfærd i stedet for offentlig nulvækst.
  • Flere varme hænder, der skaber tryghed for borgerne.
  • Stærke, inkluderende institutioner med personale nok.
  • Afskaffelse af unødvendigt bureaukrati og rigide regler.
  • Øget tillid til at alle, der kan arbejde, gerne vil.

Er du enig?
Så stem personligt på mig - Yildiz Akdogan - når der er valg.